Autoschade? Volg het stappenplan bij een aanrijding

Het kan helaas iedereen overkomen: een aanrijding met uw auto. Een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje. U bent bijvoorbeeld even afgeleid en daardoor een paaltje raken. Of u heeft schade door een botsing met een andere weggebruiker. Wat de oorzaak ook is, het is fijn om te weten hoe u dient te handelen bij autoschade. Hieronder leest u welke stappen u moet nemen in geval van schade aan uw auto bij een aanrijding. Hiervoor zijn twee stappenplannen opgesteld: autoschade zonder tegenpartij en autoschade met een tegenpartij.

Enkelzijdige schade

Wat is enkelzijdige schade?
Enkelzijdige schade is een botsing met een ander object. Dit kan bijvoorbeeld een paaltje of een boom zijn. In het geval van een enkelzijdige schade zijn er dus geen andere weggebruikers betrokken bij het ongeluk. Bij enkelzijde schade hoeft er geen tegenpartij aanwezig te zijn. Wel kan de gemeente de geleden schade aan objecten op u verhalen.

Wat te doen bij enkelzijdige schade

 1.  Breng eerst uzelf in veiligheid.
  Indien u passagiers heeft: breng ook hun in veiligheid.
  Bel indien nodig 112 voor een ambulance of politie.
 2.  Check of uzelf ongedeerd bent.
  Indien u passagiers heeft: check of zij ongedeerd zijn.
  Bel indien nodig het nummer van de alarmcentrale dat op uw groene kaart staat.
  Mocht u of uw passagier(s) lichamelijk letsel hebben opgelopen door de aanrijding, laat dit dan onderzoeken door een arts. Verwondingen die zijn opgelopen bij een aanrijding zijn belangrijk voor een eventueel proces.
  Let op: laat een gewonde altijd zitten of liggen in de houding waarin u hem of haar aantreft.
 3.  Vul het schadeformulier in. Ook wanneer er geen directe schade zichtbaar is, is het verstandig om het formulier in te vullen. Bij een enkelzijdige schade speelt de schuldvraag geen rol bij het invullen van het formulier.
  De politie hoeft overigens niet direct betrokken te worden bij de aanrijding.
 4.  Controleer of het verantwoord is om door te rijden. Indien mogelijk kunt u gewoon verder rijden.
  Is het niet verantwoord om door te rijden? Bel dan eerst uw autoverzekeraar of de pechhulp waar u bij bent aangesloten.
 5.  Overleg met uw verzekeringsmaatschappij wat de beste vervolgstappen zijn. Iedere verzekering heeft andere voorwaarden. Vraag ter plekke na waar u recht op heeft en wat gedekt wordt. Zorg dat u uw groene kaart bij de hand houdt, dan zijn deze gegevens makkelijk op te vragen.

Tweezijdige schade

Wat is tweezijdige schade?
Tweezijdige schade is een botsing met een andere weggebruiker. In dit geval gaat het om autoschade met een tegenpartij en is de schuldvraag van belang. Wanneer de aanrijding veroorzaakt is door een ander, kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen. Dit kunt u doen via uw autoverzekeraar of via een rechtsbijstandverzekering. Ingeval u degene bent die de schade veroorzaakt heeft of medeschuldig bent, zal de tegenpartij u aansprakelijk willen stellen. Door de verplichte WA-verzekering wordt de schade die u met uw auto toebrengt aan andere personen of voertuigen vergoed. Het is niet voor niets dat deze verzekering verplicht is, aangezien het bedrag van de schade flink kan oplopen.

Wat te doen bij tweezijdige schade

 1.  Breng uzelf in veiligheid.
  Indien u passagiers heeft: breng ook hun in veiligheid.
  Bel indien nodig 112 voor een ambulance of politie.
  Zorg ervoor dat andere automobilisten u niet nog een keer kunnen aanrijden.
  Let op: verplaats alleen de betrokken voertuigen wanneer er sprake is van een gevaarlijke verkeerssituatie.
 2.  Controleer op letselschade. Mocht er iets zijn, schakel direct de hulpdiensten in.
 3.  Alleen blikschade? Rijd naar een rustige plek om het schadeformulier in te vullen. De politie hoeft hier niet direct bij betrokken te worden.
 4.  Zijn er getuigen? Laat de ooggetuigen een verklaring afleggen.
 5.  Moet uw auto weggesleept worden? Bel het nummer van de alarmcentrale dat op uw groene kaart staat. Zij regelen dit voor u. Wanneer u ernstige schade aan uw auto heeft en deze niet ter plekke gerepareerd kan worden, rijdt de wegenwacht uw auto naar een stallingsplek. In de meeste gevallen is dit een garagebedrijf. Vraag eerst na bij uw verzekeraar of u hiervoor gedekt bent.
 6.  Is het verantwoord om door te rijden? Indien mogelijk kunt u gewoon verder rijden.
 7.  Stuur het volledig ingevulde schadeformulier op naar uw verzekeringmaatschappij.
  Vul het schadeformulier zo nauwkeurig mogelijk in en geef duidelijk aan wat er is gebeurd. Mocht u het oneens zijn met de tegenpartij, noteer dit dan op het schadeformulier.


Handige tips bij een aanrijding

Hieronder vindt u nog een aantal handige adviezen die altijd van pas komen wanneer u schade heeft aan uw auto bij een aanrijding.

 • U mag niet zomaar de plaats van het ongeval verlaten zonder gegevens te verstrekken. Ook bij een lichte aanrijding is dit strafbaar.
 • Heeft u de gegevens van de verzekering van de tegenpartij niet maar wel het kenteken? U kunt deze gegevens opvragen bij de politie of uw verzekering.
 • Maak foto’s van de geleden schade aan uw auto en de omgeving.
 • Passagiers en inzittende vallen onder getuigen. Deze verklaringen kunnen belangrijk zijn voor een mogelijk vervolg proces.
 • Geen schadeformulier bij de hand? Dat is niet handig. Gelukkig kunt u dit tegenwoordig ook heel eenvoudig met uw smartphone doen. Dit kan via de website mobielschademelden.nl of via de app ‘Schadeformulier’.
 • Ga niet met de ander in discussie over de schuldvraag. Verzekeraars bepalen onderling wie waarvoor aansprakelijk is. Zeg en onderteken daarom niets waaruit kan blijken dat u schuld bekent of een schadevergoeding toezegt.
 • Ga niet in op voorstellen om de schade direct te regelen. Achteraf kunt u de situatie beter beoordelen dan ter plaatse. U kunt dan rustig de overweging maken of u de vergoeding via de verzekeraar laat uitkeren of het toch zelf betaalt.
 • U kunt het schadeformulier het beste meteen na de aanrijding invullen. Direct na de aanrijding herinnert u zich nog het beste wat er precies gebeurd is.
 • Zorg na het invullen van het schadeformulier altijd dat beide partijen het formulier ondertekenen. Zo voorkomt u achteraf narigheid wanneer de tegenpartij het formulier niet meer wil ondertekenen.
 • Niet duidelijk wiens schuld het is? Een dashcam kan in het vervolg een uitkomst bieden. Deze camera op uw dashboard legt alles tijdens het rijden vast. Hierdoor kan de dashcam gebruikt worden als extra bewijsmateriaal in geval van een ongeluk. Dit bespaart verzekeraars veel uitzoekwerk en smoort meningsverschillen sneller in de kiem.

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Met name in het verkeer is het verstandig om voorzichtig te zijn om zo problemen en ongelukken te voorkomen. Het is helaas niet mogelijk om autoschade geheel uit de weg te gaan. Met name in de herfst en winter ontstaan er vaak gevaarlijke verkeerssituaties door weersomstandigheden.Zorg daarom altijd dat u goed verzekerd de weg opgaat. Met de Premie-Check kunt u eenvoudig autoverzekeringen vergelijken. Op deze manier bent u verzekerd van de juiste dekking en kunt u zorgeloos de weg op. Goed voor elkaar.