Kraamzorg vergoeding

Kraamzorg helpt u in de eerste weken na de bevalling zodat u kunt wennen aan de nieuwe situatie en zo veel mogelijk kunt genieten van uw baby. Ook na een bevalling in het ziekenhuis heeft u recht op kraamzorg. Als u binnen tien dagen naar huis gaat, dan gaat de kraamzorg daar verder.

Kraamzorg vergoeding, wat krijgt u?

De vergoeding voor kraamzorg komt uit de basisverzekering. U ontvangt een vergoeding voor een – in overleg met u – door de verloskundige vastgesteld aantal uur, verdeeld over maximaal tien dagen gerekend vanaf de dag van de bevalling. Indien tijdens de kraamtijd blijkt dat er meer uren kraamzorg nodig zijn, kan dit aangepast worden.

Houd er rekening mee, dat kraamzorg voor de vijfde maand van de zwangerschap moet worden aangevraagd bij de zorgverzekering. Zo heeft u de zekerheid dat de aanvraag op tijd verwerkt wordt.

Eigen bijdrage kraamzorg ziekenhuis

Als u met een medische indicatie in het ziekenhuis bevalt, krijgt u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis de kraamzorg volledig vergoed. Zodra de kraamzorg thuis voortgezet wordt, betaalt u een eigen bijdrage per uur.  

Kraamzorg vergoeding aanvullende verzekering

U kunt de kraamzorg volledig vergoed krijgen door een aanvullende verzekering af te sluiten. Hierbij wordt de eigen bijdrage die overblijft bij een vergoeding uit de basisverzekering betaald door de aanvullende verzekering. Ook zijn er aanvullende verzekering die een gedeelte van de eigen bijdrage vergoeden.

Een aanvullende verzekering vergoedt vaak ook wanneer er extra nazorg nodig is. Ook hierbij is de keuze van het aanvullende pakket afhankelijk van het aantal uren dat u vergoed krijgt. 

Kraamzorg thuis of in een geboortecentrum

U heeft altijd recht op tien dagen kraamzorg, maar bij een thuisbevalling of een bevalling in een geboortecentrum kan dit net iets anders geregeld zijn door de zorgverzekering. Als u hier meer over wilt weten, kunt u verder lezen op de betreffende pagina’s over deze onderwerpen.