Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Tarieven bij zorgverleners zonder contract

Er zijn verschillende soorten tarieven waarmee u te maken kunt krijgen, wanneer u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Zo bestaat er een marktconform tarief, gemiddeld gecontracteerd tarief en een Wmg-tarief. Het soort tarief waar u mee te maken krijgt, ligt eraan of u een naturapolis of een restitutiepolis heeft. Wij leggen u op deze pagina alles uit over deze tarieven bij niet-gecontracteerde zorgverleners. 

Marktconform tarief

UC Eigen Keuze (restitutiepolis)

Het tarief dat in de Nederlandse marktomstandigheden redelijk is voor een bepaalde behandeling, wordt marktconform tarief genoemd. Geldt er geen wettelijk tarief voor de behandeling die u nodig heeft? Dan vergoedt VGZ het maximale marktconforme tarief.

VGZ bepaalt het marktconforme tarief door te kijken naar welke bedragen zorgverleners in rekening brengen voor dezelfde behandeling. Zijn de kosten van de behandeling hoger dan het marktconforme bedrag en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaalt u een deel van de kosten zelf. Het marktconforme tarief is een richtprijs. Bent u het niet eens met de hoogte van het marktconforme tarief? Dan kunt u een verzoek tot herbeoordeling indienen bij VGZ.

Gemiddeld gecontracteerd tarief

UC Basis Keuze en UC Ruime Keuze (naturapolis)

Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor een behandeling, wordt het gemiddeld gecontracteerd tarief genoemd. VGZ heeft voor elke behandeling een tarief afgesproken met gecontracteerde zorgverleners. Heeft u een bepaalde behandeling nodig? Dan mag uw zorgverlener het afgesproken gecontracteerde tarief rekenen. Dit tarief kan per zorgverlener verschillen. Het kan dus zo zijn dat een behandeling bij de ene zorgverlener duurder is dan bij een andere zorgverlener. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u tot maximaal 80% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief. 

Wmg-tarief van de overheid

De overheid stelt voor bepaalde zorg tarieven vast op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit zijn ‘Wmg-tarieven'. Voor meer informatie over deze tarieven kunt u contact opnemen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Terug naar boven