Vergoeding huishoudelijke hulp

Heeft u huishoudelijke hulp nodig – bijvoorbeeld iemand die de afwas doet, die strijkt of helpt met schoonmaken? U kunt deze uiteraard zelf inschakelen, maar er zijn gevallen waarin u de hulp vergoed krijgt. Op deze pagina leest u daar meer over.

Vergoeding huishoudelijke hulp

Vergoeding voor huishoudelijke hulp krijgen kan op twee verschillende manieren: via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en via uw aanvullende zorgverzekering. Is de huishoudelijke hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen, dan is de WMO op u van toepassing. De gemeente regelt dan de huishoudelijke hulp voor u.

De basisverzekering biedt geen vergoeding voor huishoudelijke hulp. Wel zijn er aanvullende verzekeringen die, onder bepaalde voorwaarden, een beperkt aantal uren huishoudelijke hulp (op jaarbasis) vergoeden.

Huishoudelijke hulp na ziekenhuisbezoek

Heeft u één of meerdere nachten in het ziekenhuis gelegen? Dan kan het lastig zijn om meteen weer de huishoudelijke taken op te pakken. Wij bieden u meerdere aanvullende verzekeringen met 9 tot 30 uur huishoudelijke hulp per jaar.