Contact
Mijn UnitedConsumers

Respijtzorg: vervangende mantelzorg

Respijtzorg is een uitkomst voor de mantelzorger die het gevoel heeft overdonderd te raken, of simpelweg geen tijd heeft om voor een naaste te zorgen. Wat is respijtzorg precies? En heeft u recht op respijtzorg vanuit de Wmo? Wij hebben het voor u uitgezocht! 

Respijtzorg

 

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg is vervangende mantelzorg voor als u als mantelzorger zelf even geen tijd heeft, of als u toe bent aan extra ondersteuning. Respijtzorg kan worden aangevraagd wanneer u in de knel komt met bijvoorbeeld werk, studie, familie, vrienden en niet onbelangrijk; als u toe bent aan ontspanning en tijd voor uzelf! 

Zorgen voor een geliefde kan erg pittig zijn, zeker in combinatie met werk of een studie. Dankzij respijtzorg kunnen mantelzorgers beter balans houden in hun eigen leven, waardoor zorgen voor hun naasten beter en langer vol te houden is. Respijtzorg is daarom een vorm van mantelzorgondersteuning

Voorbeelden respijtzorg

Respijtzorg kan structureel of incidenteel zijn, binnen- of buitenshuis. Het kan op vrijwilligersbasis worden gedaan, of door een medische professional. Maar wat is nou precies het verschil tussen vrijwillige en professionele respijtzorg?

  • Vrijwillige respijtzorg: Respijtzorg komt het meest voor in de vorm van vrijwilligerszorg. Een vrijwilliger heeft vaak geen medische achtergrond, maar kan toch veel betekenen wat betreft sociale hulp en ondersteuning in bijvoorbeeld huishoudelijk werk. Vrijwilligerszorg kunt u zelf regelen via een vrijwilligersorganisatie of -centrale.
     
  • Professionele respijtzorg: Soms wordt de zorg overgenomen door een professionele zorgverlener. Vaak gaat de zorgbehoevende dan naar een logeeropvang, dagopvang of zorginstelling. Ook kan een professionele zorgverlener thuis langskomen. Professionele respijtzorg kan geregeld worden via respijtzorg Wmo of via de Jeugdwet, maar daarover later meer. 

 

Waarom kiezen voor respijtzorg?

Een mantelzorger kan soms wel 24 uur bezig zijn met de zorg voor een naaste. Dit combineren met een baan en/of een eigen gezin kan dus erg lastig zijn. Laat staan dat een mantelzorger nog tijd voor zichzelf heeft! Om het balanceren van deze factoren vol te houden, is het belangrijk dat een mantelzorger af en toe de zorg over kan dragen aan een ander. De mantelzorger kan dankzij respijtzorg voorkomen dat hij of zij overbelast raakt. 


 

Respijtzorg Wmo, Wlz of jeugdwet

Respijtzorg kan dankzij een vrijwilliger in veel gevallen kosteloos zijn. Toch zijn er ook situaties waarbij aan respijtzorg kosten verbonden zitten. Zoals eerder aangegeven, kan respijtzorg geregeld worden via de Wmo of de jeugdwet. Wij vertellen u per wet hoe de vergoeding voor respijtzorg is geregeld: 

  • Respijtzorg Wmo: De Wmo vergoedt respijtzorg die u aanvraagt via de gemeente, bijvoorbeeld wanneer dit is besproken tijdens het keukentafelgesprek. De vergoeding krijgt u alleen als de zorgvrager al wordt ondersteund door de Wmo. Voor respijtzorg vanuit de Wmo geldt wel een maandelijkse eigen bijdrage
  • Wlz: Voor personen met een persoonsgebonden budget bijvoorbeeld, is het mogelijk een vergoeding voor kortdurend verblijf als respijtzorg te krijgen.
  • Jeugdwet: Voor kinderen met een aandoening, beperking of stoornis is het mogelijk om via de gemeente logeerzorg als respijtzorg aan te vragen.  

 

Respijtzorg en uw zorgverzekering

Komt u niet in aanmerking voor een vergoeding volgens bovenstaande wetten? Dan kunt u kijken of u via uw zorgverzekering een vergoeding voor respijtzorg kunt krijgen. Het kan per zorgverzekeraar verschillen hoeveel dagen respijtzorg zij vergoeden. Deze vergoeding komt niet vanuit de basisverzekering, maar vanuit een aanvullende verzekering.

Voor het regelen van respijtzorg kunt u contact opnemen met de zorgadviseurs van uw zorg verzekeraar. Wilt u meer weten over hoe het zit met de respijtzorg vergoeding vanuit de zorgverzekering? 

Respijtzorg vergoeding


Ook interessant voor u
 

Zorgverlof

Zorgverlof: hoe zit dat voor een mantelzorger?

> Lees meer

 

Mantelzorgwoning

Mantelzorgwoning: wat zijn de mogelijkheden?

> Lees meer

 

Personenalarmering

Personenalarmering: alarmknop voor ouderen

> Lees meer

 

Mantelzorg homepage