Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

Regelmatige bestuurder

U bezit een auto, maar uw partner rijdt er altijd in? Dan is uw partner de regelmatige bestuurder van de auto. De regelmatige bestuurder is de persoon die gemiddeld het meest in de auto rijdt. Op basis van de gegevens van de regelmatige bestuurder schat de autoverzekeraar het risico in. Zo bepalen zij de hoogte van de premie die u moet betalen.

Autoverzekering regelmatige bestuurder

Het is voor een autoverzekeraar erg belangrijk om te weten wie de regelmatige bestuurder van de auto is. Zij schatten namelijk het risico in op basis van de NAW gegevens van de regelmatige bestuurder. Op die manier bepalen zij de hoogte van de premie.

Jongere bestuurders onder de 24 jaar, worden bijvoorbeeld gezien als een hoger risico. Zij rijden statistisch gezien meer schades dan oudere bestuurders. De autoverzekeraar is in veel  gevallen verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Door een hoger risico op toekomstige schades, brengen autoverzekeraars daardoor vaak hogere premies in rekening bij jonge bestuurders.

Let op dat u zich als jonge bestuurder niet laat verleiden uw autoverzekering op naam van uw ouders af te sluiten. Dit kan gezien worden als verzekeringsfraude.

Vult u de regelmatige bestuurder niet naar waarheid in, dan kan dit vervelende consequenties hebben. Wij zetten een aantal mogelijke consequenties voor u op een rij:

  • In geval van schade krijgt u mogelijk geen vergoeding.
  • De autoverzekeraar kan de desbetreffende persoon uitsluiten van de polis.
  • In het ergste geval kan de autoverzekeraar besluiten de polis te beëindigen (royeren).
  • Het niet vermelden van de juiste regelmatige bestuurder wordt gezien als verzekeringsfraude.

Regelmatige bestuurder ander adres

Autoverzekeraars gaan vaak niet akkoord wanneer de regelmatige bestuurder op een ander adres dan de aanvrager van de autoverzekering of eigenaar van de auto woont. Deze constructie is namelijk erg fraudegevoelig. Sommige mensen kunnen moeizamer verzekeringen afsluiten omdat er bijvoorbeeld een CIS registratie is, door een slecht betalingsverleden of omdat de persoon onder bewindvoering staat. Vaak probeert men dan de autoverzekering op naam van iemand anders af te sluiten.

Via UnitedConsumers is het enkel mogelijk een autoverzekering af te sluiten met een regelmatige bestuurder op een ander adres wanneer er een erg goede verklaring is voor deze afwijkende situatie. Oze volmachtmaatschappij Voogd & Voogd beoordeelt uw aanvraag. Zij zullen nagaan of ze akkoord kunnen gaan met de situatie of niet.

Schadevrije jaren opbouwen als regelmatige bestuurder

Via UnitedConsumers bouwt de verzekeringsnemer de schadevrije jaren op. Wanneer er een andere regelmatige bestuurder op de polis vermeld staat, bouwt hij of zij geen schadevrije jaren op. De schadevrije jaren worden namelijk in Roy-Data geregistreerd op basis van de gegevens van de verzekeringsnemer op de polis.

Wanneer uw dochter of zoon regelmatige bestuurder is van het voertuig, raden wij aan de autoverzekering volledig op naam van uw zoon of dochter te zetten. Zo bouwt hij of zij zelf schadevrije jaren op en wordt de autoverzekering op de lange termijn goedkoper.

Schadevrije jaren overnemen

  • Is de verzekeringsnemer uw partner en bent u regelmatige bestuurder? Dan is dit vaak geen probleem. Middels een afstandsverklaring kunnen de schadevrije jaren worden overgezet van partner naar partner.
  • Staat uw kind op uw polis vermeld als regelmatige bestuurder? Dan is het in sommige gevallen mogelijk middels een afstandsverklaring de schadevrije jaren over te zetten naar uw kind. Let op! Niet iedere autoverzekeraar gaat hiermee akkoord. 
  • Rijdt uw kind altijd al in uw auto, maar staat hij of zij niet vermeld op de polis? Dan kunnen de schadevrije jaren in geen enkel geval worden overgezet.

Schade bij het uitlenen van uw auto

(Uit)lenen mag. Het is dan wel verstandig om duidelijke afspraken te maken met de tijdelijk andere bestuurder van de auto of de eigenaar van de auto. Leent u de auto voor een langere periode? Dan is een machtiging of bruikleenovereenkomst vaak handig en soms ook nodig. Er wordt dan duidelijk afgesproken wie wat betaalt in geval van een autoschade.

Middels een overeenkomst kunnen bijvoorbeeld de volgende zaken worden vastgelegd:

  • Welk dekking biedt de autoverzekering?
  • Welk eigen risico heeft u en wie betaalt het eigen risico?
  • Wat zijn de consequenties en compensaties in geval van terugval in schadevrije jaren?