Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (Zvw) ging in op 1 januari 2006. Tot die tijd kenden we de ziekenfondswet en particuliere zorgverzekeringen. De nieuwe Zvw moest deze markt anders gaan reguleren. Zorg moest efficiënter en beter worden. Dit deed de Zvw door de zorg en verzekering over te laten aan de vrije markt.

De Zvw, zoals die in 2005 werd ontworpen, bestaat grotendeels nog steeds. Ieder jaar worden er wel kleine aanpassingen in gemaakt, maar in hoofdlijnen is de wet onveranderd. Wat betekent de zorgverzekeringswet voor de gewone verzekerde?

Zorgverzekering met korting

Een zorgverzekering met 10% korting is er voor iedereen. Bij UnitedConsumers is een goedkope zorgverzekering vanzelfsprekend. Door onze samenwerking met VGZ bent u altijd verzekerd van de beste zorg en uitgebreide vergoedingen. En wilt u liever een budgetpolis? Dan bieden wij u de scherp geprijsde Bewuzt zorgverzekering. Zo doen we dat.

Zorgverzekeringswet: rechten en plichten
Het belangrijkste wat de Zvw regelt is dat iedere Nederlander (ingezetene) verzekerd moet zijn voor de basis zorgverzekering. Wie niet verzekerd is moet niet alleen de dokter of het ziekenhuis zelf betalen, maar krijgt ook een boete. Aanvullende verzekeringen vallen niet onder de Zvw. Deze zijn dan ook niet verplicht.

Daar tegenover stelt de Zvw dat zorgverzekeraars een acceptatieplicht én een zorgplicht hebben. Zij moeten iedereen die zich bij hen wil verzekeren voor de basisverzekering accepteren, en ze moeten iedere verzekerde helpen bij het krijgen van zorg als diegene dat nodig heeft.

Verzekerd van zorg, duidelijkheid over de kosten

Wie ziek is heeft zorg nodig. Als dat acuut is en je loopt tegen een wachtlijst aan, probeert de verzekeraar bijvoorbeeld om je hoger op de wachtlijst te krijgen of een andere zorgaanbieder voor je te zoeken met een kortere wachtlijst. Dat hoort bij de zorgplicht van een verzekeraar.

Voor veel mensen is de dekking of het vergoedingenpakket de verzekering zelf. Het maakt deel uit van de zorgplicht: de Zvw zegt dat een verzekerde recht heeft op zorg of de vergoeding ervan. Er zijn twee soorten zorgverzekeringen:

  • De naturapolis, u kunt terecht bij een gecontracteerd(e) dokter en/of ziekenhuis en de nota gaat direct naar de verzekering.
  • De restitutiepolis, u kiest zelf een dokter uit en stuurt de nota achteraf naar de verzekering.

Zorgverzekeringswet: iedereen moet weten waar hij aan toe is

Verder regelt de Zvw dat de markt transparant is en blijft. Zorgverzekeraars kopen zorg in, en moeten daarbij open communiceren over hoe ze dat inkoopproces regelen. Waarop ze keuzes baseren bijvoorbeeld. Zo weten zorgaanbieders waar ze aan moeten voldoen om een contract te krijgen bij een zorgverzekeraar.

Ook moeten zorgverzekeraars duidelijk en op tijd laten weten welke zorgaanbieders zij voor het volgende jaar contracteren. Een verzekeraar mag er bijvoorbeeld voor kiezen een ziekenhuis niet te contracteren. Mocht een verzekerde het belangrijk vinden om toch naar dat ziekenhuis te gaan, kan hij nog overstappen naar een verzekeraar die wel een contract heeft met dit ziekenhuis.