Alternatieve geneesmiddelen vergoeding

Geneesmiddelen die niet onder de reguliere geneesmiddelen vallen, noemen we alternatieve geneesmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn homeopathische en antroposofische geneesmiddelen en producten. Deze worden niet door de basisverzekering vergoed, maar het is wel mogelijk om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten.

Welke alternatieve geneesmiddelen krijgt u vergoed?

Een alternatief geneesmiddel of product moet aan vier voorwaarden voldoen om vergoed te worden door een aanvullende verzekering:

  1. Het staat geregistreerd als een homeopathisch of antroposofisch geneesmiddel. Uw arts of apotheker kan dit voor u opzoeken.
  2. Het is opgenomen in de Z-index. Dit kunt u navragen bij uw arts of apotheker.
  3. Het is voorgeschreven door een arts, tandarts, verloskundige of een geregistreerd alternatief zorgverlener.
  4. Het wordt geleverd door een (online) apotheek of apotheekhoudend huisarts.

Let op: alternatieve geneesmiddelen die u haalt zonder recept of die geleverd worden door een alternatief zorgverlener, worden niet vergoed.

Voor alternatieve geneesmiddelen geldt een maximum vergoeding. De hoogte hiervan is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten. Alternatieve geneesmiddelen vallen niet onder het eigen risico en kennen geen eigen bijdrage