Contact
Mijn UnitedConsumers

Pgb mantelzorg

Het pgb kan worden ingezet om zelf de zorg in te kopen die u nodig heeft. Dit betekent dat het pgb ook kan worden besteed aan mantelzorg! Maar hoe zit het nou precies met pgb en mantelzorg? En hoe kunt u pgb voor mantelzorg aanvragen?

Pgb mantelzorg banner

 

Wat is het pgb?

Wanneer u een chronische ziekte, aandoening of beperking heeft, dan is het fijn om de regie in eigen handen te houden door zorg te kiezen die het beste bij u past! Dit wordt mogelijk gemaakt door het pgb (Persoonsgeboden budget). Dit budget kunt u namelijk besteden aan zorg die u zelf kiest en inkoopt. 

Het pgb krijgt u niet direct op uw bankrekening gestort. Het persoonsgebonden budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank, en zij regelen dan ook alle betalingen. Welk pgb u aan kunt vragen, is afhankelijk van wat voor zorg u nodig heeft. Er zijn vier verschillende soorten pgb's, namelijk:

Pgb Wmo

Pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is te besteden aan ondersteuning en begeleiding bij huishoudelijke klussen en dagbesteding, maar ook aan permanente hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld trapliften en rolstoelen. 

Pgb Wlz

Pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is te besteden aan langdurig en intensieve zorg, bijvoorbeeld zorg voor personen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking, ouderen en chronisch zieken.

Pgb Zvw

De Zorgverzekeringswet (Zvw) biedt een pgb dat te besteden is door mensen die zorg of verpleging nodig hebben.

Pgb Jeugdwet

Pgb vanuit de Jeugdwet is te besteden aan zorg, ondersteuning en hulp voor kinderen.

Meer over pgb


 

Pgb mantelzorg

Pgb kunt u besteden aan professionele zorg, zoals zorg van een specifieke zorgverlener of specialist. Maar wat velen misschien niet weten is dat u het pgb ook aan mantelzorg kunt besteden. De mantelzorger krijgt dan vanuit het pgb uitbetaald. Om het pgb te kunnen besteden aan mantelzorg, dient u rekening te houden met twee belangrijke voorwaarden:

Voorwaarde 1: Pgb mantelzorg geldt alleen voor zorg en hulp waarvoor het pgb bedoeld is. 

Voorwaarde 2: Om pgb te kunnen besteden aan mantelzorg, dient er een contract afgesloten te worden tussen de pgb-houder en de mantelzorger - ook als u familie bent. U kunt hiervoor het beste de modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank gebruiken.

Pgb mantelzorg vanuit Wmo of Jeugdzorg

Wilt u het pgb aan mantelzorg besteden, maar krijgt u pgb vanuit de Wmo of Jeugdzorg? Dan gelden er mogelijk andere regels. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente of uw mantelzorgmakelaar


 

Pgb aanvragen mantelzorg

Om in aanmerking te komen voor een pgb, dient u allereerst in het bezit te zijn van een indicatie voor jeugdzorg, huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. In de indicatie staat namelijk welke zorg u precies nodig heeft. Waar u de indicatie of het pgb aan kunt vragen, hangt af vanuit welke wet u het pgb nodig heeft: 

  • Voor zorg vanuit de Wlz kunt u het pgb bij het zorgkantoor aanvragen.
  • Voor zorg vanuit de Wmo en Jeugdzorg kunt u pgb aanvragen bij uw gemeente. 
  • Voor zorg uit de Zorgverzekeringwet (Zvw) kunt u pgb aanvragen bij uw zorgverzekeraar

Pgb mantelzorg vergoeding


 

Pgb mantelzorg voor- en nadelen

Wanneer u als mantelzorger betaald krijgt uit het pgb is dat natuurlijk hartstikke fijn! Mantelzorg is namelijk eigenlijk altijd op vrijwillige basis. Maar aan het pgb voor mantelzorg zitten ook enkele nadelen vast. Wij zetten ze voor u op een rij:

Voordelen pgb mantelzorg

  • Als mantelzorger zijnde is het fijn dat u een vergoeding krijgt voor het verzorgen van uw naaste, zeker als u door de mantelzorg zelf minder kunt werken.
  • Het is als zorgbehoevende een voordeel dat u verzorgd wordt door iemand die u persoonlijk kent en vertrouwt. 

Nadelen pgb mantelzorg

  • Over het inkomen van de mantelzorg pgb betaalt u belasting (let op: er geldt een maximum 40 uur per week).
  • Indien uw naaste komt te overlijden, vervalt de mantelzorg pgb en ontvangt u hier geen inkomsten meer van.
  • Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt er (vaak) geen pgb mantelzorg uitbetaald.

Ook interessant voor u
 

Mantelzorgcompliment

Mantelzorgmakelaar: de beste hulp die u nodig heeft!

> Lees meer

 

Mantelzorgondersteuning

Het keukentafelgesprek: zo bespreekt u uw behoeftes

> Lees meer

 

Respijtzorg

Mantelzorgcompliment: waardering voor uw mantelzorger

> Lees meer

 

Mantelzorg homepage