Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Tandarts vergoeding voor bijzondere tandzorg

De verplichte basisverzekering vergoedt o.a. noodhulp. Daartoe rekenen we ook bijzondere tandzorg: behandelingen of operaties die de tandarts, de kaakchirurg of de orthodontist uitvoert. Op deze pagina leest u wat er onder bijzondere tandzorg wordt verstaan en hoe het zit met het eigen risico en de eigen bijdrage.

Tandarts vergoeding

Regulier tandartsbezoek en mondhygiënie worden niet door de basisverzekering vergoed. Wel zijn er bijzondere gevallen waarin de basisverzekering een tandarts vergoeding biedt. Zo kan de basisverzekering tandzorg bieden wanneer er sprake is van een:

  • Groeistoornis.
  • Ernstige ontwikkelingsstoornis.
  • Afwijking van mond, kaak of tanden.
  • Lichamelijke of geestelijke aandoening.
  • Medische behandeling die bijzondere tandheelkunde vereist.

In het laatste geval gaat het vaak om het ontstekingsvrij maken van de mond. Maar wat de reden ook is voor de bijzondere tandzorg, voor een vergoeding vanuit de basisverzekering is er altijd een verwijzing nodig van de tandarts, orthodontist of kaakchirurg.

Eigen risico en Eigen bijdrage

Bij de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. In 2020 blijft dit bedrag gelijk op € 385,-. De eerste € 385,- die u aan zorgkosten maakt, dient u dus zelf te betalen. Een eigen bijdrage is niet van toepassing; de basisverzekering vergoedt de rest van de kosten volledig.

Terug naar boven