Wie is de regelmatige bestuurder?

De regelmatige bestuurder is degene die het meeste in de verzekerde auto rijdt en vaak ook de verzekeringnemer. Het is belangrijk dat u de juiste regelmatige bestuurder opgeeft aan de autoverzekering. Als er schade wordt gereden door de niet-regelmatige bestuurder kan dit problemen opleveren.

Het is erg belangrijk dat u aangeeft wie de werkelijke regelmatige bestuurder is. Vult u deze vraag niet naar waarheid in dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor uw autoverzekering. U houdt zich dan niet aan de mededelingsplicht. De verzekeraar kan uw verzekering royeren en een aantekening maken in het register van Stichting CIS.

Schade bij het uitlenen van uw auto

Uw nichtje wilt uw auto lenen om met vriendinnen naar het strand te gaan, kan dat zomaar? Natuurlijk kunt u zonder problemen uw auto uitlenen aan anderen. Als uw nichtje een ongeval veroorzaakt, kunt u aanspraak maken op uw autoverzekering. Alleen de schade die toegebracht is aan de betrokken auto en/of persoon wordt dan verzekerd. Heeft uw eigen auto schade opgelopen, dan is deze niet meeverzekerd.

Bij een WA + beperkt casco is de schade aan de eigen auto bij het uitlenen van de auto ook niet meeverzekerd. Bij de WA + casco (all risk) autoverzekering kunt u de schade aan uw eigen auto wel verhalen.

Gevolgen voor de no-claimkorting

Heeft uw nichtje tijdens het lenen van uw auto schade veroorzaakt, dan heeft dit consequenties voor uw no-claimkorting. En dat betekent in de meeste gevallen een terugval in schadevrije jaren en een premieverhoging. De gevolgen van de schade komen dus voor uw rekening en niet voor uw nichtje.

Schade bij het gebruik van uw auto zonder toestemming

Leent uw nichtje uw auto zonder uw toestemming en veroorzaakt ze schade, dan is er wettelijk sprake van joyriding of zelfs diefstal. Met een standaard WA autoverzekering bent u in dit geval niet verzekerd. Alleen met een (beperkte) casco dekking bent u hiervoor verzekerd.

Autoverzekering afsluiten

U kunt eenvoudig de goedkoopste autoverzekeringen vergelijken door de Premie-Check van UnitedConsumers te doen. Ga goed verzekerd op weg, laat u adviseren door UnitedConsumers. 

Vergelijk autoverzekeringen

Lees meer over u als verzekeringnemer

Woonplaats verzekeringnemer
Automerk verzekeringnemer
Mededelingsplicht
Schuld en schade
Kentekenhouder
Eigen risico
Royement

> Alles over autoverzekeringen