Vergoeding hospice

Een hospice is een instelling die zorg verleent aan mensen in de laatste levensfase. Dat gebeurt niet thuis, maar wel in een huiselijke sfeer, bijvoorbeeld in een bijna-thuis-huis. Een hospice ontlast de mantelzorgers, waardoor deze zich kunnen focussen op een waardig afscheid. Op deze pagina leest u welke verschillende hospices er zijn en hoe vergoeding vanuit de zorgverzekering geregeld is.

Hospice vergoeding uit basisverzekering

Vergoeding voor een hospice kan uit de WLZ of de basisverzekering komen. Heeft een patiënt een WLZ-indicatie en is de levensverwachting drie maanden of korter, dan komt deze in aanmerking voor een WLZ-vergoeding. Wie geen WLZ-indicatie heeft, krijgt een volledige vergoeding vanuit de basisverzekering.

Eigen bijdrage hospice

Al bieden zowel de WLZ als de basisverzekering een volledige vergoeding, het hospice kan om een eigen bijdrage vragen. Het is gebruikelijk dat deze voor het eten en drinken wordt gevraagd. In dat geval kunt u deze kosten eventueel dekken met een aanvullende zorgverzekering.

Verschillende hospices

Een hospice biedt wat we noemen: palliatief terminale zorg. In Nederland zijn er verschillende soorten hospices, elk met een eigen doelgroep en toelatingsvoorwaarden.

  • Particuliere hospice wordt ook wel een bijna-thuis-huis genoemd. Dit is een hospice die met name door vrijwilligers wordt gerund. De patiënt krijgt zorg alsof hij of zij thuis is; van de huisarts en de wijkverpleegkundigen van de thuiszorg. De medewerkers zijn niet de hele dag aanwezig.
  • Toegelaten hospice: voldoet aan de wettelijke eisen die voor zorginstellingen gelden. Deze hospices zijn bedoeld voor patiënten met een complexere zorgvraag, zoals ggz-problematiek of dementie. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag beschikbaar.
  • Kinderhospice: biedt terminale zorg aan ernstig zieke kinderen. Er worden allerlei activiteiten voor hen georganiseerd in een huiselijke omgeving. De verzorgers en verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig.