Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op basiszorg, zoals bezoek aan de huisarts, verloskundige hulp of geneesmiddelen. De wet die dat regelt, heet de zorgverzekeringswet (Zvw).

De zvw ging op 1 januari 2006 in en verving het oude systeem: de combinatie van het ziekenfonds en particuliere zorgverzekeringen. Er worden nog steeds jaarlijks kleine aanpassingen in de zorgverzekeringswet gemaakt. Deze worden jaarlijks bekendgemaakt op Prinsjesdag.

Maar wat betekent de zorgverzekeringswet nu eigenlijk voor u als verzekerde?

Wat is de Zvw of Worgverzekeringswet?

De zorgverzekeringswet is in het leven geroepen vanwege de toenemende vergrijzing. Met deze wet moet gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar blijven, dus ook voor de minder bedeelden, ouderen en de chronisch zieken.

De zvw stelt verplichtingen aan diverse partijen: 

  • Alle Nederlandse ingezetenen van 18 jaar of ouder moeten zich verzekeren voor basiszorg met een basis zorgverzekering
  • Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering.
  • Zorgverleners dienen een goede kwaliteit zorg te bieden.

Bijdrage zorgverzekeringswet

Afgezien van bovenstaande drie verplichtingen, bestaat er ook een plicht voor uw werkgever of uitkeringsinstantie. Deze moet de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet betalen.

Met deze heffingen en bijdragen is het voor de Nederlandse overheid mogelijk om ingezetenen een uitgebreid basispakket aan zorg te bieden.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Heeft u geen vaste werkgever omdat u bijvoorbeeld freelancer of ondernemer bent, dan dient u zelf een bijdrage te betalen. We noemen dit de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Het gaat hierbij om een klein percentage van uw inkomen (zo’n 6-7 procent).

De zorgverzekering

Uw zorgverzekering maakt deel uit van de zorgplicht: de Zvw zegt dat een verzekerde recht heeft op zorg of de vergoeding ervan. Er zijn twee soorten zorgverzekeringen:

Verplichte zorg

Wie ziek is, heeft zorg nodig. Als dat acuut is en je loopt tegen een wachtlijst aan, probeert de verzekeraar bijvoorbeeld om je hoger op de wachtlijst te krijgen of een andere zorgaanbieder voor je te zoeken met een kortere wachtlijst. Zonder de Zorgverzekeringswet zouden verzekeraars deze zorgplicht niet hebben.

Transparantie in de Zvw

De Zvw zorgt dat de markt transparant is en blijft. Zorgverzekeraars kopen zorg in, en moeten daarbij open communiceren over hoe ze dat inkoopproces regelen. Waarop ze keuzes baseren, bijvoorbeeld. Zo weten zorgaanbieders waar ze aan moeten voldoen om een contract te krijgen bij een zorgverzekeraar. Op die manier houdt dit systeem de kwaliteit hoog.

Ook moeten zorgverzekeraars duidelijk en op tijd laten weten welke zorgaanbieders zij voor het volgende jaar contracteren. Een verzekeraar mag er bijvoorbeeld voor kiezen een ziekenhuis niet te contracteren.

Mocht een verzekerde het belangrijk vinden om toch naar dat ziekenhuis te gaan, dan kan hij nog overstappen naar een verzekeraar die wel een contract heeft met dat ziekenhuis of bijbetalen voor zorg van deze zorgverlener.