Vergoeding Gebitsprothese

Een gebitsprothese krijgt u (deels) vergoed vanuit de basisverzekering. Een aanvullende verzekering of tandartsverzekering kan extra vergoedingen bieden, waardoor u een gebitsprothese mogelijk geheel vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar.

 
Vergoeding gebitsprothese uit basisverzekering
 
Vergoeding uit aanvullende of tandverzekering
 
Eigen risico van toepassing
 
Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Vergoeding gebitsprothese basisverzekering

Een gebitsprothese, ook wel een kunstgebit genoemd, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Maar niet alle soorten gebitsprotheses worden vergoed. Een gedeeltelijke gebitsprothese wordt bijvoorbeeld niet vergoed.

De volgende soorten gebitsprotheses worden wel vergoed door uw zorgverzekering:

  • Implantaten op een ernstig geslonken tandloze kaak
  • Gebitsprothese voor bovenkaak en/of onderkaak
  • Klikgebit voor bovenkaak en/of onderkaak
  • Opvullen (rebasen) van de gebitsprothese
  • Reparaties aan de gebitsprothese

Voor een gebitsprothese moeten uw tanden en kiezen getrokken worden. Dit valt niet onder de vergoeding van de basisverzekering. Dit kunt u eventueel wel vergoed krijgen uit een tandartsverzekering.

Eigen risico gebitsprothese

De gebitsprothese wordt (deels) uit de basisverzekering vergoed, u betaalt daarom eigen risico voor een gebitsprothese. Dit is maximaal € 385,- (mits u uw eigen risico niet vrijwillig heeft verhoogd). Het eigen risico betaalt u altijd zelf en kunt u niet vergoed krijgen.

Eigen bijdrage gebitsprothese

Bij de vergoeding van een gebitsprothese betaalt u naast eigen risico ook een eigen bijdrage. Dit is per gebitsprothese verschillend. Deze eigen bijdrage kunt u mogelijk volledig vergoed krijgen vanuit een aanvullende verzekering of tandartsverzekering.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de kosten van een gebitsprothese en de vergoedingen die u mogelijk krijgt.

  Bedrag
Totale kosten gebitsprothese € 1.000,-
Wettelijke eigen bijdrage (25%) € 250,-
Eigen risico € 385,-
  € 635,- betaalt u zelf
  € 365,- wordt vergoed door uw verzekeraar

Vergoeding gebitsprothese aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering of tandartsverzekering met een vergoeding van de eigen bijdrage? Dan betaalt u bij VGZ alleen het eigen risico zelf. Bij Bewuzt krijgt u dan een vergoeding op basis van het budget van uw tandverzekering.

Toestemming nodig in specifieke situaties

In sommige situaties heeft u van VGZ of Bewuzt eerst toestemming nodig. Dit is van toepassing in de volgende situaties:

  • De kosten (inclusief techniekkosten) van de gebitsprothese zijn hoger dan € 675,- voor enkel de boven- of onderkaak of hoger dan € 1.350,- voor de boven- én onderkaak samen.
  • Bij vervanging van de gebitsprothese binnen 5 jaar na aanschaf.

Bij Bewuzt heeft u ook toestemming nodig voor:

  • Het opvullen (rebasen) of repareren van een gebitsprothese op implantaten.
  • Een gebitsprothese op implantaten.
  • Een steg of drukknoppen.