Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Vergoeding tandarts na ongeval

Soms leidt een ongeval tot schade aan het gebit. In zo’n situatie kunt u een beroep doen op uw zorgverzekering. Als u aan enkele voorwaarden voldoet, wordt de tandartszorg na een ongeval vergoed uit de basisverzekering. Is dit niet het geval, dan heeft u een aanvullende verzekering nodig om de medische zorg bij tandongevallen vergoed te krijgen.

Tandarts vergoeding uit basisverzekering

De basisverzekering vergoedt de tandartszorg na een ongeval als u jonger bent dan 23 jaar en door een ongeluk een of meer blijvende snij- of hoektanden bent kwijtgeraakt. Benodigde kronen, bruggen en/of implantaten worden in dat geval volledig vergoed.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten om tandartszorg na een ongeval te verzekeren. Een aanvullende verzekering vergoedt een maximaal bedrag, maar dit geldt alleen voor tandongevallen die tijdens de looptijd van de verzekering hebben plaatsgevonden. Ook moet de behandeling binnen een jaar afgerond worden.

Gratis tandongevallenverzekering

Als u bij UnitedConsumers een aanvullende verzekering of tandartsverzekering afsluit, dan ontvangt u een gratis tandongevallenverzekering. Op die manier hoeft u zich dus geen zorgen te maken over de beperkte vergoedingen uit de basisverzekering. Met de gratis tandongevallenverzekering van UnitedConsumers wordt de tandzorg na een ongeval (tot een maximum bedrag) vergoed.

Tandongevallen

De verzekering vergoedt de zorg na tandongevallen die het gevolg zijn van een ongeluk, zoals bijvoorbeeld een val of aanrijding. Hiervan moet de schade medisch aantoonbaar zijn.

Tandongevallen als gevolg van de volgende oorzaken worden niet door de tandongevallenverzekering vergoed:

  • Orthodontische zorg.
  • Een ziekte of afwijking. 
  • Behandeling in het buitenland. 
  • Gebruik van alcohol en/of drugs. 
  • Grove schuld, roekeloosheid of opzet. 
  • Deelname aan een vechtpartij (behalve als het gaat om zelfverdediging). 
Terug naar boven