Contact
Mijn UnitedConsumers

Dit wijzigt er per 1 juli 2022 op uw energierekening

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 1 juli 2022

Al langere tijd zijn de energieprijzen flink aan het stijgen. Dit komt onder andere door de situatie in Oekraïne en het wereldwijde tekort aan gas. Per 1 juli 2022 veranderen er enkele zaken die invloed hebben op uw energierekening. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Variabele tarieven stijgen

Op 1 januari en 1 juli passen energieleveranciers doorgaans hun tarieven voor variabele contracten aan. Deze variabele energietarieven bewegen mee met de markt. Door de huidige ontwikkelingen in de markt stijgen de variabele tarieven wederom op 1 juli 2022. 

In de afgelopen periode zijn de wereldwijde inkoopprijzen voor stroom en gas enorm gestegen. Met name de prijs voor gas ligt momenteel erg hoog. De ontwikkeling van de stijgende gas- en stroomprijzen ziet u in onderstaande grafiek:

Btw op energie wordt verlaagd

Om de stijgende energieprijzen (deels) te compenseren, verlaagt de overheid vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 de btw op energie van 21% naar 9%. Het nieuwe btw-tarief geldt voor alle onderdelen op uw energierekening en wordt automatisch verrekend op uw volgende jaarnota. De wijziging kunt u tevens terugvinden op uw jaar- en eindafrekening en uw leveringsovereenkomst.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u energie van UnitedConsumers? U kunt uw nieuwe energietarieven en het btw-percentage inzien via Mijn UnitedConsumers.

Ga naar Mijn Energie

Veelgestelde vragen over de veranderingen vanaf 1 juli 2022

Ik heb een vast contract

U heeft de energietarieven voor een bepaalde periode vastgezet. Deze tarieven gelden tot en met het einde van uw contractdatum. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de stijgende energieprijzen. Bekijk de einddatum van uw contract en uw tarieven op uw leveringsovereenkomst in Mijn UnitedConsumers.

Ik heb een variabel contract

De variabele tarieven wijzigen ieder jaar op 1 januari en 1 juli. Uw nieuwe variabele tarieven blijven dus tot 01-01-2023 ongewijzigd. e nieuwe variabele tarieven kunt u vanaf 01-07-2022 vinden in Mijn UnitedConsumers. Bekijk uw actuele tarieven in Mijn UnitedConsumers.

Ik heb een aflopend vast contract

Uw contract wordt op de einddatum automatisch omgezet naar een variabel contract voor onbepaalde tijd. De tarieven worden bekend gemaakt op het moment dat uw contract afloopt. Deze tarieven vindt u op dat moment terug in Mijn UnitedConsumers. Gezien de huidige marktontwikkelingen weten wij niet wat uw tarieven gaan worden.

Ik heb een variabel contract

Wij gaan uw maandelijkse termijnbedrag op basis van uw persoonlijk verbruik opnieuw berekenen met de nieuwe tarieven en de btw verlaging van de overheid. Uiterlijk 20 juli zullen wij u informeren over uw nieuwe termijnbedrag.

Ik heb een vast contract

De btw verlaging wordt niet verrekend in uw termijnbedrag. Uw termijnbedrag blijft ongewijzigd. Heeft u teveel betaald? Dan verrekenen wij dit op uw jaarnota en krijgt u geld terug.

Ik heb een aflopend vast contract

Nadat uw contract afloopt, ontvangt u binnen 6 weken uw jaarnota. Nadat u deze heeft ontvangen, worden uw termijnbedragen opnieuw berekend tegen de dan geldende energietarieven. U hoeft dus niets te doen. Op de jaarnota ziet u wat uw nieuwe termijnbedrag wordt. Indien u deze alsnog wilt wijzigen, kan dat in Mijn UnitedConsumers.

Ik heb een variabel contract

Al langere tijd zijn de energieprijzen flink aan het stijgen. Dit komt onder andere door de situatie in Oekraïne en het wereldwijde tekort aan gas. Om de stijgende energieprijzen (deels) te compenseren, verlaagt de overheid vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 de btw op energie van 21% naar 9%. Het nieuwe btw-tarief geldt voor alle onderdelen op uw energierekening en wordt automatisch verrekend op uw volgende jaarnota. De overheidscompensatie laat de sterke tariefstijging wat dempen, maar dit zal niet voldoende zijn om uw termijnbedrag te doen laten dalen.

Ik heb een vast contract

De btw verlaging vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 wordt niet verrekend in uw termijnbedrag. Uw termijnbedrag blijft hierdoor ongewijzigd. Heeft u teveel betaald? Dan verrekenen wij dit op uw jaarnota en krijgt u geld terug

Ik heb een variabel contract

De kosten voor de levering van stroom en/of gas (de leveringskosten per kWh en m3) en de vaste leveringskosten worden halfjaarlijks opnieuw vastgesteld op 1 januari en 1 juli.

UnitedConsumers Energie behoudt zich het recht voor (de grondslag van) tarieven ook op andere momenten in het jaar eenzijdig te wijzigen indien gewijzigde wet- en regelgeving of maatregelen van overheidswege, dan wel onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden hier aanleiding toe geven.

Ik heb een vast contract

U heeft de energietarieven voor een bepaalde periode vastgezet. Deze tarieven gelden tot en met het einde van uw contractdatum. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de stijgende energieprijzen. Bekijk de einddatum van uw contract en uw tarieven op uw leveringsovereenkomst in Mijn UnitedConsumers.

Ook wij lezen de verschillende nieuwsberichten dat Eneco zijn energietarieven heeft verlaagd ten aanzien van haar eerdere hogere tarieven. Daarbij lezen wij ook dat het nog erg onzeker is of zij dit tarief langer dan 3 maanden vast kunnen houden, daar de situatie op de gasmarkt erg onzeker is.

Iedere energieleverancier kiest zo een eigen strategie in haar inkoopbeleid. De variabele tarieven van UnitedConsumers zijn altijd gebaseerd op de variabele tarieven van andere energieleveranciers en bewegen mee met de markt. De energieprijzen worden bepaald door internationale ontwikkelingen. Wij proberen onze prijzen zo laag mogelijk te houden en geven u korting op onze tarieven.

Door de grote onzekerheid op de energiemarkt bieden wij momenteel geen contracten met vaste looptijd aan. Bij ons kunt u momenteel enkel kiezen voor een energiecontract met een variabel tarief voor onbepaalde tijd. Deze sluit u af tegen de dan geldende marktprijzen en dit contract is maandelijks opzegbaar zonder opzegboete. Het variabel leveringstarief wat u nu afsluit blijft geldig tot 1 januari 2023.

Ik heb een variabel contract

De kosten voor de levering van stroom en/of gas en de vaste leveringskosten worden halfjaarlijks opnieuw vastgesteld op 1 januari en 1 juli. U profiteert dan automatisch van een mogelijke daling van tarieven.

Ik heb een vast contract

U heeft de energietarieven voor een bepaalde periode vastgezet. Deze tarieven gelden tot en met het einde van uw contractdatum. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de stijgende energieprijzen. Mochten de energietarieven tussentijds dalen, dan blijven uw vastgezette tarieven gelden. Bekijk de einddatum van uw contract en uw tarieven op uw leveringsovereenkomst in Mijn UnitedConsumers.

Ik heb een variabel contract

U krijgt geen nieuw aanbod wanneer de tarieven dalen. Wel worden de kosten voor de levering van stroom en/of gas en de vaste leveringskosten halfjaarlijks opnieuw vastgesteld op 1 januari en 1 juli. U profiteert dan automatisch van een mogelijke daling van tarieven.

Ik heb een vast contract

Als uw contract de einddatum heeft bereikt, blijft u gewoon verzekerd van energie van UnitedConsumers. Na de einddatum van uw contract ontvangt u de dan geldende variabele energietarieven. U hoeft dus niet over te stappen of een nieuw energiecontract te kiezen. Bekijk uw tarieven in Mijn UnitedConsumers.

Alle tariefswijzigingen en gewijzigde overheidsheffingen worden ieder per periode in rekening gebracht en gespecificeerd weergegeven op uw eerstvolgende nota.

Om de stijgende energieprijzen (deels) te compenseren, verlaagt de overheid vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 de btw op energie van 21% naar 9%. Het nieuwe btw-tarief geldt voor alle onderdelen op uw energierekening en wordt automatisch verrekend op uw volgende jaarnota.

Bespaar energie met deze handige tips

Op de ontwikkeling van energieprijzen heeft u zelf geen invloed. Waar u wel invloed op heeft, is uw energieverbruik. Door het verlagen van uw energieverbruik zal uw energierekening minder hard stijgen. Wij hebben de beste energie bespaartips voor u op een rij gezet, zodat u meer grip op uw energierekening krijgt.

Bekijk onze bespaartips