Contact
Mijn UnitedConsumers

Betekenis verkeersborden

Verkeersborden, u vindt ze overal in het verkeer. Maar, hoe zat het ook alweer met de betekenis van verkeersborden? Wij zetten de belangrijkste verkeersborden met hun betekenis voor u in een handig overzicht.

verkeersborden betekenis


 

Verkeersborden betekenis

Er zijn een aantal standaardregels om verkeersborden van een afstand te herkennen. Zo weet u op afstand al wat het verkeersbord inhoudt. Wist u bijvoorbeeld dat een driehoekig wit verkeersbord met een rode rand duidt op een waarschuwing? Dit zijn de standaardregels voor verkeersborden:

  • Rond, blauw met wit: gebod.
  • Rond, wit met rode rand: verbod.
  • Rechthoek, blauw met wit: aanduiding.
  • Rechthoek, blauw met wit: éénrichting.
  • Afwijkende vorm: voornamelijk voorrang.
  • Driehoek, wit met rode rand: waarschuwing.

Verkeersbord met streep betekenis

Daarnaast zijn er verkeersborden met een streep erdoorheen. U herkent dan het oorspronkelijke verkeersbord met een rode streep dwars over het verkeersbord. De betekenis van een verkeersbord met een streep is dat het een einde van een bepaalde situatie aangeeft.

Verkeersbord onderbord betekenis

Het komt voor dat een verkeersbord ook een onderbord bevat. Dit is een bord met een tekst, symbool of een combinatie hiervan dat als toevoeging geldt op het verkeersbord. Denk bijvoorbeeld aan een onderbord waarop staat dat bepaalde weggebruikers uitgezonderd zijn van het verkeersbord. 


 

De belangrijkste verkeersborden met hun betekenis

In Nederland zijn er veel soorten verkeersborden. Verkeersborden worden, volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), onderverdeeld in een aantal categorieën, namelijk:

Soms kan de verkeersborden betekenis lastig te begrijpen zijn. Daarom geven wij u een compleet overzicht van alle verkeersborden met hun betekenis per categorie.

 

Snelheidsborden

Snelheidsborden zijn ontworpen om de snelheid, die op een bepaalde weg gereden mag worden, kenbaar te maken. Op autosnelwegen kunt u de maximale snelheid ook vinden op de hectometerpaaltjes langs de weg.

Op de Nederlandse snelwegen geldt sinds maart 2020 een maximumsnelheid van 100 km/h tussen 06.00 en 19.00 uur. Tussen 19.00 en 06.00 uur geldt een maximumsnelheid van 100, 120 of 130 km/h. Check altijd de borden langs de weg waar op staat hoe hard u mag rijden.

Verkeersbord RVV-code Verkeersborden betekenis
maximum snelheid bord einde maximumsnelheid bord A1/A2 Maximumsnelheid.
matrixbord snelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord.
30 km zone bord E10-30 Zone van 30 km/h.
adviessnelheid bord adviessnelheid einde bord A4/A5 Adviessnelheid.
 

Voorrangsborden

Voorrangsborden laten u weten wie er in bepaalde situaties wel of geen voorrang hebben. Ook kunnen er andere verplichtingen zijn, zoals het stoppen bij een stopbord.

U kunt deze borden ook vanaf de achterkant, of als ze bedekt zijn met modder of sneeuw, herkennen door hun unieke vorm. Het voorrangsbord heeft namelijk als enige verkeersbord de vorm van een ruit. Ook heeft het verleen voorrangbord, die u misschien herkent als een haaientand, als enige verkeersbord de vorm van een omgekeerde driehoek. En ten slotte heeft het STOP-bord als enige verkeersbord de vorm van een achthoek.

Verkeersbord RVV-code Verkeersborden betekenis
voorrang verkeerdbord einde voorrang verkeersbord B1/B2 Voorrangsweg
voorrangskruispunt verkeersbord B3 Voorrangskruispunt 
voorrangskruispunt links verkeersbord voorrangskruispunt rechts verkeersbord B4/B5 Voorrangskruispunt (op verkeer van links/rechts)
voorrang bestuurders verkeersbord B6 Verleen voorrang.
stop verkeersbord B7 Stop en verleen voorrang.
 

Geslotenverklaringen

Verkeersborden met geslotenverklaringen geven aan welke bestuurders en voertuigen een weg niet of juist wél mogen gebruiken. Er zijn geslotenverklaringen voor alle verschillende weggebruikers. Zoals motorvoertuigen, (brom)fietsers, vrachtwagens, lijnbussen en tractoren. Wij zetten de belangrijkste geslotenverklaringen voor u op een rij:

Verkeersbord RVV-code Verkeersborden betekenis
geslotenverklaring verkeersbord C1 Gesloten in beide richtingen.
gesloten eenrichting verkeersbord C2 Gesloten vanaf deze richting.
eenrichtingsweg verkeersbord C3 Eenrichtingsweg.
inrijden toegestaan verkeersbord C5 Inrijden toegestaan.
gesloten voor motorvoertuigen verkeersbord C6 Gesloten voor motorvoertuigen.
gesloten vrachtauto's verkeersbord C7 Gesloten voor vrachtwagens.
gesloten motors verkeersbord C11 Gesloten voor motors.
gesloten alle motorvoertuigen verkeersbord C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen.
gesloten brom-snorfiets verkeersbord C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen.
gesloten fietsen verkeersbord C14 Gesloten voor fietsers.
gesloten brom-fietsen verkeersbord C15 Gesloten voor fietsers en bromfietsers.
gesloten voetgangers verkeersbord C16 Gesloten voor voetgangers.
gesloten langer dan verkeersbord C17 Gesloten voor voertuigen die langer zijn.
gesloten breder dan verkeersbord C18 Gesloten voor voertuigen die breder zijn.
gesloten hoger dan verkeersbord C19 Gesloten voor voertuigen die hoger zijn.
gesloten asgewicht verkeersbord C20 Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast zwaarder is.
gesloten totale massa verkeersbord C21 Gesloten voor voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is.
milieuzone verkeersbord C22a Milieuzone.
spitsstrook open verkeersbord C23-01 Spitsstrook open.
spitsstrook vrijmaken verkeersbord C23-02 Spitsstrook vrijmaken.
spitsstrook einde verkeersbord C23-03 Spitsstrook eindigt.
 

Rijrichtingborden

Verkeersborden met een (verplichte) rijrichting laten u weten welke richting u moet volgen. Alle rijrichtingborden zijn blauw, waarbij de rijrichting wordt weergegeven aan de hand van een witte pijl. Rijrichtingborden zijn gebodsborden, u moet dit gebod dus volgen.

Verkeersbord RVV-code Verkeersborden betekenis
rotonde verkeersbord D1 Rotonde.
rij zijde verkeersbord D2 Rijd het verkeersbord voorbij aan de kant van de pijl.
beide zijden verkeersbord D3 Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan.
rijrichting d4 verkeersbord rijrichting d5 verkeersbord D4/D5 Volg de rijrichting.
volg een richting verkeersbord d6 volg een richting d7 verkeersbord D6/D7 Volg één van de richtingen.
 

Parkeren en stilstaan borden

Parkeren en stilstaan borden geven aan wanneer u mag parkeren of stilstaan in bepaalde situaties. Wist u bijvoorbeeld dat u niet zomaar langs iedere weg mag parkeren? Hier is namelijk een verkeersbord voor. Wij hebben alle parkeerverbodsborden met hun betekenis hieronder voor u op een rij gezet. 

Verkeersbord RVV-code Betekenis verkeersborden parkeren 
Parkeersverbod verkeersbord betekenis: u mag hier niet parkeren E1 Parkeerbord betekenis: u mag hier niet parkeren.
verbod stilstaan verkeersbord E2 Verboden stil te staan/te parkeren.
verbod (brom)fietsen verkeersbord E3 Verboden (brom)fietsen te plaatsen.
parkeerplaats verkeersbord E4 Parkeerplaats.
parkeerplaats laden lossen verkeersbord E7 Parkeerplaats voor laden en lossen.
parkeerschijf zone verkeersbord e10 einde parkeerschijfzone verkeersbord E10/E11 Parkeerschijf-zone.
 

Overige geboden en verboden

Er zijn ook verkeersborden die niet per se onder één categorie vallen, maar ze zijn zeker even belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan een inhaalverbod voor motorvoertuigen op sommige wegen. Alle overige verbodsborden en gebodsborden met hun betekenis vindt u hieronder in het overzicht.

Verkeersbord RVV-code Gebodsborden en verbodsborden betekenis
inhaalverbod motorvoertuigen verkeersbord einde inhaalverbod motorvoertuigen verkeersbord F1/F2 Verboden voor motorvoertuigen om elkaar in te halen.
inhaalverbod vrachtauto's verkeersbord einde inhaalverbod vrachtauto's verkeersbord F3/F4 Verbod voor vrachtwagens om motorvoertuigen in te halen.
verbod door te gaan bij naderend verkeer F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting.
verkeersbord f6 F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten u voor laten gaan.
keerverbod verkeersborden F7 Keerverbod.
einde verboden verkeersbord einde geboden verkeersbord f9 F8/F9 Einde van alle verboden.
stop gebod verkeersbord F10 Stopbord betekenis: u moet hier verplicht stoppen. Vaak staat in dit verkeersbord 'douane' of 'politie'.
 

Verkeersregels borden

Verkeersborden die betrekking hebben op verkeersregels, zijn over het algemeen blauwe borden. Deze borden geven namelijk weer in welke situatie u zich bevindt. Denk bijvoorbeeld aan een bord van een autosnelweg. Als u dit bord ziet, rijdt u dus op een autosnelweg.

Verkeersbord RVV-code Betekenis verkeersborden
autosnelweg verkeersbord einde autosnelweg verkeersbord G1/G1 Autosnelweg.
autoweg verkeersbord einde autoweg verkeersbord G3/G4 Autoweg.
woonerf verkeersbord einde woonerf verkeersbord G5/G6 Woonerf.
voetpad verkeersbord einde voetpad verkeersbord G7/G8 Voetpad.
ruiterpad verkeersbord einde ruiterpad verkeersbord G9/G10 Ruiterpad.
fietspad verkeersbod einde fietspad verkeersbord G11/G12 Verplicht fietspad bord betekenis: als (snor)fietser moet u hier verplicht gebruikmaken van het fietspad.
(brom)fietspad einde (brom)fietspad G12a/G12b Bord verplicht (brom)fietspad betekenis: als brom- of (snor)fietser moet u hier verplicht gebruikmaken van het fietspad.
fietspad bord einde fietspad verkeersbord G13 Niet verplicht fietspad.
 

Bebouwde kom borden

Bebouwde kom borden zijn er om u aan te geven of u binnen of buiten de bebouwde kom rijdt. U kunt deze borden herkennen aan de hand van de blauwe kleur van het bord en de plaatsnaam in witte letters. Wanneer u de bebouwde kom uitrijdt, vindt u ditzelfde bord met een rode streep erdoorheen.

Verkeersbord RVV-code Betekenis verkeersborden
bebouwde kom verkeersbord einde bebouwde kom verkeersbord H1/H2 Bebouwde kom.
 

Waarschuwingsborden

Waarschuwingsborden zijn er om een waarschuwing te geven aan u en andere weggebruikers. De meeste waarschuwingsborden zijn driehoekig witte borden met een rode rand en waarschuwt u voor mogelijke gevaren op de weg. In het witte driehoeksvlak wordt dan aangegeven waarvoor u gewaarschuwd wordt.

Verkeersbord RVV-code Betekenis verkeersborden
slecht wegdek verkeersbord J1 Slecht wegdek.
bocht rechts verkeersbordbocht links verkeersbord J2/J3 Bocht naar links/rechts.
s-bocht rechts verkeersbords-bocht links verkeersbord J4/J5 S-bochten, eerst naar rechts/links.
helling verkeersbord J6 Steile helling.
daling verkeersbord J7 Gevaarlijke daling.
Verkeersbord met kruis betekenis: u nadert een gevaarlijk kruispunt J8 Verkeersbord met kruis betekenis: u nadert een gevaarlijk kruispunt.
rotonde verkeersbord J9 Rotonde.
wegwerkzaamheden verkeersbord J16 Werk in uitvoering.
wegversmalling verkeersbord J17 Rijbaanversmalling.
wegversmalling rechts verkeersbord wegversmalling links verkeersbord J18/J19 Rijbaarversmalling rechts/links.
slipgevaar verkeersbord J20 Slipgevaar.
kinderen verkeersbord J21 Kinderen.
voetgangersoversteekplaats verkeersbord J22 Voetgangersoversteekplaats.
voetgangers verkeersbord J23 Voetgangers.
fietsers verkeersbord J24 Fietsers en bromfietsers.
groot wild verkeersbord J27 Groot wild.
tegenliggers verkeersbord J29 Tegenliggers.
zijwind verkeersbord J31 Zijwind.
file verkeersbord J33 File.
ongeval verkeersbord J34 Ongeval.
gevaar verkeersbord J37 Gevaar.
verkeersdrempel verkeersbord J38 Verkeersdrempel.
 

Bewegwijzering borden

De bewegwijzering borden zijn bedoeld om u als weggebruiker weg te wijzen. Over het algemeen zijn bewegwijzering borden blauw. U kunt dit bord bijvoorbeeld bij een afrit op de autosnelweg vinden. Een ander voorbeeld: 

Verkeersbord RVV-code Betekenis verkeersborden
bewegwijzering verkeersbord K1 Beslissingswegwijzer op autosnelweg.
 

Informatieborden

Ten slotte zijn er ook nog informatieborden. Deze verkeersborden zijn er puur ter informatie. Denkt u bijvoorbeeld aan een bord over de maximale hoogte. Zeker belangrijk als u rijdt met een hoge bus of vrachtauto.

Verkeersborden RVV-code Borden betekenis
hoogtedoorgang verkeersbord L1 Maximale doorrijhoogte.
Voetgangersoversteekplaats verkeersbord L2 Zebrapad of voetgangersoversteekplaats.
voorsorteren verkeersbord L4 Voorsorteren.
einde rijstrook verkeersbord L5 Einde rijstrook.
splitsing verkeersbord L6 Splitsing.
doorgaande rijstroken verkeersbord L7 Aantal doorgaande rijstroken.
doodlopende rijstrook verkeersbord L8 Doodlopende weg.
vooraanduiding doodlopend L9 Vooraanduiding doodlopende weg.

 

Verkeersregels en verkeersborden

Naast dat u als weggebruiker de verkeersborden moet volgen, zijn er ook verkeersregels opgesteld die u moet volgen. Goed om te weten: verkeerstekens (zoals verkeerslichten en verkeersborden) hebben voorrang op verkeersregels. Let daarom altijd goed op de verkeersborden en hun betekenis, omdat deze aangeven wat u in een bepaalde verkeerssituatie moet doen.


Ook interessant voor u
 

Verkeersboetes

Verkeersboetes: hoeveel kost een verkeersboete?

> Lees meer

 

Verkeersregels buitenland

Verkeersregels in het buitenland: hoe zit dat?

> Lees meer

 

Wat zijn de gevaarlijkste wegen van Nederland?

Wat zijn de gevaarlijkste wegen van Nederland?

> Lees meer

 

Regels en boetes homepage