Reanimatiecursus vergoeding

Een reanimatiecursus leert u om spoedeisende zorg te verlenen wanneer iemand een hartstilstand heeft. Vooral wanneer u mensen in uw omgeving heeft met een verhoogd risico op hartfalen is het raadzaam zo’n reanimatiecursus te volgen.

Het feit dat ongeveer de helft van de aanvullende zorgverzekeringen een reanimatiecursus vergoed, maakt het extra aantrekkelijk om een reanimatiecursus te volgen. Op deze pagina leest u welke aanvullende verzekeringen een reanimatiecursus vergoeden en hoe dit werkt.

kruisje Reanimatiecursus vergoeding uit basisverzekering
vinkje Vergoeding uit aanvullende verzekering
kruisje Eigen risico van toepassing
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor 100% vergoeding

Reanimatiecursus basisverzekering

Iedere inwoner van Nederland die 18 jaar of ouder is, dient een basiszorgverzekering te hebben. Tegen een vast maandbedrag bent u daarmee verzekerd voor de meeste basiszorg. Een reanimatiecursus wordt (nog) niet door de basisverzekering vergoed. Hiervoor heeft u dus een aanvullende zorgverzekering nodig.

Reanimatiecursus aanvullende verzekeringen

Vrijwel al onze aanvullende verzekeringen bieden een budget voor preventieve zorg. Dat budget kunt u inzetten om vaccinaties en cursussen mee te betalen.

In veel gevallen wordt een reanimatiecursus ook geaccepteerd als preventieve zorg. En dat is begrijpelijk, want hoe meer mensen deze kennis over reanimeren in huis hebben, des te veiliger de samenleving wordt. Daar profiteren we allemaal van – uzelf, maar ook uw zorgverzekeraar.

Reanimatiecursus vergoeding

Welke vergoeding u precies krijgt, verschilt per aanvullende zorgverzekering. Er geldt vaak een maximum bedrag. Wanneer dit bedrag betrekkelijk laag is, of wanneer u al een deel van uw preventiebudget heeft gebruikt, zult u zelf een deel van de reanimatiecursus moeten betalen. 

Deelnemers van het UnitedConsumers Zorgcollectief met een aanvullende zorgverzekering van VGZ, kunnen een vergoeding voor een reanimatiecursus krijgen. In de tabel hieronder ziet u de hoogte van het preventieve budget in elke aanvullende verzekering van UC.

Aanvullende verzekering Reanimatiecursus vergoeding
VGZ Aanvullend Goed € 200,- per jaar
VGZ Aanvullend Beter € 400,- per jaar
VGZ Aanvulend Best € 500,- per jaar
VGZ Jong Basis € 75,- per jaar
VGZ Jong Uitgebreid € 200,- per jaar
VGZ Single/Duo Basis € 75,- per jaar
VGZ Single/Duo Uitgebreid € 200,- per jaar
VGZ Gezin Basis € 75,- per jaar
VGZ Gezin Uitgebreid € 400,- per jaar
VGZ Vitaal Basis € 75,- per jaar
VGZ Vitaal Uitgebreid € 500,- per jaar

Reanimatiecursus en eigen risico

Voor sommige vormen van zorg rekent de basiszorgverzekering een eigen risico. Dat betekent dat u tot een bepaald bedrag meebetaalt aan een behandeling. Voor een reanimatiecursus geldt dat eigen risico niet. Voor zorg uit een aanvullende verzekering hoeft u namelijk nooit eigen risico te betalen.

De verzekeraar vergoedt de reanimatiecursus uit het budget voor preventie; is het budget hoog genoeg, dan vergoedt het de cursus in zijn geheel. Is de prijs voor de reanimatiecursus hoger dat het preventiebudget. Dan dient u het resterende bedrag zelf te betalen.