Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

OVS: Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling

Ook op de weg zit een ongeluk in een klein hoekje. Dat is vervelend, maar gelukkig heeft u een autoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert uit wanneer u schade toebrengt aan een ander voertuig en zorgt ervoor dat uw schade wordt vergoed wanneer dit de schuld van de tegenpartij is. Om deze schade-afhandeling en het uitkeren van de vergoeding vlot en soepel te laten verlopen, is er de OVS: de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling.

Wat is de OVS?

De Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling is een regelement dat autoverzekeraars raadplegen in het geval van materiële schade. In dit document zijn richtlijnen opgenomen waarmee eenvoudig kan worden vastgesteld wie in bepaalde situaties de schuld heeft bij een aanrijding. De OVS bevat:

 • De vereenvoudigde vergoedingsregels die horen bij veelvoorkomende ongevalsituaties (ook wel botsingssituaties genoemd). 
 • Hoe de vergoeding (niet, deels of volledig) van cascoschades is geregeld (aan de hand van een vereenvoudigde schuldverdeling) door aansprakelijkheidsverzekeraars aan cascoverzekeraars. 

De schuldverdelingen bij botsingen zoals in de OVS zijn vastgelegd, zijn bindend en gelden voor alle deelnemende verzekeraars. Hierover kan niet gediscussieerd worden.

Botsingssituaties in de OVS

In de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling zijn vijf botsingssituaties vastgelegd. Mocht een ongevalssituatie niet overeen komen met één van deze scenario’s, dan geldt de bepaling dat de verzekeraar van het ene motorvoertuig 50% van de schade van het andere motorvoertuig betaalt. Dit wordt ook wel de 50/50 regeling genoemd. Dit zijn de vijf ongevalssituaties in de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling:

 • Botsing tijdens of na een bijzondere verrichting
  U voert een bijzondere verrichting uit op de weg en veroorzaakt hierbij schade aan een andere auto die geen bijzondere verrichting uitvoert. Uw verzekering vergoedt de schade aan de andere auto.
 • Botsing op een kruispunt
  U rijdt op een voorrangsweg en krijgt op een kruispunt geen voorrang van een andere auto. De verzekering van de tegenpartij vergoedt de schade aan uw auto. 
 • Botsing tussen achter elkaar rijdende motorvoertuigen
  Enkelvoudige kop-staart botsing.
  U rijdt achterop een andere auto en veroorzaakt hiermee schade. Uw verzekering vergoedt de schade aan de andere auto. 
  Kettingbotsing.
  U rijdt achterop een andere auto en uw auto wordt eveneens van achter aangereden. Bent u doorgedrukt op uw voorganger? Dan betaalt de achterliggende partij ook de schade aan de voorliggende partij. Bent u zelfstandig op een voorganger gereden en is de tegenpartij daarna achterop gereden? Uw verzekering vergoedt de schade die u heeft veroorzaakt aan de auto voor u en de verzekering van de auto achter u vergoedt de schade aan uw auto.
 • Botsing tussen elkaar tegemoet rijdende motorvoertuigen
  U rijdt op de weg en botst tegen een tegemoetkomende auto. De verzekering van de auto die niet volledig op de eigen weghelft reed, moet de schade betalen. Is er sprake van een voorrangssituatie? Dan vergoedt de verzekering van de auto die voorrang moest verlenen, de schade aan de andere auto.
   
 • Botsing tussen een rijdend en een geparkeerd motorvoertuig
  U rijdt tegen een geparkeerde auto aan en veroorzaakt hiermee schade aan de andere auto. Uw verzekering vergoedt deze schade.

OVS en schuldvraag

De Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling is bedoeld om de financiële vergoeding van materiële schade snel af te handelen. Dit zegt echter niets over de verzekeringstechnische aansprakelijkheidskwestie. Dat uw verzekering de schade van de tegenpartij moet vergoeden, betekent dus niet dat u schuld of aansprakelijkheid erkent. De regels hierover zijn als volgt:

 • Geen schuld? Geen terugval in schadevrije jaren
  Als u bij een aanrijding wettelijk gezien geen schuld heeft, mag dit ook geen invloed hebben op uw schadevrije jaren. Dus ook als uw verzekering en die van de tegenpartij de 50/50 regeling hanteren, mag u niet teruggezet worden in uw schadevrije jaren en/of no-claimkorting.
 • Wel schuld? Let op met schadevrije jaren
  Als de aanrijding niet onder één van de vijf botsingsscenario’s uit de OVS valt, geldt automatisch de 50/50 regeling. Blijkt hierbij dat de schuld van de aanrijding bij u ligt, dan kan uw verzekering de schadeclaim behandelen als een volledige schuldschade. Dit kan wel gevolgen hebben voor uw schadevrije jaren en/of no-claimkorting.

Bezwaar tegen schadeafhandeling OVS

U kunt bezwaar maken tegen de schadeafhandeling van uw verzekering op basis van de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling. Dit kunt u aankaarten bij uw verzekeraar zelf of bij de tussenpersoon via wie u de verzekering heeft afgesloten. Heeft dit niet het gewenste resultaat? Dan is het mogelijk om uw bezwaar om te zetten in een klacht. U kunt hiervoor ook uw rechtsbijstandsverzekering inschakelen.