Kraamzorg vergoeding

Kraamzorg vergoeding na uw bevalling is wel zo prettig. Na een bevalling komt er namelijk heel wat op u af. Om de kraamtijd zo goed mogelijk te laten verlopen, kunt u gebruik maken van kraamzorg. Dit krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Kraamzorg helpt u in de eerste weken na de bevalling, zodat u kunt wennen aan de nieuwe situatie en zo veel mogelijk kunt genieten van uw baby.

vinkje Kraamzorg vergoeding uit basisverzekering
vinkje Vergoeding uit aanvullende verzekering
kruisje Eigen risico van toepassing
vinkje Eigen bijdrage van toepassing
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor 100% vergoeding

Kraamzorg vergoeding, wat krijgt u?

De kraamzorg vergoeding komt uit de basisverzekering. U krijgt altijd vergoeding voor kraamzorg voor maximaal 10 dagen, gerekend vanaf de dag van de bevalling.

Uw verloskundige bespreekt samen met u hoeveel uur kraamzorg u krijgt. Het aantal uur kraamzorg is altijd tussen de 24 en 80 uur, verdeeld over 10 dagen. Na uw bevalling kan dit altijd nog aangepast worden. Dit kan afhankelijk zijn van hoe uw bevalling verlopen is en wat uw wensen zijn.

Eigen bijdrage kraamzorg

Op kraamzorg is geen eigen risico van toepassing, maar wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage geldt niet als u met een medische noodzaak in het ziekenhuis bevalt. Bevalt u zonder medische noodzaak in een ziekenhuis of geboortecentrum, dan betaalt u wel een eigen bijdrage. In verschillende situaties gelden verschillende eigen bijdrages:

  • Kraamzorg thuis: € 4,40 per uur
  • Kraamzorg in het ziekenhuis, bij bevalling met medische noodzaak: geen eigen bijdrage.
  • Kraamzorg in een geboortecentrum, bij bevalling met medische noodzaak: € 4,40 per uur.
  • Kraamzorg in het ziekenhuis of geboortecentrum, bij bevalling zonder medische noodzaak: € 35,- per dag.

De eigen bijdrage kunt u mogelijk vergoed krijgen vanuit een aanvullende verzekering.

Gecontracteerde zorgaanbieder

Voor een maximale vergoeding gaat u naar een geboortecentrum of ziekenhuis waar VGZ of Bewuzt een contract mee heeft. VGZ heeft met alle en Bewuzt met bijna alle ziekenhuizen contracten gesloten.

Gaat u naar een geboortecentrum of ziekenhuis dat niet gecontracteerd is, dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. Bij ongecontracteerde zorg krijgt u met de Bewuzt basisverzekering 70%, met de VGZ Ruime Keuze 80% en met de VGZ Eigen Keuze 100% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed.

Kraamzorg zorgverzekering

Kraamzorg vraagt u vóór de 5e maand van uw zwangerschap aan bij uw zorgverzekering. Zo bent u ervan verzekerd dat uw aanvraag op tijd verwerkt wordt. VGZ of Bewuzt regelt vervolgens uw aanvraag waarna de kraamorganisatie contact met u opneemt.

Kraamzorg vergoeding aanvullende verzekering

Vanuit verschillende aanvullende verzekeringen krijgt u een vergoeding voor de eigen bijdrage die u betaalt voor kraamzorg. Per aanvullende verzekering of Alles-In-1 Pakket is de vergoeding verschillend.

Aanvullende verzekering Kraamzorg vergoeding
VGZ Aanvullend Beter Eigen bijdrage kraamzorg: maximaal € 125,- per bevalling
Nazorg: max. 6 uur, verdeeld over 2 dagen
VGZ Aanvullend Best Eigen bijdrage kraamzorg: 100% vergoeding
Nazorg: max. 12 uur, verdeeld over 4 dagen
VGZ Gezin Uitgebreid Pakket

Eigen bijdrage kraamzorg: 100% vergoeding
Luxe kraamzorg: max. 15 uur

Nazorg vergoeding

Nazorg houdt in dat moeder en baby extra zorg krijgen bij bijvoorbeeld medische complicaties of ziekenhuisopname van het kind. Luxe kraamzorg is 15 uur extra kraamzorg vergoeding. U kunt dan zelf kiezen wanneer u deze uren wilt gebruiken.