Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Vergoeding chronische fysiotherapie (vanaf 18 jaar)

Fysiotherapie bij een chronische aandoening wordt vergoed uit de basisverzekering, maar hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo bestaat er een vergoeding voor chronische fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar en voor volwassenen vanaf 18 jaar. Hoe dit precies geregeld is voor volwassenen vanaf 18 jaar en wat er mogelijk is met een aanvullende verzekering, leest u op deze pagina.


Gratis online workshop: omgaan met een chronische aandoening

Leeft u met een chronisch aandoening of fysieke beperking? Soms kan het lastig zijn om te accepteren. Als verzekerde van UnitedConsumers door VGZ kunt u gratis en zelfstandig een workshop volgen. In de anonieme workshop gaat u aan de slag met verschillende oefeningen om te leren de juiste balans te vinden tussen zorgen voor uzelf en positief naar de toekomt kijken.

Naar de workshop

zorg

Chronische fysiotherapie vergoeding

Als u door een chronische aandoening fysiotherapie nodig heeft, wordt dit vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. Houd er rekening mee, dat de vergoeding van fysiotherapie bij een chronische aandoening een eigen risico heeft.

Het is mogelijk om voor de eerste 20 behandelingen een aanvullende verzekering af te sluiten. Het soort aanvullende verzekering bepaalt hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Voor vergoedingen vanuit een aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Lijst chronische fysiotherapie

Om te weten bij welke chronische aandoening fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed wordt, kunt u deze lijst met chronische aandoeningen raadplegen. Deze lijst is samengesteld door de overheid. 

Op de lijst staan aangeboren afwijkingen en chronische aandoeningen waarbij de patiënt (zeer) veel baat kan hebben bij fysiotherapie. Kijkt u altijd goed of fysiotherapie bij uw aandoening in aanmerking komt voor een vergoeding uit de basisverzekering, er zijn namelijk ook chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat waarbij fysiotherapie niet vergoed worden.

Hieronder vindt u alle chronische aandoeningen en aangeboren afwijkingen die door de overheid op de chronische lijst fysiotherapie zijn gezet.

Eén van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel:

 • Cerebrovasculair accident;
 • Ruggemergaandoening;
 • Multipele sclerose;
 • Perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • Extrapyramidale aandoening;
 • Motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • Aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel;
 • Cerebellaire aandoening;
 • Uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • Radiculair syndroom met motorische uitval;
 • Spierziekte;
 • Myasthenia gravis;

Of één van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat:

 • Aangeboren afwijking;
 • Progressieve scoliose;
 • Juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • Reflexdystrofie;
 • Fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva);
 • Hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • Collageenziekten;
 • Status na amputatie;
 • Whiplash;
 • Postpartum bekkeninstabiliteit;
 • Fracturen indien deze conservatief worden behandeld;

Of één van de volgende overige aandoeningen:

 • Aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • Lymfoedeem;
 • Littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • Status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling;
 • Perifeer arterieel vaatlijden in stadium 3 Fontaine;
 • Weke delen tumoren;
 • Diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

De lijst van chronische aandoeningen wordt ieder jaar aangepast. De meest recente lijst vindt u op wetten.overheid.nl.

Vergoeding chronische fysiotherapie

Om chronische fysiotherapie vergoed te krijgen uit de basisverzekering, moet u rekening houden met een aantal voorwaarden:

 • U heeft een doorverwijzing van uw arts nodig.
 • De eerste 20 behandeling betaalt u per chronische aandoening zelf.
 • Het is vaak belangrijk dat de fysiotherapeut een contract heeft met de zorgverzekeraar.
 • De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen onder het eigen risico.
Terug naar boven