Uitbetaling zorgtoeslag

Uitbetaling van zorgtoeslag is voor sommige mensen in Nederland noodzakelijk. Voor mensen met een lager inkomen kan de zorgpremie namelijk een hoge kostenpost zijn. De overheid komt deze mensen tegemoet door middel van zorgtoeslag. Zo blijft kwalitatieve zorg voor iedereen toegankelijk. Als u recht heeft op zorgtoeslag, wordt de zorgtoeslag maandelijks op uw rekening gestort.

Zorgtoeslag betaaldata

Wanneer ontvangt u zorgtoeslag? Meestal vindt de zorgtoeslag uitbetaling rond de 20e van de maand plaats. Valt de 20e in het weekend of op een feestdag? Dan ontvangt u uw zorgtoeslag op de eerstvolgende werkdag. Uw zorgtoeslag staat altijd nog diezelfde dag op uw rekening.

Toeslag voor de maand

Betaaldata uitbetaling Zorgtoeslag 2019

Januari 20 december 2018
Februari 22 januari 2019
Maart 20 februari 2019
April 20 maart 2019
Mei 20 april 2019
Juni 22 mei 2019
Juli 20 juni 2019
Augustus 20 juli 2019
September 20 augustus 2019
Oktober 20 september 2019
November 22 oktober 2019
December 20 november 2019

Uitbetaling zorgtoeslag met terugwerkende kracht

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, kunt u zorgtoeslag aanvragen. Dit kan via de website van de Belastingdienst. Had u voorheen ook recht op zorgtoeslag, maar dit niet aangevraagd? Dan kunt u dit met terugwerkende kracht aanvragen. Dit kan tot 1 september van elk jaar over het voorgaande jaar.

Bijvoorbeeld: Had u in 2018 recht op zorgtoeslag en dit niet ontvangen. Dan mag u dit tot 1 september 2019 met terugwerkende kracht aanvragen. In sommige gevallen kunt u de zorgtoeslag ook van eerdere jaren ontvangen.

Uitbetaling zorgtoeslag per maand

Ontvangt u jaarlijks meer dan € 60,- aan zorgtoeslag, dan ontvangt u uw zorgtoeslag altijd per maand. Dat gebeurt rond de 20e van elke maand voor de zorgpremie van de daarop volgende maand. U ontvangt dus bijvoorbeeld in december uw zorgtoeslag voor de premie van januari. 

Uitbetaling zorgtoeslag per jaar

In sommige gevallen krijgt u de zorgtoeslag uitbetaling in één keer voor een heel jaar.

  • Wanneer u zorgtoeslag over een voorgaand jaar heeft aangevraagd, wordt dit in één keer uitbetaald
  • Is uw toeslag tussen € 24,- en € 60,- per jaar? Dan ontvangt u uw zorgtoeslag voor het volgende jaar in december van het voorafgaande jaar

De Belastingdienst keert zorgtoeslag van minder dan € 24,- per jaar in principe niet uit. U kunt uiteraard alsnog een aanvraag doen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer uw inkomen lager uitkomt dan u had verwacht. Na afloop van het jaar maakt de Belasting een definitieve berekening van uw zorgtoeslag. Blijkt dat u recht had op meer dan € 24,- zorgtoeslag? Dan wordt dit alsnog uitbetaald.

Meer over uw zorgtoeslag: