Vergoeding kinderopvang

Ouders die willen blijven werken wanneer ze kinderen krijgen, kunnen voor kinderopvang kiezen. De overheid biedt hier een vergoeding voor: de kinderopvangtoeslag. Ook enkele aanvullende zorgverzekeringen houden rekening met situaties waarin kinderopvang nodig is. Op deze pagina leest u in welke gevallen u recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag

De overheid geeft ouders maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag. Voor hoeveel uur per maand de overheid daadwerkelijk financiële ondersteuning biedt, hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. De hoogte van het (gecombineerde) loon bepaalt het percentage van het maximale uurtarief dat de overheid vergoedt. Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u bij de Belastingdienst.

De basisverzekering geeft geen kinderopvangtoeslag. Wel bestaat zo’n vergoeding bij sommige aanvullende zorgverzekeringen.

Kinderopvang vergoeding uit aanvullende verzekering

Er bestaan enkele aanvullende verzekeringen die kinderopvang vergoeden. Er dient dan wel sprake te zijn van bijzondere omstandigheden. Voorbeelden daarvan zijn een ziekte van het kind, waardoor het niet naar een gewone kinderopvang kan of een ziekenhuisopname van een gezinslid. De kinderopvang vindt dan bij u thuis plaats.