Contact
Mijn UnitedConsumers

Transgenderzorg: man naar vrouw

U vindt hier de vergoedingen voor transgender zorg van man naar vrouw. Voorbeelden van deze zorg zijn: ontharing of borstvergroting.

UnitedConsumers door VGZ


Transgender zorg

zorg

Transgender zorg krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering

eigen risico

Bij de basisverzekering heeft u een (verplicht) eigen risico van € 385,-

machtiging

Voor sommige transgender zorg heeft u vooraf een machtiging nodig


Transgenderzorg vergoeding van man naar vrouw

Bij transformatie van man naar vrouw

U heeft recht op vergoeding van epilatie (laser of elektrisch) van gezichtsbeharing bij zware baard- en snorgroei als dit niet op een andere wijze (scheren, harsen) gecorrigeerd kan worden. Deze vergoeding krijgt u uit de basisverzekering.

Machtiging vereist

Voor het krijgen van de vergoeding voor deze zorg is vooraf een machtiging vereist. Wij hebben voor de machtiging 2 dingen nodig:

1. Een verklaring van uw behandelaar waaruit blijkt dat bij het traject van transgender zorg ontharing noodzakelijk is.
2. Een offerte van de huidtherapeut waarin onderbouwd is welke methode en welk aantal behandelingen nodig zijn.

Genitale ontharing

Genitale ontharing kan onderdeel zijn van de operatieve behandeling van genderdysforie. Dit is dan onderdeel van het DBC zorgproduct operatieve behandeling. Genitale ontharing kan dan niet afzonderlijk worden gedeclareerd. DBC is de afkorting van Diagnose Behandel Combinatie.

U heeft recht op deze zorg vanuit de basisverzekering bij de volgende indicatie door uw zorgverlener. Deze indicatie is: er moet sprake zijn van agenesie/aplasie van de borst bij vrouwen met afwezigheid van een inframammaire plooi en klierweefsel van minder dan 1 cm dikte.

Dit moet zijn aangetoond met een echo, te meten bij het gedeelte met de grootste diameter. U kunt hierover dus het best overleggen met uw zorgverlener.

Machtiging vereist

Voor het krijgen van de vergoeding voor deze zorg is vooraf een machtiging vereist.

Subsidieregeling van de overheid

Als er geen recht is op vergoeding vanuit de basisverzekering, dan heeft u mogelijk recht op vergoeding via de subsidieregeling van de overheid. De subsidieregeling staat los van uw zorgverzekering. Informatie over de subsidieregeling vindt u op de website van de overheid.

Borstcorrectie

U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op vergoeding voor een uitwendige borstprothese als er sprake is van geheel of nagenoeg geheel achterwege blijven van de natuurlijke ontwikkeling van de borstklier(en). Dit kan pas beoordeeld worden na 6 maanden hormoontherapie. Deze vergoeding krijgt u uit de basisverzekering.

Borstprothese

Bij vastgestelde genderdysforie en na het doorlopen van de real life experience (RLE) valt de borstverwijdering onder de basisverzekering.

De RLE is een periode van 2 jaar. In die tijd wordt naar 2 dingen gekeken. Of de wens blijft om van geslacht te veranderen. En of het mogelijk is de nieuwe genderrol in te nemen.

De operatie genitale chirurgie feminiserend is gecontracteerd bij UMC Amsterdam, UMC Groningen en Sandstep.

Ziekenhuiszorg

U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Er moet sprake zijn van een 'passabiliteitsprobleem'. Hiervoor wordt aangehouden dat de adamsappel bij een vrouw fors meer dan 5 millimeter voor de halscontour moet uitsteken. Deze operatie is gecontracteerd bij UMC Amsterdam en UMC Groningen.

Ziekenhuiszorg

U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op vergoeding vanuit de basisverzekering bij de volgende indicatie:

  • Als de spreektoonhoogte bij een transvrouw lager is dan 160 Hz.
  • U heeft logopie gehad zonder stem verhogend resultaat.

De stembandoperatie of -correctie is gecontracteerd bij UMC Amsterdam en UMC Groningen.

Ziekenhuiszorg

Er is geen vergoeding voor een haartransplantatie beschikbaar.

U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op vergoeding van een pruik of haarstukje als het hoofdhaar niet in overeenstemming is met de vrouwelijke geslachtsrol. Er moet sprake zijn van gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid. Deze vergoeding krijgt u uit de basisverzekering.

Machtiging vereist

Voor het krijgen van deze vergoeding is vooraf een machtiging vereist.

Vergoeding pruiken en haarstukjes