Overgangsconsulente vergoeding

De overgang komt bij vrouwen gemiddeld rond hun 50e levensjaar. Maar of u nu vroeger of later bent, aan de ongemakken ontsnapt helaas niemand. De overgangsconsulente biedt op zulke momenten passende zorg. Ontdek op deze pagina welke verzekeringen de overgangszorg vergoeden.

kruisje Overgangsconsulente vergoeding uit basisverzekering
vinkje Vergoeding uit aanvullende verzekering
kruisje Eigen risico van toepassing
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Wat doet een overgangsconsulente?

De overgang roept veel vragen op bij vrouwen. Hormoonwisselingen zorgen voor veranderingen in het lichaam die u niet zomaar met iedereen bespreekt. Een overgangsconsulente is er om vragen over dit gevoelige onderwerp te beantwoorden en twijfels weg te nemen. Deze verpleegkundige is meestal een vrouw en werkt in een ziekenhuis of in een privépraktijk.

Dekt mijn zorgverzekering dit?

De basiszorgverzekering, die verplicht is, biedt geen vergoeding voor de overgangsconsulente. Daar heeft u een aanvullende zorgverzekering voor nodig. Grofweg de helft van alle aanvullende pakketten biedt vergoedingen voor de overgangsconsulente. Hoe hoog die vergoeding is, verschilt per pakket. Een eigen risico of eigen bijdrage hoeft u voor deze zorg niet te betalen.

Overgangsconsulente vergoeding

Goed nieuws: in verschillende aanvullende zorgverzekeringen van VGZ bestaat een vergoeding voor overgangszorg. De overgangsconsulente wordt betaald uit het jaarlijkse preventiebudget, dat bijvoorbeeld ook vaccinaties dekt.

Aanvullende zorgverzekering Vergoeding
VGZ Aanvullend Goed € 200 per jaar voor overgangszorg
VGZ Aanvullend Beter € 400 per jaar voor overgangszorg
VGZ Aanvullend Best € 500 per jaar voor overgangszorg
VGZ Gezin Uitgebreid € 400 per jaar voor overgangszorg
VGZ Vitaal Uitgebreid € 500 per jaar voor overgangszorg

Waarom een overgangsconsulent in de zorgverzekering?

Zorgverzekeringen beschermen u tegen onvoorziene zorgkosten. En omdat de overgang bij de ene vrouw voor meer klachten zorgt dan bij de andere, is het prettig om te weten dat u de eventuele kosten hiervoor niet zelf hoeft te dragen.