Contact
Mijn UnitedConsumers

Tarieven bij zorgverleners zonder contract

Er zijn verschillende soorten tarieven waarmee je te maken kunt krijgen, wanneer je naar een zorgverlener zonder contract gaat. Zo bestaat er een marktconform tarief, gemiddeld gecontracteerd tarief en een Wmg-tarief.

Het soort tarief waar je mee te maken krijgt, ligt eraan of je een naturapolis of een combinatiepolis hebt. Wij leggen op deze pagina alles uit over deze tarieven bij zorgverleners zonder contract. 


 

Marktconform tarief

Het marktconform tarief is het tarief dat in de Nederlandse marktomstandigheden redelijk is voor een bepaalde behandeling. Geldt er geen wettelijk tarief voor de behandeling die je nodig hebt? Dan wordt maximaal het marktconform tarief vergoed. 

De zorgverzekeraar bepaalt het marktconform tarief door te kijken naar welke bedragen zorgverleners in rekening brengen voor dezelfde behandeling. Zijn de kosten van de behandeling bij de zorgverlener zonder contract hoger dan het marktconform tarief? Dan moet je het verschil zelf te betalen. Ben je het niet eens met de hoogte van het marktconform tarief? Dan kun je een verzoek tot herbeoordeling indienen.

Combinatiepolis

Heb je de basisverzekering Eigen Keuze? Dan heb je een combinatiepolis en krijg je 100% van het marktconform tarief vergoed als je kiest voor een zorgverlener zonder contract. Indien je geestelijke gezondheidszorg en/of verpleging en verzorging nodig hebt en gaat naar een zorgverlener zonder contract, krijg je 90% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed.


 

Gemiddeld gecontracteerd tarief

Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor een behandeling, wordt het gemiddeld gecontracteerd tarief genoemd. Voor elke behandeling is er tussen de zorgverzekeraar en gecontracteerde zorgverlener een tarief afgesproken.

Heb je een bepaalde behandeling nodig? Dan mag je zorgverlener het afgesproken gecontracteerde tarief rekenen. Dit tarief kan per zorgverlener verschillen. Het kan dus zo zijn dat een behandeling bij de ene zorgverlener duurder is dan bij een andere zorgverlener. Bekijk hier de lijst met maximale vergoedingen bij zorgverleners zonder contract.

Naturapolis

Heb je de basisverzekering Bewuste Keuze, Basis Keuze of Ruime Keuze? Dan heb je een naturapolis en krijg je bij een zorgverlener zonder contract een deel van de zorgkosten vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Voor Bewuste Keuze bedraagt de vergoeding 60%, bij Basis Keuze is de vergoeding 70% en bij Ruime Keuze krijg je 80% van de zorgkosten vergoed.

Combinatiepolis

Indien je geestelijke gezondheidszorg en/of verpleging en verzorging nodig hebt, krijg je deze zorgkosten - bij een zorgverlener zonder contract - 90% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Als je naar een zorgverlener met contract gaat, krijg je gewoon 100% vergoeding. 


 

Wmg-tarief van de overheid

De overheid stelt voor bepaalde zorg tarieven vast op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit zijn ‘Wmg-tarieven'. Voor meer informatie over deze tarieven kun je contact opnemen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).


Bekijk alle voorwaarden