Reanimatiecursus vergoeding

Een reanimatiecursus leert u om spoedeisende zorg te verlenen wanneer iemand een hartstilstand heeft. Vooral wanneer u mensen in uw omgeving heeft met een verhoogd risico op hartfalen is het raadzaam zo’n reanimatiecursus te volgen.

Het feit dat ongeveer de helft van de aanvullende zorgverzekeringen een reanimatiecursus vergoed, maakt het extra aantrekkelijk om een reanimatiecursus te volgen. Op deze pagina leest u welke aanvullende verzekeringen een reanimatiecursus vergoeden en hoe dit werkt.

kruisje Reanimatiecursus vergoeding uit basisverzekering
vinkje Vergoeding uit aanvullende verzekering
kruisje Eigen risico van toepassing
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor 100% vergoeding

Reanimatiecursus basisverzekering

Iedere inwoner van Nederland die 18 jaar of ouder is, dient een basisverzekering te hebben. Tegen een vast maandbedrag bent u daarmee verzekerd voor de meeste basiszorg. Een reanimatiecursus wordt (nog) niet door de basisverzekering vergoed. Hiervoor heeft u dus een aanvullende zorgverzekering nodig.

Reanimatiecursus aanvullende verzekeringen

Vrijwel al onze aanvullende verzekeringen bieden een budget voor preventieve zorg. Dat budget kunt u inzetten om vaccinaties en cursussen mee te betalen.

In veel gevallen wordt een reanimatiecursus ook geaccepteerd als preventieve zorg. En dat is begrijpelijk, want hoe meer mensen deze kennis over reanimeren in huis hebben, des te veiliger de samenleving wordt. Daar profiteren we allemaal van – uzelf, maar ook uw zorgverzekeraar.

Reanimatiecursus vergoeding

Welke vergoeding u precies krijgt, verschilt per aanvullende zorgverzekering. Er geldt vaak een maximum bedrag. Wanneer dit bedrag betrekkelijk laag is, of wanneer u al een deel van uw preventiebudget heeft gebruikt, zult u zelf een deel van de reanimatiecursus moeten betalen. Met een aanvullende verzekering kunt u een vergoeding voor een reanimatiecursus krijgen. 

Reanimatiecursus en eigen risico

Voor sommige vormen van zorg rekent de basiszorgverzekering een eigen risico. Dat betekent dat u tot een bepaald bedrag meebetaalt aan een behandeling. Voor een reanimatiecursus geldt dat eigen risico niet. Voor zorg uit een aanvullende verzekering hoeft u namelijk nooit eigen risico te betalen.

De verzekeraar vergoedt de reanimatiecursus uit het budget voor preventie; is het budget hoog genoeg, dan vergoedt het de cursus in zijn geheel. Is de prijs voor de reanimatiecursus hoger dat het preventiebudget. Dan dient u het resterende bedrag zelf te betalen.