Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

Inzittendenverzekering: Schadeverzekering Inzittenden

Een inzittendenverzekering is een optionele autoverzekering. Naast de verplichte WA autoverzekering bieden autoverzekeraars allerlei aanvullende verzekeringen aan, waaronder de inzittendenverzekering (ook wel bekend als schadeverzekering inzittenden).

Maar wat houdt deze aanvullende verzekering precies in en heeft u deze schadeverzekering voor inzittenden nodig? Wij beantwoorden al uw vragen over de inzittendenverzekering. En leggen we het verschil met de ongevallenverzekering uit.

Autoverzekering met inzittendenverzekering


Wat is een inzittendenverzekering?

Een inzittendenverzekering is een schadeverzekering die o.a. de materiële en lichamelijke schade vergoedt van alle inzittenden bij een ongeval. De maximumvergoeding ligt rond de € 1.000.000. Een schadeverzekering voor inzittenden kost meestal maar enkele euro’s per maand, maar kan een grote gemoedsrust geven.


Schadeverzekering inzittenden: de dekking

Als we het over een inzittendenverzekering hebben, bedoelen we in feite de schadeverzekering voor inzittenden. De dekking van deze aanvullende autoverzekering kunnen we in verschillende categorieën indelen, namelijk:

 • Letselschade: Letselschade is de lichamelijke en geestelijke schade die iemand kan oplopen tijdens een ongeval. Letselschade wordt ook wel immateriële schade genoemd.
 • Smartengeld: Smartengeld wordt uitgekeerd wanneer er sprake is van emotionele of psychische schade, bijvoorbeeld pijn, depressie, verdriet of schaamte.
 • Uitvaartkosten: Wanneer de bestuurder of één van de inzittenden overlijdt, vergoedt de inzittendenverzekering tot op zekere hoogte de kosten van de uitvaart.
 • Materiële schade: Materiële schade is alle schade die is ontstaat aan materiaal. Het wordt ook wel zaakschade genoemd, zoals een laptop of kleding. Het maximale bedrag dat verzekerd wordt is € 1.000.000. Dit bedrag is vastgesteld in de polis en geldt voor alle inzittenden van de auto samen, per gebeurtenis (ongeval).
 • Medische kosten: Alle gemaakte medische kosten kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door een inzittendenverzekering. Ook als er huishoudelijke hulp nodig is, als gevolg van een ongeval, wordt deze gedekt.
 • Inkomstenverlies: Als een inzittende door het opgelopen letsel niet meer in staat is om te werken, is er sprake van Verlies aan Verdienvermogen (V.a.V.). Een inzittendenverzekering vangt deze inkomstenderving (gedeeltelijk) op.

Schadeverzekering inzittenden nodig?

Heeft u een inzittendenverzekering nodig? Een inzittendenverzekering overlapt deels met de dekking van o.a. de zorgverzekering. Want als iemand een ongeluk krijgt, vergoedt zijn of haar zorgverzekering de medische kosten. En de WA-verzekering van de tegenpartij dekt materiële schade aan kleding of bagage en smartengeld, indien de tegenpartij aansprakelijk is. Maar dat betekent niet dat een inzittendenverzekering helemaal overbodig is.

Voor situaties waarin de bestuurder zelf een ongeluk veroorzaakt of de schuldige van het ongeluk niet aan te wijzen is, biedt de inzittendenverzekering uitkomst. Ook zorgt de inzittendenverzekering voor een snellere schadeafhandeling omdat de verzekeraar niet eerst de schuldige partij hoeft te zoeken.

Inzittendenverzekering voor- en nadelen

Weet u niet zeker of u een inzittendenverzekering nodig heeft? Wij zetten de voor- en nadelen van een inzittendenverzekering voor u op een rij:

Inzittendenverzekering voordelen Inzittendenverzekering nadelen
Snellere schadeafhandeling. Extra premie.
Dekt blijvende invaliditeit en uitvaartkosten. Kan deels overlappen met andere verzekeringen.
Dekt schade wanneer niet duidelijk is welke partij schuld heeft.  
Dekt ook materiële schade zoals bijvoorbeeld een kapotte broek.  

Wanneer keert de inzittendenverzekering niet uit?

Een inzittendenverzekering keert onder normale omstandigheden gewoon uit. Toch zijn er ook situaties waarin de dekking vervalt. Dit is alleen in gevallen waarbij de wet overtreden wordt. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • De bestuurder draagt geen gordel.
 • De bestuurder heeft geen geldig rijbewijs.
 • De bestuurder is onder invloed van drank of drugs.
 • De bestuurder gebruikt een particuliere auto als taxi.
 • De bestuurder neemt deel aan een straatrace of illegale rally.

Ongevallenverzekering inzittenden

Naast de schadeverzekering inzittenden, bestaat er ook een ongevallenverzekering voor inzittenden. In tegenstelling tot de schadeverzekering inzittenden keert de ongevallenverzekering een vooraf afgesproken bedrag uit. Op deze verzekering kunt u alleen terugvallen op het moment dat er sprake is van blijvende invaliditeit of een sterfgeval te wijten aan het ongeluk. De uitkering vindt altijd plaats, ook als u zelf schuld had aan het ongeval.

Ongevallenverzekering Inzittendenverzekering
Keert altijd een vooraf afgesproken vast bedrag uit Keert een bedrag uit voor de werkelijk geleden schade
Keert enkel uit bij invaliditeit of overlijden Keert uit bij letselschade en materiële schade

Schade inzittenden verzekering online afsluiten

Als u een aanvullende inzittendenverzekering af wilt sluiten, adviseren wij u een schadeverzekering inzittenden te kiezen. Een ongevallenverzekering inzittenden keert namelijk alleen uit als er sprake is van een sterfgeval of invaliditeit.

U kunt online een inzittendenverzekering afsluiten. Wilt u een ongevallenverzekering afsluiten, neemt u dan contact op met onze klantenservice. Onze medewerkers staan klaar om u te helpen.