Contact
Mijn UnitedConsumers

Zorgverzekeringswet: wat is Zvw?

De Zorgverzekeringswet (Zvw) bepaalt dat iedereen die in Nederland woont of werkt, recht heeft op basiszorg, zoals een bezoek aan de huisarts, verloskundige hulp of geneesmiddelen. Maar, wat is de Zvw precies en wat bepaalt de Zorgverzekeringswet? 

zvw

 

Wat is Zorgverzekeringswet (Zvw)?

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die waarborgt dat gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar blijft, dus ook voor de minder bedeelden, ouderen en de chronisch zieken die vaak veel zorg nodig hebben. In de Zvw staat vastgesteld dat:

  • Alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder zich moeten verzekeren voor basiszorg met een basisverzekering.
  • Zorgverzekeraars iedereen moeten accepteren voor de basisverzekering.
  • Zorgverleners zorg van goede kwaliteit moeten bieden.

Er worden nog steeds jaarlijks kleine aanpassingen in de Zorgverzekeringswet gedaan. Eventuele aanpassingen worden jaarlijks op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Vervanging van de AWBZ

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) werd in 2015 vervangen door o.a. de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast zijn er andere wetten die de taken van de AWBZ overnemen: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).


 

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Naast bovenstaande verplichtingen, bestaat er ook een plicht voor uw werkgever of uitkeringsinstantie. Deze moet de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet betalen. Met deze heffingen en bijdragen is het voor de Nederlandse overheid mogelijk om iedereen een uitgebreid basispakket aan zorg te bieden.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Heeft u geen vaste werkgever omdat u bijvoorbeeld freelancer (zzp) of ondernemer bent? Dan dient u zelf een bijdrage te betalen. We noemen dit de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Het gaat hierbij om een klein percentage van uw inkomen (zo’n 6 à 7 procent).


 

Zvw zorg die u nodig heeft

Wie ziek is, heeft zorg nodig. Als dat acuut is en u loopt tegen een wachtlijst aan, dan probeert de verzekeraar bijvoorbeeld om u hoger op de wachtlijst te krijgen of een andere zorgaanbieder te zoeken met een kortere wachtlijst. Zonder de Zorgverzekeringswet zouden verzekeraars deze zorgplicht niet hebben.


 

Zorgverzekeringswet en transparantie

De Zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat de markt transparant is en blijft. Zorgverzekeraars kopen zorg in, en moeten daarbij transparant zijn over hoe ze dat inkoopproces regelen. Zo weten zorgaanbieders waar ze aan moeten voldoen om een contract te krijgen bij een zorgverzekeraar. Op die manier houdt dit systeem de kwaliteit hoog.

Ook moeten zorgverzekeraars volgens de Zorgverzekeringswet duidelijk en op tijd laten weten welke zorgaanbieders zij voor het volgende jaar contracteren. Een verzekeraar mag er bijvoorbeeld voor kiezen een ziekenhuis niet te contracteren. Mocht een verzekerde het belangrijk vinden om toch naar dat ziekenhuis te gaan, dan kan hij of zij nog overstappen naar een verzekeraar die wel een contract heeft met dat ziekenhuis óf bijbetalen voor zorg van deze zorgverlener.


Ook interessant voor u
 

jongeren zorgverzekering

Wat is PGB en kom ik ervoor in aanmerking?

> Lees meer

 

Energie besparen in de zomer

Welke hulp valt onder de Jeugdwet?

> Lees meer

 

Ziektekosten

Kan ik mijn ziektekosten van de belasting aftrekken?

> Lees meer

 

Kennisbank homepage