Bonus Malus

De bonus malus ladder wordt bij de Nederlandse autoverzekeringen veel gebruikt. Letterlijk betekent bonus ‘goed’ en malus ‘slecht’. Als u veel schadevrije jaren opbouwt, krijgt u een bonus malus korting op uw autoverzekering. De vaker gebruikte term ‘no-claimkorting’ komt u wellicht wat bekender voor. Hierdoor betaalt u een lagere premie voor uw autoverzekering.

Bonus Malus ladder

Schade die u zelf rijdt, heeft invloed op de hoogte op de bonus malus ladder en dus op uw korting en de totale kosten van uw autoverzekering. Per geclaimde schade daalt u namelijk 5 schadevrije jaren. De terugval in treden op de bonus malus ladder en no-claim korting is per verzekeraar verschillend.

Heeft u een aanrijding gehad en blijkt de tegenpartij aansprakelijk, dan betaalt die de reparatie aan uw auto. Omdat het uw schuld niet was, daalt u niet op de bonus malus ladder. Schades die onder de (beperkt) casco autoverzekering vallen, hebben meestal geen invloed op uw bonus malus regeling en de korting die u ontvangt.

Bonus

Bonus wil zeggen dat u stijgt op de bonus malus ladder. U krijgt een hogere korting omdat u (alweer) een jaar schadevrij heeft gereden. Hoe meer schadevrije jaren u opbouwt, hoe hoger u op de bonus malus ladder komt en hoe hoger uw no-claimkorting wordt. In de bonus malus regeling stijgt u dus jaarlijks een trede, mits u geen schade claimt.

Malus

Malus is van toepassing wanneer u schade heeft gereden. U daalt op de bonus malus ladder als u schade claimt. Door schade te claimen valt u enkele treden terug, met een premieverhoging als gevolg. Hoe meer schades u claimt, des te lager u op de bonus malus ladder komt en hoe meer premie u dus betaalt. 

Bonus Malus trede

De bonus malus ladder is een regeling waarbij het aantal schadevrije jaren aan een bonus malus trede is gekoppeld. Elke trede vertegenwoordigt een bepaalde korting. De exacte korting is afhankelijk van uw verzekeraar. Elk extra schadevrij jaar is een trede hoger op de ladder en elke geclaimde schade betekent een daling van 5 schadevrije jaren.

Onderstaande tabel is een voorbeeld van hoe een bonus malus ladder er uit kan zien. Deze kan per verzekeraar iets afwijken.

Bonus Malus regeling   De Bonus Malus trede wordt na 1 jaar
Bonus Malus trede Korting Zonder schade Met 1 schade
1 0% 2 1
2 30% 3 1
3 50% 4 2
4 60% 5 2
5 65% 6 3
6 70% 7 3
7 72,5% 8 3
8 75% 9 3
9 76% 10 4
10 77% 11 5
11 78% 12 5
12 79% 13 6
13 80% 14 6
14 80% 15 7
15 80% 16 8
16 80% 17 10
17 80% 18 11
18 80% 18 12

Bonus Malus verklaring

Een bonus malus verklaring is een waardepapier waarop staat hoeveel jaren u schadevrij heeft gereden. U kunt dit papier aanvragen bij uw autoverzekeraar wanneer u de overeenkomst beëindigt. Met de bonus malus verklaring kunt u bij uw volgende verzekeraar een no-claimkorting krijgen die past bij uw positie op de bonus malus ladder.

Over het algemeen is het niet nodig om een bonus malus verklaring aan te vragen bij uw verzekeraar. Sinds 1 september 2007 worden uw schadevrije jaren, waardoor uw positie op de bonus malus ladder wordt bepaald, bijgehouden in een centrale database. Alle verzekeraars bewaren deze gegevens bij Roy Data. Wanneer u naar een nieuwe verzekeraar overstapt, neemt deze uw opgebouwde schadevrije jaren automatisch over. 

Let op! Een autoverzekeraar kan enkel schadevrije jaren overnemen wanneer de vorige autoverzekering volledig is beëindigd. Is de verzekering opgeschort? Dan kunnen de schadevrije jaren niet worden overgenomen.

Bonus Malus berekenen

Vrijwel elke verzekeraar heeft zijn bonus malus tabel op de website staan. Hiermee is het mogelijk zelf uw bonus malus te berekenen. Voor de voorbeeldberekening maken we gebruik van bovenstaande schadevrije jaren tabel. Let op! Dit is een voorbeeldtabel. Dit is de meest voorkomende bonus malus ladder, desondanks kan deze per verzekeraar verschillen.

Rekenvoorbeeld

Stel dat u op de 8e trede van de bonus malus ladder staat omdat u 8 schadevrije jaren heeft gereden. Dat geeft u een korting van 75% op de verzekeringspremie van € 100,00. U betaalt maandelijks dus maar € 25,00

Vervolgens krijgt u een ongeluk met een schade van € 2.500,00. Als u deze schade bij uw verzekeraar claimt, daalt u 5 treden op de bonus malus ladder. In plaats van 75% no-claimkorting is uw premiekorting nog maar 50%. Om te berekenen of het zin heeft deze schade te declareren, stippelt u de kosten voor de komende 5 jaar uit.

Schade wel declareren

U meldt de schade bij uw verzekeraar, die de kosten voor zijn rekening neemt. U daalt hierdoor naar trede 3 en betaalt de komende jaren het volgende.

Jaar 1: trede 3 met 50% korting, € 50,00 per maand = € 600,00 per jaar.
Jaar 2: trede 4 met 60% korting, € 40,00 per maand = € 480,00 per jaar.
Jaar 3: trede 5 met 65% korting, € 35,00 per maand = € 420,00 per jaar.
Jaar 4: trede 6 met 70% korting, € 30,00 per maand = € 360,00 per jaar.
Jaar 5: trede 7 met 72,5% korting, € 27,50 per maand = € 330,00 per jaar.

U betaalt dus niet voor de reparatie, maar bent de komende jaren wel een totaal van € 2.190 aan premies kwijt.

Schade niet declareren

U kiest ervoor om de schade niet bij de verzekeraar te declareren. U betaalt de € 2.500 dus zelf. Dat betekent wel dat u blijft klimmen op de bonus malus ladder.

Jaar 1: trede 8 met 75% korting, € 25,00 per maand = € 300,00 per jaar.
Jaar 2: trede 9 met 76% korting, € 24,00 per maand = € 288,00 per jaar.
Jaar 3: trede 10 met 77% korting, € 23,00 per maand = € 276,00 per jaar.
Jaar 4: trede 11 met 78% korting, € 22,00 per maand = € 264,00 per jaar.
Jaar 5: trede 12 met 79% korting, € 21,00 per maand = € 252,00 per jaar.

De totale kosten van het niet declareren komen dus uit op 2.500 + 1.380 = € 3.880,00. In dit geval is het dus gunstig om de schade wél te declareren. Bij kleine schades is het vaak slimmer om dit niet te doen.