Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op basiszorg, zoals een bezoek aan de huisarts, verloskundige hulp of geneesmiddelen. De wet die dat regelt, heet de zorgverzekeringswet (zvw).

De zvw ging op 1 januari 2006 in en verving het oude systeem: de combinatie van het ziekenfonds en particuliere zorgverzekeringen. Er worden nog steeds jaarlijks kleine aanpassingen in de zorgverzekeringswet gemaakt. Deze worden jaarlijks bekendgemaakt op Prinsjesdag.

Zvw of zorgverzekeringswet: wat is het?

De zorgverzekeringswet is in het leven geroepen vanwege de toenemende vergrijzing. Met deze wet moet gezondheidszorg toch voor iedereen betaalbaar blijven, dus ook voor de minder bedeelden, ouderen en de chronisch zieken die vaak veel zorg nodig hebben.

De zvw stelt verplichtingen aan diverse partijen: 

  • Alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder moeten zich verzekeren voor basiszorg met een basisverzekering
  • Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering.
  • Zorgverleners dienen goede kwaliteit zorg te bieden.

Bijdrage zorgverzekeringswet

Naast bovenstaande verplichtingen, bestaat er ook een plicht voor uw werkgever of uitkeringsinstantie. Deze moet de werkgeversheffing voor de zorgverzekeringswet betalen.

Met deze heffingen en bijdragen is het voor de Nederlandse overheid mogelijk om iedereen een uitgebreid basispakket aan zorg te bieden.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Heeft u geen vaste werkgever omdat u bijvoorbeeld freelancer (zzp) of ondernemer bent, dan dient u zelf een bijdrage te betalen. We noemen dit de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Het gaat hierbij om een klein percentage van uw inkomen (zo’n 6-7 procent).

De zorgverzekering volgens de zvw

Uw zorgverzekering maakt deel uit van de zorgplicht: de zvw zegt dat een verzekerde recht heeft op zorg of de vergoeding ervan. Er zijn twee soorten zorgverzekeringen:

Verplichte zorg volgens de zorgverzekeringswet

Wie ziek is, heeft zorg nodig. Als dat acuut is en u loopt tegen een wachtlijst aan, probeert de verzekeraar bijvoorbeeld om u hoger op de wachtlijst te krijgen of een andere zorgaanbieder te zoeken met een kortere wachtlijst. Zonder de Zorgverzekeringswet zouden verzekeraars deze zorgplicht niet hebben.

Transparantie in de zvw

De zorgverzekeringswet zorgt dat de markt transparant is en blijft. Zorgverzekeraars kopen zorg in, en moeten daarbij transparant zijn over hoe ze dat inkoopproces regelen. Waarop ze keuzes baseren, bijvoorbeeld. Zo weten zorgaanbieders waar ze aan moeten voldoen om een contract te krijgen bij een zorgverzekeraar. Op die manier houdt dit systeem de kwaliteit hoog.

Ook moeten zorgverzekeraars duidelijk en op tijd laten weten welke zorgaanbieders zij voor het volgende jaar contracteren. Een verzekeraar mag er bijvoorbeeld voor kiezen een ziekenhuis niet te contracteren. Mocht een verzekerde het belangrijk vinden om toch naar dat ziekenhuis te gaan, dan kan hij nog overstappen naar een verzekeraar die wel een contract heeft met dat ziekenhuis of bijbetalen voor zorg van deze zorgverlener.