Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Toeslagpartner: wie is mijn toeslagpartner?

Bent u getrouwd of heeft u een samenlevingscontract? Dan is uw partner automatisch uw toeslagpartner. Een toeslagpartner is van invloed op de hoogte van uw toeslagen, waaronder de zorgtoeslag. Wie is mijn toeslagpartner en wanneer heb ik een toeslagpartner?

 

Zorgtoeslag partner en fiscaal partner

Het inkomen en vermogen van uw zorgtoeslag partner wordt meegenomen in de berekening van uw toeslagen. Toeslagpartners zijn niet automatisch ook fiscale partners. Wanneer u een fiscale partner heeft, doet u samen belastingaangifte. Zo kunt u bepaalde aftrekposten, vermogen en inkomsten onderling verdelen. U kunt dan met uw posten schuiven tot u een zo gunstig mogelijke situatie vindt voor de aangifte.

Omdat uw inkomens bij fiscaal partnerschap bij elkaar worden opgeteld, bent u automatisch toeslagpartner als u ook elkaar fiscaal partner bent. Het kan dus zijn dat u als fiscale partner minder toeslagen ontvangt.

Heeft u een zorgtoeslag partner zonder inkomen, dan heeft dit gevolgen voor uw te ontvangen zorgtoeslag. Bekijk hier op hoeveel zorgtoeslag u (samen) recht heeft.


 

Wie is mijn toeslagpartner?

Een toeslagpartner is uw echtgenoot of geregistreerde partner. Ook iemand anders die op uw adres staat ingeschreven kan uw toeslagpartner zijn. Wanneer u een toeslagpartner heeft, gaat de Belastingdienst ervan uit dat u samen de rekeningen betaalt.


 

Wanneer toeslagpartner?

U bent toeslagpartner wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Ook iemand die bij u in huis woont, kan uw toeslagpartner zijn wanneer:

  • U samen een kind heeft.
  • U samen een koopwoning heeft.
  • U een samenlevingscontract heeft.
  • U vorig jaar al elkaars toeslagpartner was.
  • U partners bent voor een pensioenregeling.
  • U of uw partner een kind van de ander erkend heeft.
  • U elkaars fiscale partner bent voor de inkomstenbelasting.
  • U of een van uw medebewoners een inwonend kind heeft jonger dan 18 jaar (Is uw medebewoner een onderhuurder? Dan bent u geen toeslagpartner).

 

Heb ik een toeslagpartner?

Bent u fiscaal partner van iemand? Dan bent u vrijwel altijd toeslagpartner. Wanneer u samenwoont met een kind of kleinkind, ouder of grootouder, broer of zus en één van de situaties geldt voor u, dan bent u toeslagpartner.

Woont u samen met uw kind of ouder, dan moet u allebei 27 jaar of ouder zijn om toeslagpartner genoemd te worden. Samenwonen betekent dus niet direct dat u toeslagpartner bent.


 

Wanneer is iemand geen toeslagpartner meer?

Heeft u een toeslagpartner en verhuist u of uw toeslagpartner en is deze verhuizing doorgegeven aan de gemeente? Dan bent u geen toeslagpartner meer. Ook bij een echtscheiding of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap vervalt uw toeslagpartnerschap. In beide gevallen bent u vanaf de 1e dag van de daaropvolgende maand geen toeslagpartner meer. U dient dit zelf door te geven aan de Belastingdienst.

Terug naar boven