Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Vergoeding intensieve kindzorg

Ernstig zieke kinderen hebben vaak intensieve kindzorg nodig. Dit is de zorg voor kinderen tot 18 jaar met ernstige medische problemen of lichamelijke beperkingen. Intensieve kindzorg wordt door de basisverzekering vergoed wanneer u een indicatie en zorgplan heeft.

Intensieve kindzorg

Intensieve kindzorg is specifieke zorg aan kinderen tot 18 jaar en bestaat bijvoorbeeld uit verpleging, begeleiding, persoonlijke verzorging of tijdelijk verblijf. Hierbij geldt dat:

  • De zorg samengaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen.
  • Uw kind permanent toezicht nodig heeft.
  • De zorg 24/7 beschikbaar is.

Naast de vergoeding van intensieve kindzorg is het ook mogelijk om een vergoeding te krijgen voor de opvang of een verblijf in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis.

Voorwaarden vergoeding intensieve kindzorg

Om intensieve kindzorg van uw kind vergoed te krijgen, heeft u een indicatie nodig. Hiervoor kijkt u samen met de kinderarts en een verpleegkundige niveau 5 of een verpleegkundig specialist naar hoeveel en wat voor verpleging of verzorging nodig is. Dit wordt in de indicatie gezet. U krijgt een vergoeding voor de intensieve kindzorg in deze indicatie.

U heeft ook een zorgplan nodig. In het zorgplan staat precies omschreven welke zorg er wordt verleend, hoeveel zorg dit is en hoe lang. Ook staan er doelen die u wilt bereiken met de zorg in het zorgplan. Het zorgplan wordt door u en de verpleegkundige opgesteld. Daarnaast heeft u van tevoren een verwijzing van uw huisarts, kinderarts of medisch specialist nodig.

Zelf kindzorg regelen met een pgb

Het is mogelijk om de zorg van uw kind zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Dit budget kunt u besteden aan een zorgverlener van uw eigen keuze. Meer weten over het pgb? U leest hier meer over mogelijkheden en voorwaarden.

Bekijk ook:

Ziekenhuiszorg
Logeerhuis
Mantelzorg

 
Terug naar boven