Sporten: welke zorg wordt vergoed?

Bij sporten komt vaak zorg kijken. Meestal wordt er dan alleen gedacht aan blessures, maar sportzorg is meer dan blessureleed. Een aantal soorten sportzorg worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Veel mensen die sporten zijn hiervan niet op de hoogte, terwijl sportzorg erg belangrijk kan zijn.

Wat zijn de verschillende soorten zorg rondom sporten?

Wanneer u een blessure heeft door het sporten, krijgt u de behandeling door een sportarts aan het houding- en bewegingsapparaat vergoed vanuit de basisverzekering. Ook de begeleiding van een sportarts tijdens een revalidatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft voor deze zorg een verwijzing van de huisarts nodig en het eigen risico is hierop van toepassing.

Sportzorg vanuit het budget voor preventie

Wanneer u geen blessure heeft maar wel sport, kunt u toch sportzorg vergoed krijgen. Hierdoor kunt u mogelijke blessures voorkomen. Vanuit alle aanvullende verzekeringen krijgt u een budget per kalenderjaar voor preventie. De hoogte van dit budget hangt af van uw aanvullende verzekering.

U bepaalt zelf of u dit budget bijvoorbeeld besteed aan vaccinaties, cursussen of sportzorg. Een sportkeuring of Sport Medisch Advies waarbij een sportarts u advies geeft, wordt hiermee vergoed tot het maximum bedrag voor preventie. Op deze zorg is het eigen risico niet van toepassing.

Sportzorg door de fysiotherapeut

Wanneer u (blijvende) pijn of moeite heeft met het bewegen na het sporten, hoeft dit niet altijd direct een blessure te zijn. U kunt dan ook naar de fysiotherapeut gaan. Wanneer het niet om een chronische aandoening gaat, wordt fysiotherapie alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U krijgt dan een budget voor beweegzorg dat u kunt besteden aan fysiotherapie. Het eigen risico is hierop niet van toepassing.

Gecontracteerde sportarts

Voor een volledige vergoeding is het belangrijk dat u naar een gecontracteerde sportarts of fysiotherapeut gaat. VGZ heeft contracten met sportartsen die aangesloten zijn bij de Federatie van sportmedische instellingen. Hierdoor bent u verzekerd van de beste zorg en zo krijgt u de kosten tot het maximum tarief volledig vergoed.

Wilt u graag advies over welke aanvullende verzekering het beste bij u past? Neem dan contact op via zorg@unitedconsumers.com of via 040 235 05 60. U krijgt direct iemand aan de lijn. Aan de hand van uw zorgbehoeftes krijgt u advies. Vanzelfsprekend is dit advies gratis en op maat.