Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Zorgtoeslag stopzetten

Uw zorgtoeslag stopzetten, is in sommige gevallen verstandig en soms zelfs noodzakelijk. Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, ontvangt u zorgtoeslag. Dit is een maandelijkse compensatie van de overheid voor uw zorgpremie. Zo houden we kwalitatieve zorg voor iedereen toegankelijk. U vraagt uw zorgtoeslag zelf aan en zet deze ook zelf stop.

Wanneer zorgtoeslag stopzetten

U ontvangt zorgtoeslag als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo mag uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Voor de zorgtoeslag 2021 mag u als alleenstaande een maximaal inkomen van € 31.138 per jaar hebben. Bent u samen met een toeslagpartner? Dan ligt het maximale inkomen om in aanmerking te komen op € 39.979 per jaar.

Ook aan de hoogte van uw vermogen worden eisen gesteld. Zo mag u als alleenstaande niet meer dan € 118.479 aan vermogen bezitten. Het maximale vermogen als u samen bent met een toeslagpartner mag niet meer dan € 149.819 bedragen.

Gaat u meer verdienen, dan is het slim om te onderzoeken of u nog recht heeft op zorgtoeslag. Dit berekent u eenvoudig via de website van de Belastingdienst. Is uw inkomen te hoog en ontvangt u nog zorgtoeslag? Zet de zorgtoeslag dan zelf stop. Zo voorkomt u hoge rekeningen voor het terugbetalen van onterecht ontvangen zorgtoeslag.

Zorgtoeslag zelf stopzetten

Er zijn twee manieren waarop uw zorgtoeslag stopgezet kan worden. Soms zegt de Belastingdienst automatisch uw zorgtoeslag op, maar in het geval van te hoge inkomsten en vermogen doet u dit zelf.

Gaat u de komende tijd meer verdienen of stijgt uw vermogen aanzienlijk? Kijk dan goed na of u nog recht heeft op zorgtoeslag. Geef dit op tijd aan bij de Belastingdienst. Dit kunt u snel en eenvoudig via Mijn Toeslagen regelen.

Uw zorgtoeslag wordt stopgezet

De zorgtoeslag wordt in sommige gevallen automatisch stopgezet door de belasting. In de volgende situaties hoeft u het dus niet zelf op te zeggen:

  • U bent gemoedsbezwaarde.
  • U bent militair en volgend jaar nog in actieve militaire dienst.
  • U bent een gedetineerde en zit volgend jaar ook nog in de gevangenis.
  • U heeft geen zorgverzekering (Let op: een zorgverzekering is meestal verplicht).
  • U emigreert en heeft daardoor geen Nederlandse zorgverzekering meer.

Hoe zeg ik mijn zorgtoeslag op?

Sinds 2012 kunt u uw toeslagen alleen nog online regelen. U kunt uw zorgtoeslag stopzetten via Mijn Toeslagen. Log in met uw DigiD en kies vervolgens welke toeslagen u wilt stopzetten.

Zorgtoeslag stoppen na studie

Tijdens het studeren krijgen veel studenten zorgtoeslag. Zodra u de studie heeft afgerond, gaat u waarschijnlijk op zoek naar een baan. Uw zorgtoeslag stopzetten na een studie hoeft niet altijd. Dat is afhankelijk van uw inkomen. Pas als u niet meer aan de voorwaarden voldoet, zegt u de zorgtoeslag op. Begint u een nieuwe baan? Maak dan altijd een proefberekening. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Zorgtoeslag stopzetten bij samenwonen

Samenwonen kan invloed hebben op de zorgtoeslag die u (beiden) ontvangt. Dit heeft pas gevolgen voor uw toeslagen wanneer u elkaars toeslagpartner bent. Voordat u toeslagpartners bent, zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen. Gaat u samenwonen en wordt u toeslagpartners? Kijk dan goed na wat dit betekent voor uw zorgtoeslag. Zo mag u samen maximaal € 39.979 per jaar aan inkomen ontvangen. Het maximale vermogen om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag ligt op € 149.819,-.

Zorgtoeslag terugbetalen

Het kan gebeuren dat u zorgtoeslag ontvangt terwijl u hier geen recht op heeft. U krijgt dan automatisch bericht van de Belastingdienst over het terug te betalen bedrag. U kunt dit bedrag in één keer of in termijnen terugbetalen. Het volledige bedrag moet binnen twee jaar terugbetaald zijn.

Heeft u nog steeds recht op zorgtoeslag, maar minder dan u heeft ontvangen? Dan mag u ervoor kiezen om het te veel ontvangen bedrag te verrekenen met uw toekomstige zorgtoeslag. U krijg dan tijdelijk minder zorgtoeslag dan waar u recht op heeft. Dit duurt tot u het te veel ontvangen bedrag heeft terugbetaald.

Terug naar boven