Contact
Mijn UnitedConsumers

Wat is PGB? De PGB betekenis uitgelegd

Het persoonsgebonden budget, afgekort PGB, is een bedrag waarmee u zelf uw zorg in kunt kopen bij een zorgverlener naar keuze. Dit is fijn, want zo bepaalt u zelf waar uw zorg vandaan komt. Wat is de hoogte van PGB, hoe kunt u PGB aanvragen en wanneer vindt de PGB uitbetaling plaats? Op deze pagina vertellen wij u alles wat u moet weten over het PGB.

PGB

 

Wat is PGB?

U vraagt zich misschien af; wat is nou de precieze PGB betekenis? De betekenis van 'PGB' is letterlijk Persoonsgebonden budget. Het is een bedrag waarmee u zelf zorg in kunt kopen bij een zorgverlener. Het PGB is er voor iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft.  

Ontvangt u PGB? Dan betekent dit dat u de budgethouder bent. De budgethouder is degene die de zorgverlener kiest en afspraken maakt wat betreft tijden en geldzaken. U bent dan overigens niet verantwoordelijk voor de PGB uitbetaling. Maar hierover vertellen we u later meer. 

De hoogte van het Persoonsgebonden budget is afhankelijk van de situatie. Het kan in de volgende gevallen worden ingezet:

 • Personen met een zintuigelijke, verstandelijke of lichamelijke beperking.
 • Jongeren met psychische problemen, een stoornis of aandoening.
 • Personen die chronisch ziek zijn.
 • Kwetsbare ouderen.

Wat valt onder PGB zorg?

In de praktijk wordt een PGB ingezet voor zorg die de patiënt thuis ontvangt. Vaak is het ook toegestaan een PGB uitbetaling te doen voor zorg die is verleend door een partner of een familielid (mantelzorg). Andere voorbeelden van PGB zorg zijn:

 • Voorzieningen en hulpmiddelen.
 • PGB begeleiding en intensieve zorg.
 • Verpleging en persoonlijke verzorging.

 

PGB vormen en doelen

PGB kan verschillende doelen hebben. Toch is het belangrijk om te weten onder welke wet de gewenste hulp valt. Zo weet u namelijk hoe u het PGB kunt aanvragen, dit gaat namelijk niet altijd volgens dezelfde procedure. Vaak kunt u voor het aanvragen ook PGB begeleiding inschakelen. U kunt PGB aanvragen op basis van de volgende wetten: 

Wlz PGB

Een PGB dat wordt toegekend op basis van de Wlz (Wet langdurige zorg) is voor mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben. Dit kunnen chronisch zieken, mensen met een ernstige handicap of ouderen met thuiszorg zijn.

PGB WMO

Een PGB via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bedoeld voor mensen die (thuis) ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij het invullen van de dagbesteding, huishoudelijke hulp of bepaalde voorzieningen in de woning.

PGB Jeugdwet

Ook jongeren kunnen voor een PGB in aanmerking komen. De Jeugdwet voorziet in een PGB voor kinderen en jeugdigen die ondersteuning of zorg nodig hebben. 

PGB Zvw

Een PGB via de Zvw (Zorgverzekeringswet) maakt het voor patiënten mogelijk om persoonlijke verpleging en/of verzorging in te kopen. Ook kinderen met behoefte aan intensieve zorg, bijvoorbeeld door autisme, kunnen voor het persoonsgebonden budget in aanmerking komen.


 

PGB aanvragen

Waar u het PGB kunt aanvragen, is afhankelijk van de wet waaronder de zorg van de patiënt valt. Er zijn drie verschillende loketten waar u een PGB kunt aanvragen, namelijk de gemeente, het CIZ en uw zorgverzekeraar. In onderstaande tabel lichten we toe hoe u een PGB per PGB-vorm kunt aanvragen:

Wlz PGB

PGB WMO

PGB Jeugdwet

PGB Zvw

Voor wie?

Personen die langdurig intensieve zorg nodig hebben in omgeving.

Voor wie?

Personen die ondersteuning of hulp nodig hebben thuis.

Voor wie?

Jongeren die ondersteuning, zorg en hulp nodig hebben.

Voor wie?

Personen die verpleging en zorg thuis nodig hebben.

Waar aanvragen?

Het CIZ

Waar aanvragen?

De gemeente

Waar aanvragen?

De gemeente

Waar aanvragen?

De zorgverzekeraar

Hoe werkt het? 

 1. U meldt zich aan bij het CIZ.
 2. Het CIZ bekijkt welke zorg u nodig heeft.
 3. De indicatie wordt opgestuurd naar het zorgkantoor.
 4. Bij het zorgkantoor vraagt u een PGB aan.
 5. U beargumenteert waarom een PGB bij u past.
 6. Het zorgkantoor beoordeelt of een PGB geschikt is voor u.

Hoe werkt het? 

 1. U meldt zich bij uw gemeente.
 2. De gemeente bekijkt welke PGB zorg u nodig heeft.
 3. U geeft aan dat u gebruik wilt maken van PGB zorg.
 4. U beargumenteert waarom een PGB bij u past.
 5. De gemeente beoordeelt of een PGB geschikt is voor u.

Hoe werkt het? 

 1. U meldt uw kind aan bij de gemeente.
 2. De gemeente bekijkt op welke zorg uw kind recht heeft.
 3. U beargumenteert waarom PGB zorg nodig is voor uw kind.
 4. De gemeente beoordeelt of een PGB geschikt is en wordt toegekend.

   

Hoe werkt het? 

 1. U meldt zich bij uw zorgverzekeraar
 2. U vraagt een Zvw-budget aan.
 3. Uw zorgverzekeraar bekijkt vervolgens uw aanvraag.
 4. Het kan zijn dat u uw PGB-aanvraag moet toelichten.
 5. De verzekeraar beoordeelt of de aanvraag goed is of niet.

   

 

Uitbetaling PGB

Heeft u een PGB via de gemeente of het zorgkantoor aangevraagd? Dan verzorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de PGB uitbetaling. Uw PGB staat namelijk niet op uw eigen bankrekening, maar op een aparte rekening bij de SVB.

Uitbetaling PGB op basis van een factuur of urenbriefje

Wanneer u zorg ontvangt, krijgt u vaak achteraf een factuur van de verleende zorg. Staat uw zorgverlener niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan houdt u de verleende zorg bij met een urenbriefje. 

Om ervoor te zorgen dat uw zorgverlener een uitbetaling krijgt vanuit het PGB, kunt u de factuur of het urenbriefje doorsturen naar de SVB. Dit doet u online via uw Mijn PGB (SVB), het ‘PGB Portaal’ of via de post. De PGB uitbetaling vindt plaatst binnen ongeveer 10 werkdagen na het controleren van de gegevens.

Uw zorgverlener krijgt een vast bedrag per maand

Indien uw zorgverlener een vast bedrag per maand krijgt, dan is de datum van de PGB uitbetaling afhankelijk van welke situatie bij u van toepassing is. 

 • SVB verwerkt de salarisadministratie voor uw zorgverlener niet. Bekijk de betaaldata hier.
 • SVB verwerkt wel de salarisadministratie voor uw zorgverlener. Bekijk de betaaldata hier.
 • SVB verwerkt wel de salarisadministratie. U heeft ook een Zvw budget. Bekijk de betaaldata hier.

 

Zorgovereenkomst PGB

Om uw zorgkosten te kunnen declareren heeft u een zorgovereenkomst nodig. Dit is een formele afspraak over de zorg die u ontvangt, de werktijden en de vergoeding. Afhankelijk van de wet die uw PGB heeft toegekend en het soort zorg dat u ontvangt, downloadt u bij de SVB het juiste model van de zorgovereenkomst PGB.

PGB zorgovereenkomst kiezen

Maar wat is de juiste PGB zorgovereenkomst? Er zijn namelijk vier verschillende soorten:

 • Een arbeidsovereenkomst.
 • Een zorgovereenkomst van opdracht.
 • Een zorgovereenkomst met familielid of een partner.
 • Een overeenkomst van opdracht met een zorginstelling.

Weet u niet goed welke zorgovereenkomst u moet kiezen? Beantwoord dan enkele simpele vragen op de website van de SVB om uit te vinden welke overeenkomst u nodig heeft. 


 

Hoogte PGB

De hoogte van het PGB is niet inkomensafhankelijk. De hoogte van uw PGB is namelijk direct gelinkt aan uw zorgbehoefte. Waar het inkomen wél invloed op kan hebben, is de hoogte van de eigen bijdrage. Voor de meeste PGB's geldt namelijk een kleine eigen bijdrage. Krijgt u PGB vanuit de Jeugdwet? Dan geldt er nooit een eigen bijdrage. 

Indicatie hoogte PGB

De betekenis van PGB is in feite vrijheid, want u mag zelf beslissen welke zorg u inkoopt en ontvangt. Maar om goed in kaart te brengen wat er precies mogelijk is, kan het handig zijn om van tevoren een indicatie te hebben van de hoogte van uw PGB. Neem daarom contact op met uw zorgverzekeraar, gemeente of het zorgkantoor. Zij kunnen u hiermee helpen.


Ook interessant voor u
 

jongeren zorgverzekering

Wat is de Jeugdwet en hoe werkt het?

> Lees meer

 

Energie besparen in de zomer

Wanneer kom ik in aanmerking voor de Wlz?

> Lees meer

 

Energie besparen in de winter

Wanneer heb ik recht op zorg uit de WMO?

> Lees meer

 

Kennisbank homepage