Vergelijk hier uw autoverzekering

Rijbewijs ingevorderd

Als u andere weggebruikers ernstig in gevaar brengt, kan de politie uw rijbewijs invorderen. Vanaf dat moment bent u niet meer bevoegd auto te rijden. Als u dit toch doet, begaat u een misdrijf en bent u niet verzekerd. Wees verstandig en zorg dat u verzekerd blijft.

Er zijn drie redenen waarom uw rijbewijs ingevorderd kan worden:

  • U heeft een alcoholpromillage hoger dan 1,3 in uw bloed. Bij beginnende bestuurders mag het promillage niet hoger zijn dan 0,8
  • U heeft de maximum snelheid met 50 km/u overschreden
  • U weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek

Gevolgen voor uw autoverzekering

Een invordering van het rijbewijs hoeft geen directe gevolgen te hebben voor uw autoverzekering. Uw auto kan gewoon verzekerd blijven in de tijd dat u er niet in mag rijden. Maar uw overtreding wordt geregistreerd bij stichting CIS. In deze databank heeft de autoverzekeraar altijd inzicht. De autoverzekeraar kan beslissen om uw verzekering op te schorten als blijkt dat uw rijbewijs is ingevorderd.

Bij het afsluiten van een nieuwe verzekering bent u verplicht om aan te geven bij de acceptatievragen of u ooit in aanraking bent gekomen met justitie. U heeft de mededelingsplicht om deze vraag eerlijk te beantwoorden. De autoverzekeraar mag u aan de hand van de antwoorden op de acceptatievragen weigeren.