Zorgverzekering verplicht

In Nederland is de zorgverzekering verplicht voor iedereen. De overheid heeft namelijk een aantal jaren geleden besloten dat iedereen een zorgverzekering moet afsluiten. Zo dragen we collectief de zorgkosten in Nederland, maar welke zorgverzekering is verplicht en welke niet? En wanneer is een zorgverzekering niet verplicht? Wat zijn de uitzonderingen?

Is een zorgverzekering verplicht?

Er zijn twee soorten zorgverzekeringen. Zo bestaat er een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De basisverzekering is volgens de wet voor iedere Nederlander verplicht - ook voor minderjarigen. Zo zijn we allemaal verzekerd van goede zorg wanneer we het nodig hebben.

Verplichte zorgverzekering afsluiten

Een aanvullende verzekering is optioneel en dus niet verplicht. Deze kunt u afsluiten voor zorgkosten die u niet uit de basisverzekering vergoed krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een extra verzekering voor uw tandartskosten. De kosten voor een bezoek aan de tandarts worden dan direct vergoed uit de aanvullende tandartsverzekering.

Wanneer is een zorgverzekering niet verplicht?

In principe moet iedereen die woont en/of werkt in Nederland een verplichte zorgverzekering hebben, maar er zijn uitzonderingen. In bijzondere gevallen is het afsluiten van een zorgverzekering niet nodig. In de volgende gevallen hoeft u niet in het bezit te zijn van een zorgverzekering.

Gemoedsbezwaarden

Wanneer u vanwege uw levensovertuiging niet verzekerd wilt zijn voor zorgkosten, dient u zich te registreren bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als gemoedsbezwaarde. Als gemoedsbezwaarde betaalt u een bijdragevervangende belasting in plaats van zorgpremie. U bent dan niet verplicht om ook een zorgverzekering af te sluiten.

Militairen in actieve dienst

Als militair in actieve dienst heeft u recht op een vergoeding voor een basisverzekering en een aanvullende verzekering vanuit de Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK). Zodra u in dienst treedt, wordt u door defensie automatisch aangemeld voor deze verzekering. De premie hiervan wordt ingehouden op uw salaris.

Gevangenen

Wanneer u in detentie zit, betaalt u geen zorgverzekeringspremie. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt de verantwoordelijkheid voor de zorg en de zorgkosten voor alle gedetineerden. Als gevangene dient u echter wel bij uw zorgverzekeraar aan te geven wanneer uw celstraf begint en eindigt.

EU-Ambtenaren

Wanneer u bij een Europese instelling werkt, zoals EMA of Europol, bent u verzekerd bij het Gemeenschappelijke stelsel van ziektekostenverzekering van de Europese Unie (GSZV). Uw gezinsleden zijn dan met u meeverzekerd.

Buitenlandse studenten

Studenten uit het buitenland hebben vaak al een zorgverzekering in hun eigen land. Zij hebben dan ook geen Nederlandse zorgverzekering nodig. Als studenten uit het buitenland komen, maar naast de studie een bijbaan hebben is de student wel verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.

Geen zorgverzekering afsluiten, kan dat?

In Nederland is de zorgverzekering verplicht. Zo zorgen we er samen voor dat alle Nederlanders gebruik kunnen maken van goede zorg als dat nodig is. Wanneer u geen zorgverzekering heeft en toch zorgkosten maakt, dan betaalt u de kosten zelf.

Wanneer u zich niet tijdig verzekert, stuurt het CAK u daar een brief over. U moet dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 maanden, een zorgverzekering afsluiten. Wanneer u dit niet doet, krijgt u een boete. Deze boete staat gelijk aan ruim drie maanden zorgpremie. 

Bestuursrechtelijke premie

Heeft u drie maanden later nog steeds geen zorgverzekering afgesloten? Dan krijgt u opnieuw een boete. U wordt meteen door het CAK aangemeld bij een zorgverzekeraar waar u tot het einde van het jaar verzekerd bent. U gaat dan bestuursrechtelijke premie betalen. Deze speciale premie bedraagt 130% van de standaard zorgpremie. 

U gaat dus meer betalen dan wanneer u op tijd een zorgverzekering afsluit. De bestuursrechtelijke premie wordt vaak ingehouden via loonheffing; uw salaris of uitkering. Wanneer u geen vast inkomen heeft, krijgt u een acceptgiro toegestuurd om de premie te betalen.