Sollicitatieprocedure

Zie jij een vacature die jou op het lijf geschreven is? Of stuur je liever een open sollicitatie? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar solliciteren@unitedconsumers.com. Onze HR afdeling neemt jouw sollicitatie in behandeling en zal hier zo snel mogelijk op reageren. Als jij alles in huis hebt wat wij nodig hebben, beginnen we met de sollicitatieprocedure.

Uitgangspunten sollicitatieprocedure

Als organisatie streven wij naar een ideale match tussen de kandidaten in onze solliciatieprocedure en de (ontstane) vacature. Daarbij nemen wij ten allen tijde de privacy van de kandidaten in acht. Wij conformeren ons hierin dan ook aan de richtlijnen in de sollicitatiecode NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling.

Als we jou geschikt vinden zullen wij je benaderen voor een kort telefonisch interview. We willen graag wat dingen van je weten die niet in je CV of motivatiebrief staan.

In de meeste gevallen word je na het telefonisch interview uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek zul je kennismaken met één van onze HR collega’s. Marjolein of Marlies wil alles over jou weten en vertelt jou alles over UnitedConsumers.

Was er een klik en vinden we jou geschikt? Dan word je uitgenodigd voor een tweede gesprek. Dit gesprek is met Marjolein, maar ook met de teamleider of manager van de betreffende afdeling. Wij richten ons altijd op een duurzame samenwerking. Het is daarom belangrijk om een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van de functie, zodat jij vol overtuiging de uitdaging aan kunt gaan.

Na het tweede gesprek zal snel duidelijk worden of je geknipt bent voor de functie en UnitedConsumers. Je zal dan ook kort na dit gesprek telefonisch een reactie van ons ontvangen waarin wij de terugkoppeling op het gesprek geven. Wie weet verwelkomen we jou binnenkort als onze nieuwe collega!

Onderdeel van het tweede gesprek in de sollicitatieprocedure kan, afhankelijk van de functie, een assessment zijn. Hierin zullen in relatie tot de functie je kennis en vaardigheden worden getest.

Het kan zijn dat we wat vragen over jou willen stellen aan derden. We vragen natuurlijk eerst om je toestemming.

Als financieel dienstverlener hecht UnitedConsumers veel waarde aan betrouwbare medewerkers. Vanuit de Wet op het financieel toezicht is verplicht gesteld om (toekomstige) medewerkers te screenen op betrouwbaarheid en daardoor een integere bedrijfsvoering te waarborgen. Screening vindt plaats door middel van een uitgebreide pre-employment screening (PES) en wordt uitgevoerd voordat je bij ons begint. Uiteraard nemen wij bij de screening de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in acht. De PES bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:
  • controleren identiteit
  • opvragen van diploma’s en/of certificaten
  • inwinnen van referenties
  • opvragen integriteitsverklaring vorige werkgever(s)
  • opvragen verklaring omtrent gedrag (VOG)

Mochten we twijfels hebben over jouw betrouwbaarheid en integriteit, dan kunnen we de sollicitatieprocedure afbreken.

Na het tweede gesprek, het assessment en de screening zal snel duidelijk worden of je geknipt bent voor de functie en UnitedConsumers. Je zal dan ook kort na dit gesprek telefonisch een reactie van ons ontvangen waarin wij de terugkoppeling op het gesprek geven.

Als jij in aanmerking komt voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd, doen we je een aanbod. We nemen het salaris door dat bij de functie hoort, en natuurlijk de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden. Als wij vinden dat je niet in aanmerking komt voor de functie, laten we je dit zo snel mogelijk weten. Ben je als kandidaat meegenomen in onze sollicitatieprocedure maar kunnen we je op dit moment geen passende functie bieden, dan vragen we je toestemming om je CV te mogen bewaren. We bewaren deze dan nog (maximaal) 1 jaar in onze portefeuille. Mochten er in de toekomst nog ontwikkelingen zijn en zich alsnog een kans voordoen, dan nemen we namelijk graag nogmaals contact met je op.

sollicitatieprocedure