Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

Inzittendenverzekering: schadeverzekering Inzittenden

U wilt uzelf en de inzittenden in uw auto graag goed verzekeren. Dan is een Schade inzittendenverzekering dé uitkomst! Een inzittendenverzekering is een aanvullende autoverzekering die u toevoegt aan uw WA, WA beperkt Casco of WA casco (all risk). Maar wat is een schadeverzekering inzittenden? Waarom zou u wel of geen schade inzittendenverzekering kiezen? En wat is het verschil met de ongevallenverzekering?


Ga direct naar


 

Wat is een inzittendenverzekering?

Een inzittendenverzekering is een schadeverzekering die zowel materiële als letselschade vergoedt van alle inzittenden bij een ongeval - inclusief de bestuurder! 

Een schadeverzekering inzittenden vergoed de daadwerkelijk geleden schade, vaak tot een maximumvergoeding van rond de € 1.000.000. En dat voor slechts enkele euro’s per maand! U wilt toch graag dat iedereen in uw auto bij een ongeval goed verzekerd is? Bereken daarom snel en vrijblijvend uw premie!

 

Autoverzekering berekenen


 
NL

 

Is een inzittendenverzekering nodig?

U vraagt zich misschien af: 'is een inzittendenverzekering onzin?' Want heeft u eigenlijk wel een inzittendenverzekering nodig? 

De dekking van de schade inzittendenverzekering overlapt deels met de dekking van onder andere de zorgverzekering en de WA verzekering. Want als iemand een ongeluk krijgt, vergoedt zijn of haar zorgverzekering de medische kosten en de WA-verzekering dekt de schade van de tegenpartij en de inzittenden in uw auto. Maar toch is een inzittendverzekering vaak nodig!

Vink Als u als bestuurder zelf een ongeluk veroorzaakt (of de schuldige partij niet aan te wijzen is) biedt de inzittendenverzekering een vergoeding.

Vink Ook zorgt de inzittendenverzekering voor een snellere schadeafhandeling, omdat de verzekeraar niet eerst de schuldige partij hoeft te zoeken.

Vink Ook zorgt de inzittendenverzekering voor een snellere schadeafhandeling, omdat de verzekeraar niet eerst de schuldige partij hoeft te zoeken.

Dekking inzittendenverzekering

Als we het over een inzittendenverzekering hebben, bedoelen we in feite de schadeverzekering voor inzittenden. De dekking van deze aanvullende autoverzekering kan in verschillende categorieën ingedeeld worden, namelijk:

 • Letselschade: Letselschade is de lichamelijke en geestelijke schade die iemand kan oplopen tijdens een ongeval. Letselschade wordt ook wel immateriële schade genoemd.
 • Smartengeld: Smartengeld wordt uitgekeerd wanneer er sprake is van emotionele of psychische schade, bijvoorbeeld pijn, depressie, verdriet of schaamte.
 • Uitvaartkosten: Wanneer de bestuurder of één van de inzittenden overlijdt, vergoedt de inzittendenverzekering tot op zekere hoogte de kosten van de uitvaart.
 • Materiële schade: Materiële schade is alle schade die is ontstaat aan materiaal. Het wordt ook wel zaakschade genoemd, zoals een laptop of kleding. Het maximale bedrag dat verzekerd wordt is € 1.000.000. Dit bedrag is vastgesteld in de polis en geldt voor alle inzittenden van de auto samen, per gebeurtenis (ongeval).
 • Medische kosten: Alle gemaakte medische kosten kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door een inzittendenverzekering. Ook als er huishoudelijke hulp nodig is, als gevolg van een ongeval, wordt deze gedekt.
 • Inkomstenverlies: Als een inzittende door het opgelopen letsel niet meer in staat is om te werken, is er sprake van Verlies aan Verdienvermogen (V.a.V.). Een inzittendenverzekering vangt deze inkomstenderving (gedeeltelijk) op.

 

Wanneer inzittendenverzekering onzin?

Eigenlijk is een inzittendenverzekering in weinig situaties onzin. Wel zijn er scenario's waarin de schade inzittendenverzekering geen uitkering biedt. Dit is alleen in gevallen waarbij de wet overtreden wordt. Bijvoorbeeld:

 • De bestuurder draagt geen gordel.
 • De bestuurder heeft geen geldig rijbewijs.
 • De bestuurder is onder invloed van drank of drugs.
 • De bestuurder gebruikt een particuliere auto als taxi.
 • De bestuurder neemt deel aan een straatrace of illegale rally.

 

Verschil schadeverzekering inzittenden en ongevallen inzittenden

Naast de schadeverzekering inzittenden, bestaat er ook een ongevallenverzekering voor inzittenden. In tegenstelling tot de schadeverzekering inzittenden keert de ongevallenverzekering een vooraf afgesproken bedrag uit. Op deze verzekering kunt u alleen terugvallen op het moment dat er sprake is van blijvende invaliditeit of een sterfgeval te wijten aan het ongeluk. De uitkering vindt altijd plaats, ook als u zelf schuld had aan het ongeval.

Ongevallenverzekering Inzittendenverzekering
Keert altijd een vooraf afgesproken vast bedrag uit Keert een bedrag uit voor de werkelijk geleden schade
Keert enkel uit bij invaliditeit of overlijden Keert uit bij letselschade en materiële schade

Toch een ongevallen inzittendenverzekering afsluiten?

Veel verzekeraars bieden een schade inzittendenverzekering aan, maar zullen niet actief een ongevallen inzittendenverzekering aanbieden. De reden hiervoor is omdat een ongevallenverzekering inzittenden enkel uitkeert in het geval van overlijden of invaliditeit en u dus minder goed verzekerd bent. Wilt u de meest uitgebreide dekking, dan heeft u toch een schadeverzekering inzittenden nodig.

Vindt u de inzittendenverzekering onzin en wilt u een ongevallenverzekering afsluiten? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice! Onze medewerkers staan klaar om u te helpen.

Contact opnemen

Terug naar boven