Buikwandcorrectie vergoeding

Een buikwandcorrectie vergoeding wordt in specifieke situaties gegeven, zoals bij verminking of bij lichamelijke functiestoornissen. Op deze pagina vertellen we wanneer u recht heeft op een vergoeding voor een buikwandcorrectie.

vinkje Vergoeding uit basisverzekering
vinkje Vergoeding uit aanvullende verzekering
vinkje Eigen risico van toepassing
vinkje Verwijsbrief
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Vergoeding buikwandcorrectie

In sommige gevallen krijgt u vanuit uw basisverzekering een buikwandcorrectie vergoeding. U krijgt (een deel van) de kosten vergoed als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft last van smetten in de huidplooi die ondanks behandeling niet te voorkomen of genezen zijn.
  • U heeft last van ernstige bewegingsbeperkingen waarbij in staande positie de plooi minimaal een kwart van de lengte van de bovenbenen bedekt.
  • Er is sprake van verminking als gevolg van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting.

Voor een buikwandcorrectie vergoeding moet uw BMI (Body Mass Index) maximaal 30 en stabiel zijn. Liposuctie van de buik wordt slechts heel zelden vergoed. Lees hier ook meer over vergoedingen voor een maagverkleining.

Recht op een buikwandcorrectie vergoeding

Uw behandelend arts vraagt toestemming aan bij VGZ of Bewuzt en geeft onder andere de omvang en aard van de aandoening door. VGZ of Bewuzt beoordeelt of u recht heeft op een buikwandcorrectie vergoeding vanuit de basisverzekering. Het kan ook zijn dat VGZ beoordeelt dat uw buikwandcorrectie vergoed wordt door de aanvullende verzekering. U krijgt hiervoor dan alleen een vergoeding vanuit VGZ Aanvullend Best van € 2.500, na toestemming van VGZ.

Buikwandcorrectie vergoeding na gastric bypass

Na een gastric bypass verliest u snel gewicht. Uw lichaam krijgt echter weinig tijd om zich op uw nieuwe, lagere, gewicht aan te passen. Hierdoor kan het zijn dat u een overhangende buikhuidplooi krijgt. Na een gastric bypass krijgt u met de VGZ Aanvullend Best verzekering tot € 2.500,- voor uw buikwandcorrectie vergoed. Hierbij geldt de voorwaarde dat uw BMI al geruime tijd maximaal 30 is.

Buikwandcorrectie na zwangerschap vergoed?

Een zwangerschap heeft veel gevolgen voor uw lichaam. Doordat uw kindje in uw buik genoeg plek moet hebben om te groeien, zet uw buik uit. Dit kan ertoe leiden dat u een overhangende buikhuidplooi krijgt. Een buikwandcorrectie krijgt u echter alleen uit de basisverzekering vergoed als u aan de eerder genoemde voorwaarden voldoet. Krijgt u geen vergoeding uit de basisverzekering? Dan kan het bedrag eventueel vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed.

Buikwandcorrectie vergoeding aanvullende verzekering

Wie geen buikwandcorrectie vergoeding uit de basisverzekering krijgt, kan dit mogelijk krijgen vanuit de aanvullende verzekering. Heeft u een overhangende buikhuidplooi waarbij de diepte van de plooi 6 centimeter of meer is (aan de binnenzijde gemeten)? En is smetten hierdoor aannemelijk? Dan kunt u een buikwandcorrectie vergoeding krijgen van maximaal € 2.500,- uit de VGZ Aanvullend Best verzekering. Een aantal voorwaarden zijn:

  • Uw BMI is maximaal 30.
  • Uw gewicht is al geruime tijd constant.
  • U heeft vooraf toestemming van VGZ.
  • Voor een buikwandcorrectie is het eigen risico van toepassing

Wanneer u de buikwandcorrectie vergoeding vanuit de basisverzekering krijgt, is het eigen risico van toepassing voor iedereen van 18 jaar en ouder. Wanneer u de buikwandcorrectie vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering, geldt het eigen risico niet.

Verwijzing en toestemming nodig

U heeft voor de buikwandcorrectie een verwijzing nodig van uw huisarts naar een medisch specialist. Vervolgens vraagt uw medisch specialist toestemming aan bij VGZ of Bewuzt als u voldoet aan de voorwaarden. Wanneer u van VGZ of Bewuzt toestemming heeft, krijgt u de operatie vergoed.

Gecontracteerde zorgaanbieder

Voor een maximale vergoeding van uw buikwandcorrectie gaat u naar een zorgaanbieder waar VGZ of Bewuzt een contract mee heeft. Zo bent u verzekerd van de beste zorg en van een optimale vergoeding. VGZ en Bewuzt hebben contracten met alle ziekenhuizen en veel klinieken waar buikwandcorrecties worden uitgevoerd.

Wat is een buikwandcorrectie?

Een buikwandcorrectie is een operatie waarbij de verslapte of uitgerekte huid van de onderbuik wordt hersteld. De overtollige huid wordt weggehaald waardoor u een plattere buik krijgt. Het gaat alleen om het verwijderen van huidoverschot, niet om het verwijderen van overtollig buikvet.