Contact
Mijn UnitedConsumers

Wat is Wlz en voor wie is de Wlz wet?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen met een beperking die niet zelfstandig of enkel met intensieve hulp thuis kunnen wonen. Wij leggen graag uit wanneer u in aanmerking komt voor de Wlz en hoe u het aanvraagt.

Wlz

 

Wat is Wlz?

De Wlz is er voor mensen die vanwege een ziekte of aandoening zijn aangewezen op intensieve 24-uurs zorg en dus niet meer alleen gelaten kunnen worden.

Bij de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om verblijf in een zorginstelling, bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis, een woonvorm in de gehandicaptenzorg of intensieve zorg thuis. 

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking hebben en er dus 24 uur per dag zorg beschikbaar moet zijn. De Wlz is bedoeld voor mensen met:

  • Lichamelijke handicap.
  • Verstandelijke handicap.
  • Een zintuiglijke handicap.
  • Psychiatrische aandoening.
  • Somatische aandoening of beperking.
  • Psychogeriatrische aandoening of beperking.

Vervanging van de AWBZ

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) werd in 2015 vervangen door o.a. de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast zijn er andere wetten die de taken van de AWBZ overnemen: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).


 

Wlz indicatie

Voordat u zorg uit de Wlz krijgt, heeft u een indicatie nodig. Hierin staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Deze wordt aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Komt u in aanmerking voor de Wlz? Dan geeft het CIZ een Wlz indicatie af waarin staat dat u recht heeft op langdurige zorg. U kunt op de website van het CIZ terecht voor een Wlz-check. Een Wlz indicatie wordt ook wel een CIZ indicatie genoemd.


 

Wlz aanvragen

Uzelf of uw huisarts kan deze indicatie aanvragen bij het CIZ. Dit gebeurt in een aantal stappen:

Stap 1: Wlz Indicatie aanvragen

Via de website van het CIZ of per post kunt u, of uw huisarts, een aanvraag doen voor langdurige zorg. U kunt het aanvraagformulier zelf volledig invullen en ondertekenen. Op dit aanvraagformulier staan uw gegevens, de gestelde diagnose en eventueel het zorgplan.

Stap 2: Onderzoek CIZ indicatie

Het CIZ zal uw aanvraagformulier bekijken en onderzoekt op welke zorg u recht heeft. Hebben ze meer informatie nodig, dan nemen zij telefonisch contact met u op. Het kan ook voorkomen dat u op gesprek wordt uitgenodigd.

Stap 3: CIZ indicatie

Binnen zes weken ontvangt u bericht van het CIZ. Het CIZ vertelt u mondeling over de inhoud van het indicatiebesluit en op welke zorg u recht heeft. U krijgt hierbij een contactpersoon van het CIZ toegewezen.

Stap 4: Waar wilt u zorg ontvangen?

U regelt samen met het zorgkantoor hoe u de zorg wil ontvangen. Dit kan via zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (PGB). Dit kan bij u thuis of in een zorginstelling.


 

Eigen bijdrage Wlz

Voor de Wlz betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt af van uw leeftijd, gezinssituatie, benodigde zorg en inkomen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Bijdrage Wlz


 

PGB Wlz

U kunt de zorg uit de Wlz dus ook ontvangen via een persoonsgebonden budget (PGB). Hiermee kunt u zelf zorg inkopen bij één of meerdere zorgaanbieders. Het budget voor de PGB wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Met het PGB krijgt u Wlz-zorg zoals verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, huishoudelijke hulp en logeeropvang. Wilt u de zorg uit uw Wlz middels een PGB ontvangen? Dan vraagt u dit aan via het zorgkantoor.


 

Wlz in een instelling of thuis

Zodra u een Wlz-indicatie heeft gekregen van het CIZ ontvangt u zorg. Hierbij mag u zelf bepalen of u thuis blijft wonen of naar een zorginstelling verhuist. Voordat zorg thuis wordt toegekend, beoordeelt het zorgkantoor vooraf of het zowel doelmatig als verantwoord is om de zorg bij u thuis te laten plaatsvinden. Het zorgkantoor bepaalt dus uiteindelijk op welke manier u de beste zorg ontvangt; thuis of in een zorginstelling.


Ook interessant voor u
 

jongeren zorgverzekering

Wat is PGB en hoe werkt het precies?

> Lees meer

 

Energie besparen in de zomer

Kan ik mijn zorgkosten van de belasting aftrekken?

> Lees meer

 

Energie besparen in de winter

Wanneer heb ik recht op zorg uit de WMO?

> Lees meer

 

Kennisbank homepage