Vergoeding Gebitsprothese

Een gebitsprothese krijgt u (deels) vergoed vanuit de basisverzekering. Een aanvullende verzekering of tandartsverzekering kan een extra vergoedingen bieden, waardoor u een gebitsprothese mogelijk geheel vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar.

 
Vergoeding gebitsprothese uit basisverzekering
 
Vergoeding uit aanvullende of tandverzekering
 
Eigen risico van toepassing
 
Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Vergoeding gebitsprothese basisverzekering

Een gebitsprothese, ook wel een kunstgebit genoemd, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een gedeeltelijke gebitsprothese wordt niet vergoed. De volgende soorten gebitsprotheses worden wel vergoed:

  • Implantaten op een ernstig geslonken tandloze kaak
  • Gebitsprothese voor bovenkaak en/of onderkaak
  • Klikgebit voor bovenkaak en/of onderkaak
  • Opvullen (rebasen) van de gebitsprothese
  • Reparaties aan de gebitsprothese

U krijgt iedere vijf jaar een nieuwe gebitsprothese vergoeding. Heeft u eerder een nieuwe gebitsprothese nodig? Of komen de totaalkosten per kaak uit op meer dan € 675,-? Dan heeft u eerst toestemming van VGZ of Bewuzt nodig.

Voor een gebitsprothese worden uw tanden en kiezen getrokken. Dit valt niet onder de vergoeding van de basisverzekering. Dit krijgt u eventueel wel vergoed vanuit een tandartsverzekering.

Eigen risico gebitsprothese

Voor iedereen boven de 18 jaar geldt het eigen risico op zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De gebitsprothese wordt (deels) uit de basisverzekering vergoed, u betaalt voor de gebitsprothese dus eigen risico. Dit is maximaal € 385,- (mits u uw eigen risico niet vrijwillig heeft verhoogd). Het eigen risico betaalt u altijd zelf en kunt u niet vergoed krijgen.

Eigen bijdrage gebitsprothese

Bij de vergoeding van een gebitsprothese betaalt u naast eigen risico ook een eigen bijdrage. Dit is per gebitsprothese verschillend:

Behandeling Eigen bijdrage gebitsprothese
Volledige kunstgebit 25%
Klikgebit bovenkaak 8%
Klikgebit onderkaak 10%
Repareren en opvullen 10%
Kunstgebit op één kaak en klikgebit op andere kaak 17%

Deze eigen bijdrage kunt u volledig vergoed krijgen vanuit een aanvullende verzekering of tandartsverzekering.

Rekenvoorbeeld:

  Bedrag
Totale kosten gebitsprothese € 1000,-
Wettelijke eigen bijdrage (25%) € 250,-
Eigen risico € 385,-
  € 635,- betaalt u zelf
  € 365,- wordt vergoed door uw verzekeraar

Vergoeding gebitsprothese aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering of tandartsverzekering met een vergoeding van de eigen bijdrage? Dan betaalt u bij VGZ alleen het eigen risico zelf. Bij Bewuzt krijgt u dan een vergoeding op basis van het budget van uw tandverzekering.

Vergoedingen eigen bijdrages vanuit aanvullende verzekeringen:

Aanvullende verzekering Vergoeding gebitsprothese
VGZ Aanvullend Beter 100% vergoeding eigen bijdrage
VGZ Aanvullend Best 100% vergoeding eigen bijdrage
VGZ Single/Duo Uitgebreid 100% vergoeding eigen bijdrage
VGZ Gezin Uitgebreid 100% vergoeding eigen bijdrage
VGZ Vitaal Uitgebreid 100% vergoeding eigen bijdrage
VGZ Tand Goed 100% vergoeding eigen bijdrage
VGZ Tand Beter 100% vergoeding eigen bijdrage
VGZ Tand Best 100% vergoeding eigen bijdrage
Bewuzt Tand Goed 75% vergoeding tot maximaal € 250,00 per jaar
Bewuzt Tand Beter 75% vergoeding tot maximaal € 500,00 per jaar

Toestemming nodig in specifieke situaties

In sommige situaties heeft u van VGZ of Bewuzt eerst toestemming nodig. Dit is van toepassing in de volgende situaties:

  • De kosten (inclusief techniekkosten) van de gebitsprothese zijn hoger dan € 675,- voor enkel de boven- of onderkaak of hoger dan € 1.350,- voor de boven- én onderkaak samen.
  • Bij vervanging van de gebitsprothese binnen 5 jaar na aanschaf.

Bij Bewuzt heeft u ook toestemming nodig voor:

  • Het opvullen (rebasen) of repareren van een gebitsprothese op implantaten.
  • Een gebitsprothese op implantaten.
  • Een steg of drukknoppen.

Gecontracteerde zorgaanbieder

Voor een volledige vergoeding gaat u naar een zorgaanbieder waar VGZ of Bewuzt een contract mee heeft. Zo bent u verzekerd van de beste zorg en de maximale vergoeding. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgt u wellicht een kleiner deel van de kosten vergoed.