Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Kaakchirurg vergoed door uw zorgverzekering

Als een tandheelkundig probleem een specialistische aanpak vereist, kunt u door uw tandarts doorverwezen worden naar de kaakchirurg. Hier bent u gelukkig voor verzekerd: de kaakchirurg wordt vergoed door uw zorgverzekering. Hoe de vergoeding voor de kaakchirurg precies geregeld is, leest u op deze pagina.

Kaakchirurg & basisverzekering

Kaakchirurgie wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. Voorwaarde is wel dat u doorverwezen bent door uw tandarts, huisarts, orthodontist, bedrijfsarts, jeugdarts, tandprotheticus of een andere medisch specialist.

U krijgt de volgende ingrepen, behandelingen en onderzoeken door de kaakchirurg vergoed door uw verzekering:

  • Specialistische ingrepen door een kaakchirurg
  • Röntgenonderzoek ten behoeve van een operatie
  • Het trekken van tanden en kiezen (gecompliceerde extracties)
  • Het opbouwen van kaakbot ten behoeve van implantaten (pre-implantologische chirurgie)
  • Het plaatsen van botankers ten behoeve van orthodontie (in bijzondere gevallen)

Kaakchirurg & eigen risico

De vergoeding van de kaakchirurg komt uit de basisverzekering en gaat daarom van het eigen risico af. Het eigen risico voor de kaakchirurg geldt alleen voor volwassenen van 18 jaar of ouder – kinderen hoeven dus nooit een eigen risico te betalen bij een vergoeding van kaakchirurgie.

Kosten kaakchirurg

Niet alle kosten voor de kaakchirurg worden vergoed door uw zorgverzekering. De volgende behandelingen en ingrepen worden bijvoorbeeld niet vergoed:

  • Het aanbrengen van een implantaat
  • Het behandelen van ontstoken tandvlees
  • Het trekken van tanden en kiezen wanneer de tandarts dit kan doen (ongecompliceerde extracties)

Tandarts of kaakchirurg

Het laten verwijderen van verstandskiezen kan door zowel de tandarts als de kaakchirurg worden uitgevoerd. De tandarts zal allereerst een röntgenfoto maken om een inschatting te kunnen maken van de situatie. Als de ingreep niet te gecompliceerd is, kan de tandarts dit zelf doen – in alle andere gevallen krijgt u een verwijzing voor de kaakchirurg.

Wij adviseren om met gebitsklachten altijd eerst naar uw tandarts te gaan. U heeft immers een verwijsbrief nodig om een vergoeding van de kaakchirurg te krijgen. Als het nodig is dat u verder behandeld wordt door een kaakchirurg, zal uw tandarts deze verwijzing voor u in orde maken

Terug naar boven