Contact
Mijn UnitedConsumers

WMO wet: krijg ik een WMO indicatie?

De WMO wet biedt u ondersteuning in voorzieningen die de basisverzekering niet vergoedt als u niet meer thuis kunt blijven wonen. Wanneer heeft u recht op zorg uit de WMO en hoe vraagt u een WMO indicatie aan? 

WMO

 

Wat is WMO?

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is er om mensen hulp en ondersteuning te bieden op het gebied van hun gezondheid. Op die manier kunnen ze zo lang mogelijk thuis blijven wonen en deel blijven nemen aan de maatschappij. Het gaat niet alleen om senioren en mensen met een beperking: ook jongeren met bijvoorbeeld een verslavingsrisico kunnen aanspraak maken op de WMO.

De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente waarin u woont. Na een gesprek komt een voorstel en ontvangt u een WMO indicatie. De soorten hulp en zorg die een gemeente (eventueel via zorgaanbieders) kan bieden, kunnen we onderverdelen in drie categorieën:

Algemene voorzieningen

Deze voorzieningen zijn hetzelfde voor alle WMO-patiënten in de gemeente. Dan kan het gaan om een maaltijdservice, dagbesteding of maatschappelijke opvang bij huiselijk geweld.

Maatwerkvoorzieningen

Dit zijn voorzieningen die op maat zijn gemaakt voor iemands specifieke situatie. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, aanpassingen aan de woning of individuele begeleiding.

Vervoersvoorzieningen

Soms maakt gebrek aan mobiliteit het moeilijk voor iemand om deel te nemen aan de maatschappij. De gemeente kan dan bijvoorbeeld een scootmobiel verlenen, aanpassingen aan de auto maken, een parkeerkaart voor gehandicapten verstrekken of een taxi betalen.


Vervanging van de AWBZ

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) werd in 2015 vervangen door o.a. de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast zijn er andere wetten die de taken van de AWBZ overnemen: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).


 

Wanneer heb ik recht op zorg uit de WMO?

Als u niet goed zelfstandig kunt wonen of bewegen, kan een hulpmiddel uitkomst bieden. De WMO kan dit wellicht (gedeeltelijk) bekostigen, dus het loont zeker de moeite om hiervoor een aanvraag te doen.

WMO Aanvragen

Hulp uit de WMO vraagt u aan bij de gemeente, die u vervolgens naar een onafhankelijke cliëntondersteuner verwijst. Deze persoon informeert en adviseert u bij het regelen van ondersteuning. Het volledige stappenplan voor de WMO-aanvraag is als volgt:

Stap 1: WMO aanvragen

Ga naar het WMO loket in uw gemeente om melding te maken van uw beperking en behoefte. Met een onafhankelijke cliëntondersteuner vult u de WMO aanvraag in en bereidt u zich voor op het gesprek met de gemeente.

Stap 2: Gesprek met de gemeente

De gemeente neemt uw WMO aanvraag in ontvangst en onderzoekt uw persoonlijke situatie. De gemeente zoekt dan naar antwoord op de vraag wat u nog zelf kan en waar u hulp bij nodig heeft en wie die hulp kan bieden. 

Stap 3: Voorstel van de gemeente

Na dit onderzoek komt de gemeente met een voorstel. Hierin staat bijvoorbeeld dat algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen het beste bij uw situatie passen. Bent u het eens met dit voorstel, dan kunt u het WMO voorstel ondertekend terugsturen. 

Stap 4: De hulp start

Binnen twee weken beslist de gemeente welke voorzieningen worden verstrekt. In sommige gevallen kunt u hier dan direct al gebruik van maken, al dan niet dankzij het Persoonsgebonden Budget (PGB).


 

Eigen bijdrage WMO

De WMO is er om hulp of voorzieningen gedeeltelijk te vergoeden. Voor begunstigden geldt dan ook een minimale eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze wettelijk vastgestelde bijdrage, die u elke vier weken dient te betalen.

Voor maatwerkvoorzieningen zoals huishoudelijke hulp of aanpassingen aan de woning, geldt een maximale vergoeding van € 17,50 per vier weken. De eigen bijdrage kan ook lager uitvallen.

Voor algemene voorzieningen wordt de bijdrage berekend op basis van uw leeftijd en die van een eventuele partner. In deze rekenhulp van het CAK ontdekt u het precieze bedrag van uw eigen bijdrage.


 

WMO indicatie

Als u maatwerkvoorzieningen nodig heeft en de gemeente vindt dat u aan de voorwaarden hiervoor voldoet, krijgt u een WMO indicatie. Dat is in feite de belofte dat u een vergoeding voor een hulpmiddel krijgt. Die vergoeding kunt u als hulp in natura krijgen of in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB).


 

PGB WMO

Bij hulp in natura regelt de gemeente via één van de zorgpartners de hulp die u nodig heeft. Maar de gemeente kan ook kiezen voor het persoonsgebonden budget (PGB) als WMO instrument. In dat geval krijgt u een bedrag waarmee u zelf de nodige hulp inkoopt. Naast de zorg in natura of het PGB betaalt u altijd nog uw eigen bijdrage.


Ook interessant voor u
 

jongeren zorgverzekering

Wat is PGB en hoe werkt het precies?

> Lees meer

 

wlz

Wanneer kom ik in aanmerking voor de Wlz?

> Lees meer

 

Ziektekosten

Kan ik mijn ziektekosten van de belasting aftrekken?

> Lees meer

 

Kennisbank homepage