Contact
Mijn UnitedConsumers

Hardheidsclausule voor vervoer / reiskosten

Heb je lange tijd vervoer nodig voor je behandeling? Kijk dan of je in aanmerking komt voor de hardheidsclausule. Hiermee krijg je jouw reiskosten alsnog vergoed.

Bereken of je een vergoeding krijgt

  • Ja: ga door naar stap 2.
  • Nee: je krijgt geen vergoeding voor je reiskosten.
  • Ik weet het niet: Bekijk alle vergoedingen om erachter te komen of je behandeling onder de basisverzekering valt.

Beantwoord de volgende vragen. En ga hierbij uit van het minimale behandelplan dat je arts je voorschrijft. Geeft je arts bijvoorbeeld aan dat je 1 à 2 keer per week voor 6 tot 8 maanden een behandeling nodig hebt? Dan gaan wij bij de berekening uit van minimaal 1 behandeling per week voor de periode van 6 maanden.

  • Hoeveel maanden heb je achter elkaar door vervoer nodig? (maximaal 12)
  • Hoeveel keer per week heb je vervoer nodig?
  • Hoeveel kilometer is een enkele reis?

Zet de antwoorden uit stap 2 in de volgende som:

Aantal maanden X aantal keer per week X aantal kilometers enkele reis = ?

  • Is de uitkomst groter of gelijk aan 250? Dan krijg je mogelijk een vergoeding voor je vervoer.
  • Je hebt 6 maanden lang vervoer nodig.
  • Je reist 2 keer per week voor je behandeling.
  • Een enkele reis is 25 kilometer.

De formule ziet er zo uit:
6 x 2 x 25 = 300
Dit is hoger dan de grens van 250. Dus je krijgt mogelijk je reiskosten vergoed.


Wat krijg je vergoed? En hoe regel je dit?

Kom je volgens stap 3 in aanmerking voor de hardheidsclausule? Dan kun je op de pagina ziekenvervoer zien wat je vergoed krijgt en hoe je dit regelt.