AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

De kosten van sommige zorg zijn zo hoog, dat de zorgverzekering ze niet vergoedt. Denk bijvoorbeeld aan langdurig verblijf in een instelling of verpleging thuis. Al deze zorg wordt vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Sinds 2015 is dit veranderd en wordt veel zorg een taak van gemeenten en zorgverzekeraars. De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) vervangt de AWBZ.

Zorgverzekering met korting

Het UnitedConsumers ZorgCollectief biedt al tien jaar op rij een goedkope zorgverzekering aan. Wij werken samen met VGZ, dit resulteert in kwalitatieve zorg voor een betaalbare prijs.

Wat is de AWBZ?

De AWBZ was een volksverzekering. Iedereen betaalde eraan mee via de belasting (premie AWBZ). U bent dan ook automatisch verzekerd voor de AWBZ. Sinds 2015 vervangt de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) de AWBZ. Deze wet is speciaal voor mensen die de hele dag intensieve zorg nodig hebben. Denk aan personen met ernstige dementie, met een ernstige beperking of een ernstige psychische stoornis.  

Als u langdurige zorg nodig heeft krijgt u daarvoor een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met deze indicatie kunt u de zorg die u nodig heeft aanvragen via het Zorgkantoor in uw regio. Zij regelen de zorg vanaf daar.

Wat vezekerde de AWBZ?

De AWBZ vergoedde de volgende zorg:

  • Persoonlijke verzorging: hulp bij wassen, toiletbezoek of uit bed komen
  • Behandeling: revalidatie of behandeling van een chronische ziekte
  • Verblijf: langdurig of kortdurig in een zorginstelling
  • Verpleging: wonden verzorgen of injecties geven
  • Begeleiding: activiteiten en dagopvang

Sinds 2015 is de nieuwe Wet langdurige zorg van kracht. Met een aantal wijzigingen wil de overheid 3,5 miljard euro besparen. Het doel is om mensen langer thuis te laten wonen met hulp, zorg en ondersteuning van familie, gemeente en de zorgverzekeraar.

  • Wijkverpleging, persoonlijke verzorging, financiering van GGZ-instellingen en psychiatrische inrichtingen wordt een taak van de zorgverzekeraar.
  • Huishoudelijke hulp en dagbesteding komen onder verantwoordelijkheid van de gemeente.
  • Familie en vrienden moeten een grotere rol gaan spelen in de ondersteuning en verzorging van mensen binnen de WLZ.

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Sommige zorg valt onder andere instellingen. Zo kunt u als patiënt hulp krijgen bij (financiële) regelingen of hulp bij het doen van oefeningen die uw zelfredzaamheid vergroten. Dit heet begeleiding en valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die wordt uitgevoerd door uw gemeente. Ook ontbreekt in de Wmo de directe behandeling van uw aandoening, die wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Waar vraag ik een indicatie aan?

Als u langdurige zorg nodig heeft krijgt u dit te horen van uw (huis)arts of specialist. Deze vertelt bijvoorbeeld dat u verpleging aan huis nodig heeft om u te helpen met uw medicijnen. Om die zorg aan te vragen heeft u een indicatie nodig. Deze krijgt u van het CIZ. Op deze indicatie staat hoeveel zorg u uit de Wlz vergoed krijgt.

Is de Wlz patiënt jonger dan 18 jaar? Dan vraagt u een indicatie aan bij Bureau Jeugdzorg.

Waar vind ik een zorgkantoor bij mij in de buurt?

Met de indicatie van het CIZ gaat u vervolgens naar het Zorgkantoor in uw regio. Hier helpen ze u met het vinden en het regelen van de juiste zorg.

Betaal ik een eigen bijdrage voor AWBZ en WIz?

Voor de AWBZ en WIz betaalt u een eigen bijdrage. Deze is onder andere afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (het CAK). Op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen. Bekijk ook de veelgestelde vragen.

Andere veelgestelde vragen over de zorgverzekering

Eigen risico
Zorgtoeslag
Restitutiepolis
Eigen bijdrage
Zorgverzekeraar VGZ
Kind & zorgverzekering
Bestaande verzekerden