Vergelijk hier uw autoverzekering

Bonus Malus Ladder

De bonus malus ladder wordt bij de Nederlandse autoverzekeringen veel gebruikt. Letterlijk betekent bonus ‘goed’ en malus ‘slecht’. Als u veel schadevrije jaren opbouwt, krijgt u een bonus malus korting op uw autoverzekering. De vaker gebruikte term ‘no-claim korting’ komt u wellicht wat bekender voor. Door deze opbouwende korting betaalt u minder voor uw autoverzekering.

Bonus Malus ladder

Schade die u zelf rijdt, heeft invloed op de hoogte op de bonus malus ladder en dus op uw korting en de totale kosten van uw autoverzekering. Per jaar bouwt u één schadevrij jaar op en per geclaimde schade daalt u 5 schadevrije jaren. De terugval in treden op de bonus malus ladder en no-claim korting is per verzekeraar verschillend.

Heeft u een aanrijding gehad en blijkt de tegenpartij aansprakelijk, dan betaalt die de reparatie aan uw auto. Omdat u geen schuld had, daalt u niet op de bonus malus ladder. Schades die onder de (beperkt) casco autoverzekering vallen, hebben meestal geen invloed op de bonus malus regeling en de bonus malus korting die u ontvangt.

Bonus

Bonus (goed) wil zeggen dat u stijgt op de bonus malus ladder. U krijgt een hogere korting omdat u (alweer) een jaar schadevrij heeft gereden. Hoe meer schadevrije jaren u opbouwt, hoe hoger u op de bonus malus ladder komt en hoe hoger uw no-claim korting wordt. In de bonus malus regeling stijgt u dus jaarlijks een trede, mits u geen schade claimt.

Malus

Malus (slecht) is van toepassing wanneer u schade heeft gereden. U daalt op de bonus malus ladder als u schade claimt. Door schade te claimen valt u enkele treden terug, met een premieverhoging als gevolg. Hoe meer schades u claimt, des te lager u op de bonus malus ladder komt en hoe meer premie u dus betaalt. 

Bonus Malus ladder

De bonus malus ladder is een tabel waarbij het aantal schadevrije jaren aan een bonus malus trede is gekoppeld. Elke trede vertegenwoordigt een bepaalde korting. De exacte korting is afhankelijk van uw verzekeraar en kan bij elke verzekeraar net iets verschillen. Elk extra schadevrij jaar is een trede hoger op de bonus malus ladder en elke geclaimde schade betekent een daling van 5 treden op de bonus malus ladder.

Onderstaande tabel is een voorbeeld van hoe een bonus malus ladder er uit kan zien. Ondanks dat dit de meest voorkomende bonus malus ladder is, kan kan deze per verzekeraar iets afwijken.

Bonus Malus regeling   De Bonus Malus trede wordt na 1 jaar
Bonus Malus trede Korting Zonder schade Met 1 schade
1 0% 2 1
2 30% 3 1
3 50% 4 2
4 60% 5 2
5 65% 6 3
6 70% 7 3
7 72,5% 8 3
8 75% 9 3
9 76% 10 4
10 77% 11 5
11 78% 12 5
12 79% 13 6
13 80% 14 6
14 80% 15 7
15 80% 16 8
16 80% 17 10
17 80% 18 11
18 80% 18 12

Bonus Malus verklaring

Een bonus malus verklaring is een waardedocument waarop staat hoeveel jaren u schadevrij heeft gereden en wat uw positie op de bonus malus ladder is. U kunt dit aanvragen bij uw autoverzekeraar wanneer u uw autoverzekering opzegt. Met de bonus malus verklaring kunt u bij uw volgende verzekeraar een no-claim korting krijgen die past bij uw positie op de bonus malus ladder.

Over het algemeen is het niet nodig om een bonus malus verklaring aan te vragen bij uw verzekeraar. Sinds 1 september 2007 worden uw schadevrije jaren namelijk bijgehouden in een centrale database (Roy Data). Alle autoverzekeraars bewaren deze gegevens bij Roy Data. Wanneer u naar een nieuwe verzekeraar overstapt, neemt deze uw opgebouwde schadevrije jaren en positie op de bonus malus ladder automatisch over. 

Let op! Een autoverzekeraar kan enkel schadevrije jaren en uw positie op de bonus malus ladder overnemen wanneer de vorige autoverzekering volledig is beëindigd. Is de verzekering geschorst? Dan kunnen de schadevrije jaren niet worden overgenomen.

Bonus Malus berekenen

Vrijwel elke autoverzekeraar heeft zijn eigen bonus malus ladder op de website staan. Hiermee is het mogelijk zelf uw bonus malus korting te berekenen. Voor de voorbeeldberekening maken we gebruik van bovenstaande bonus malus tabel.

Let op! Dit is een voorbeeldtabel. Dit is de meest voorkomende bonus malus ladder, maar deze kan per verzekeraar toch iets verschillen.

Rekenvoorbeeld

Stel dat u op de 8e trede van de bonus malus ladder staat omdat u 8 schadevrije jaren heeft gereden. Dat geeft u een korting van 75% op de verzekeringspremie van € 100,00. U betaalt maandelijks dus maar € 25,00 voor uw autoverzekering

Vervolgens krijgt u een ongeluk met een schade van € 2.500,00. Als u deze schade bij uw verzekeraar claimt, daalt u 5 treden op de bonus malus ladder. In plaats van 75% no-claimkorting is uw premiekorting nog maar 50%. Om te berekenen of het zin heeft deze schade te claimen, stippelt u de kosten voor de komende 5 jaar uit.

Schade wel claimen

U claimt de schade bij uw verzekeraar, die de kosten voor zijn rekening neemt. U daalt hierdoor naar trede 3 op de bonus malus ladder en betaalt de komende jaren het volgende.

  • Jaar 1: trede 3 met 50% korting, € 50,00 per maand = € 600,00 per jaar.
  • Jaar 2: trede 4 met 60% korting, € 40,00 per maand = € 480,00 per jaar.
  • Jaar 3: trede 5 met 65% korting, € 35,00 per maand = € 420,00 per jaar.
  • Jaar 4: trede 6 met 70% korting, € 30,00 per maand = € 360,00 per jaar.
  • Jaar 5: trede 7 met 72,5% korting, € 27,50 per maand = € 330,00 per jaar.

U betaalt dus niet voor de reparatie, maar bent de komende jaren wel een totaal van € 2.190 aan premies kwijt.

Schade niet claimen

U kiest ervoor om de schade niet bij de verzekeraar te claimen. U betaalt de € 2.500 dus zelf. Dat betekent dat u wel blijft klimmen op de bonus malus ladder.

  • Jaar 1: trede 8 met 75% korting, € 25,00 per maand = € 300,00 per jaar.
  • Jaar 2: trede 9 met 76% korting, € 24,00 per maand = € 288,00 per jaar.
  • Jaar 3: trede 10 met 77% korting, € 23,00 per maand = € 276,00 per jaar.
  • Jaar 4: trede 11 met 78% korting, € 22,00 per maand = € 264,00 per jaar.
  • Jaar 5: trede 12 met 79% korting, € 21,00 per maand = € 252,00 per jaar.

De totale kosten van het niet claimen komen dus uit op 2.500 + 1.380 = € 3.880,00. In dit geval is het dus gunstig om de schade wél te claimen. Bij kleine schades is het vaak slimmer om dit niet te doen.