Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Spoedeisende hulp buitenland vergoeding

Ook in het buitenland kunt u met spoed zorg nodig hebben. Gelukkig is dit verzekeringstechnisch goed geregeld: u krijgt de kosten hiervan volledig vergoed door uw zorgverzekering. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de vergoeding van spoedeisende hulp in Nederland.

Vergoeding uit de basisverzekering

Spoedeisende hulp in het buitenland wordt vergoed uit de basisverzekering. Onder spoedeisende hulp wordt zorg verstaan die:

  • Niet kan wachten tot u terug bent in Nederland
  • Niet verwacht werd voordat u op reis ging

De vergoeding is volgens het geldende Nederlandse tarief. Als de kosten van spoedeisende hulp in het buitenland hoger zijn, moet u het resterende bedrag zelf betalen. Weet u al dat de kosten in het land van uw bezoek hoger zijn, dan is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Let op: u komt alleen in aanmerking voor een vergoeding als u in het buitenland bent voor vakantie, werk of studie. Als u bent geëmigreerd heeft u geen Nederlandse zorgverzekering (meer) en kunt u geen gebruik maken van vergoedingen uit de basisverzekering. 

Extra vergoeding uit aanvullende verzekeringen

U kunt een aanvullende verzekering afsluiten tegen hoge kosten van spoedeisende hulp in het buitenland. Mocht u met uw zorgkosten boven het geldende Nederlandse tarief uitkomen, dan wordt dit resterende bedrag vergoed door de aanvullende verzekering. 

Terug naar boven