Wat is groene stroom?

Duurzame energie is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. Met duurzame energie wordt onder andere groene stroom bedoeld. U zult zich waarschijnlijk afvragen: "wat is groene stroom?". Dat vertellen wij u graag.

Wat is groene stroom?

Wat betekent groene stroom?

Groene stroom is niet letterlijk groen van kleur! De naam verwijst eigenlijk naar de manier van opwekken. Groene stroom wordt namelijk opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen, zoals wind-, water en zonnekracht maar ook biomassa. Vervolgens wordt groene stroom op het elektriciteitsnet gezet, waarna het bij u thuis uit de stopcontacten komt. 

Wat is groene energie?

Groene energie wordt niet opgewekt door fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool, maar door duurzame energiebronnen. Bij het produceren van groene stroom wordt weinig tot geen CO2-uitstoot geproduceerd. Het opwekken van groene stroom is daardoor minder belastend voor het klimaat en doet dus zijn naam eer aan. 

Hoe wordt groene stroom opgewekt?

Of stroom nu is opgewekt door windmolens of kolencentrales, groene stroom werkt exact hetzelfde als grijze stroom. Uit alle Nederlandse stopcontacten komt namelijk 230 volt. Het grote verschil is dus de bron van herkomst. Wij zetten de duurzame energiebronnen voor u op een rijtje:

  • Zonne-energie: de zon is een onuitputtelijke energiebron en levert ook nog eens schone energie op. Middels zonnepanelen in zonparken - of op uw dak - wordt zonne-energie omgezet in groene stroom.
  • Windenergie: de windparken in Nederland voorzien een groot deel van de groene stroombehoefte in Nederland. Een windmolen werkt zo: de windturbine vangt middels de wieken wind op en zet - door de draaibeweging - windkracht om in groene stroom. 
  • Waterkracht: hoewel Nederland veel water heeft, speelt waterkracht hier nog geen grote rol. Bij waterkracht wordt middels het verhogen van de stromingssnelheid groene energie opgewekt.
  • Bio-energie: het onbekendere zusje van de duurzame energiebronnen. Door middel van een verbrandingsproces wordt uit biomassa (bestaande uit biologisch en organisch afval) biobrandstof én groene stroom gewonnen!

Hoe groen is groene stroom?

Om groene energie te mogen verkopen, moeten energieleveranciers GVO's hebben - Garantie van Oorsprong. Met een GVO - ook wel groencertificaat - kan worden aangetoond dat stroom op een duurzame manier is gewonnen.

Wilt u weten of uw energieleverancier groene stroom levert? Bekijk dan het stroometiket. Op het stroometiket staat gespecificeerd hoe de geleverde stroom is samengesteld. 

Ik wil groene stroom


Aanbevolen voor u


 

Blog homepage