Wat is groene energie?

Wat is groene energie nou eigenlijk? Dat het niet groen van kleur is, ligt misschien voor de hand. Maar, hoe wordt groene energie opgewekt en hoe groen is groene energie? Wij zetten alle feiten en fabels voor u op een rij!

Wat is groene stroom?

 

 

Wat is groene energie?

Groene energie wordt opgewerkt uit duurzame energiebronnen. Er worden dus geen fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool gebruikt. Bij het produceren van groene stroom komt weinig tot geen CO2-uitstoot vrij. Het opwekken van groene stroom is daardoor minder belastend voor het klimaat en dus een betere keuze. Onder groene energie valt bijvoorbeeld groen gas of groene stroom.


 

Hoe wordt groene energie opgewekt?

Of energie nu is opgewekt door windmolens of kolencentrales, groene energie werkt exact hetzelfde als grijze energie. Uit alle Nederlandse stopcontacten komt namelijk 230 volt. Het grote verschil is dus de bron van herkomst. Wij zetten de duurzame energiebronnen voor u op een rijtje:

  • Zonne-energie: de zon is een onuitputtelijke energiebron en levert ook nog eens schone energie op. Middels zonnepanelen in zonparken - of op uw dak - wordt zonne-energie omgezet in groene stroom. Zonne-energie wordt ook gebruikt om uw huis te verwarmen en kan dus ook als vervanging voor gas dienen.
  • Windenergie: de windparken in Nederland voorzien een groot deel van de groene stroombehoefte in Nederland. Een windmolen werkt zo: de windturbine vangt middels de wieken wind op en zet - door de draaibeweging - windkracht om in groene stroom. 
  • Waterkracht: hoewel Nederland veel water heeft, speelt waterkracht hier nog geen grote rol. Bij waterkracht wordt middels het verhogen van de stromingssnelheid groene energie opgewekt.
  • Bio-energie: het onbekendere zusje van de duurzame energiebronnen. Door middel van een verbrandingsproces wordt uit biomassa (bestaande uit biologisch en organisch afval) biobrandstof én groene stroom gewonnen!

 

Hoe groen is groene stroom?

Om groene energie te mogen verkopen, moeten energieleveranciers GVO's hebben - Garantie van Oorsprong. Met een GVO - ook wel groencertificaat - kan worden aangetoond dat stroom op een duurzame manier is gewonnen.

Wilt u weten of uw energieleverancier groene stroom levert? Bekijk dan het stroometiket. Op het stroometiket staat gespecificeerd hoe de geleverde stroom is samengesteld. 


 

Groene energie: de feiten en fabels

Over groene energie is altijd veel te doen. Is het wel écht zo groen als beweerd wordt? En is groene energie niet veel duurder dan grijze energie? Omdat er zo veel vragen over zijn, is het de hoogste tijd om eens alle feiten en fabels op een rij te zetten!

vink

Feit 1: Groene energie is er in overvloed

De zon gaat niet op, de wind stopt niet met waaien, organisch afval blijft komen en ook het water blijft stromen. Kortom: groene energie is onuitputtelijk! Dit betekent dat iedereen volop groene energie kan gebruiken, zonder dat het milieu extra wordt belast óf er tekorten ontstaan. Dat is toch fijn?!

vink

Feit 2: Groene energie is écht groen

Om groene energie op te wekken, worden enkel duurzame energiebronnen ingezet. Tijdens de productie van groene energie worden dus geen fossiele brandstoffen gebruikt. De echtheid van groene energie wordt bovendien aangetoond met een GvO. De Autoriteit Consument en Markt houdt toezicht op het GvO-systeem. Bovendien is elk kilowattuur aan elektriciteit traceerbaar. Dit maakt groene energie écht groen. 

kruis

Fabel 1: Groene energie is duurder

Groene energie is niet duurder dan grijze energie. De productie van groene energie is momenteel nog duurder dan de productie van grijze energie. Toch merkt u daar als consument niets van. Dit komt door de subsidies van de overheid voor groene energie. Als consument betaalt u bij leveranciers dus net zo veel voor grijze energie, als voor groene energie.  

kruis

Fabel 2: Er komt geen CO2 vrij bij groene energie

Het is een feit dat groene energie beter is voor het milieu dan grijze energie. Maar is groene energie dan volledig fossielvrij? Nee, dat niet. Er komt bijvoorbeeld CO2 vrij bij de productie van windmolenparken en zonneparken. Er komt wel aanzienlijk minder CO2 vrij bij groene energie dan bij grijze energie. Groene energie is daarom een milieubewuste keuze!


Aanbevolen voor u


 

Blog homepage