Contact
Mijn UnitedConsumers

Goedkope zorgverzekering 2024

Mijn geboortedatum:

Tarieven bij zorgverleners zonder contract

Er zijn verschillende soorten tarieven waarmee u te maken kunt krijgen, wanneer u naar een zorgverlener zonder contract gaat. Zo bestaat er een marktconform tarief, gemiddeld gecontracteerd tarief en een Wmg-tarief.

Het soort tarief waar u mee te maken krijgt, ligt eraan of u een naturapolis of een combinatiepolis heeft. Wij leggen u op deze pagina alles uit over deze tarieven bij zorgverleners zonder contract. 


 

Marktconform tarief

Het marktconform tarief is het tarief dat in de Nederlandse marktomstandigheden redelijk is voor een bepaalde behandeling. Geldt er geen wettelijk tarief voor de behandeling die u nodig heeft? Dan wordt maximaal het marktconform tarief vergoed. 

De zorgverzekeraar bepaalt het marktconform tarief door te kijken naar welke bedragen zorgverleners in rekening brengen voor dezelfde behandeling. Zijn de kosten van de behandeling bij de zorgverlener zonder contract hoger dan het marktconform tarief? Dan dient u het verschil zelf te betalen. Bent u het niet eens met de hoogte van het marktconform tarief? Dan kunt u een verzoek tot herbeoordeling indienen.

Combinatiepolis

Heeft u de basisverzekering Eigen Keuze? Dan heeft u een combinatiepolis en krijgt u 100% van het marktconform tarief vergoed als u kiest voor een zorgverlener zonder contract. Indien u geestelijke gezondheidszorg en/of verpleging en verzorging nodig heeft en gaat naar een zorgverlener zonder contract, krijgt u 90% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed.


 

Gemiddeld gecontracteerd tarief

Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor een behandeling, wordt het gemiddeld gecontracteerd tarief genoemd. Voor elke behandeling is er tussen de zorgverzekeraar en gecontracteerde zorgverlener een tarief afgesproken.

Heeft u een bepaalde behandeling nodig? Dan mag uw zorgverlener het afgesproken gecontracteerde tarief rekenen. Dit tarief kan per zorgverlener verschillen. Het kan dus zo zijn dat een behandeling bij de ene zorgverlener duurder is dan bij een andere zorgverlener. Bekijk hier de lijst met maximale vergoedingen bij zorgverleners zonder contract.

Naturapolis

Heeft u de basisverzekering Bewuste Keuze, Basis Keuze of Ruime Keuze? Dan heeft u een naturapolis en krijgt u bij een zorgverlener zonder contract een deel van de zorgkosten vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Voor Bewuste Keuze bedraagt de vergoeding 60%, bij Basis Keuze is de vergoeding 70% en bij Ruime Keuze krijgt u 80% van de zorgkosten vergoed.

Combinatiepolis

Indien u geestelijke gezondheidszorg en/of verpleging en verzorging nodig heeft, krijgt u deze zorgkosten - bij een zorgverlener zonder contract - 90% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Als u naar een zorgverlener met contract gaat, krijgt u gewoon 100% vergoeding. 


 

Wmg-tarief van de overheid

De overheid stelt voor bepaalde zorg tarieven vast op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit zijn ‘Wmg-tarieven'. Voor meer informatie over deze tarieven kunt u contact opnemen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).


Bekijk alle voorwaarden