Contact
Mijn UnitedConsumers

Goedkope zorgverzekering 2024

Mijn geboortedatum:

Geneesmiddelenvergoedingssysteem: hoe zit dat eigenlijk?

Het geneesmiddelenvergoedingssysteem bevat geneesmiddelen die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Het klinkt als een ingewikkeld systeem, maar dat is het niet. Wat het precies inhoudt en hoe het werkt, leggen wij graag aan u uit.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem


 

Geneesmiddelenvergoedingssysteem: wat is dat?

Het (GVS) geneesmiddelenvergoedingssysteem is een lijst met alle geneesmiddelen die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Binnen het geneesmiddelenvergoedingssysteem zijn daarnaast medicijnen opgenomen die u alleen vergoed krijgt als u aan een bepaalde voorwaarde voldoet. Denk hierbij aan medicijnen voor een speciale aandoening of allergie.


 

Welke medicijnen worden vergoed?

Binnen het geneesmiddelenvergoedingssysteem geldt dat er voor elk medicijn, minimaal één soort moet worden vergoed door de basisverzekering. Per geneesmiddel zijn er verschillende fabrikanten, maar de zorgverzekeraar bepaalt zelf welke zij vergoedt. Dit heet het preferentiebeleid of voorkeursbeleid. In de meeste gevallen vergoedt de zorgverzekeraar de goedkoopste variant van het medicijn. Wilt u graag weten welke vergoeding voor welk medicijn geldt en wat de bijbehorende voorwaarden zijn? Op Medicijnkosten.nl kunt u het makkelijk opzoeken.


 

Vergoeding medicijnen

Of medicijnen vergoed worden en hoe ze vergoed worden, zijn twee verschillende dingen. Voor het ene medicijn geldt het eigen risico en voor het andere medicijn geldt de eigen bijdrageHet kan ook zo zijn dat er voor bepaalde medicijnen zowel het eigen risico als de eigen bijdrage geldt.

Medicijnen eigen bijdrage

Voor sommige medicijnen geldt een wettelijk eigen bijdrage. De overheid bepaalt welke medicijnen 'te duur' zijn en of u zelf moet bijbetalen. Het maximale bedrag voor de eigen bijdrage is vastgesteld op € 250,-. Maakt u meer kosten? Dan vergoedt de zorgverzekering de rest. 

Medicijnen eigen risico

Geneesmiddelen die binnen het geneesmiddelenvergoedingssysteem én het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar vallen, komen niet ten koste van het eigen risico. De zorgverzekering vergoedt dit medicijn dan volledig. Heeft uw zorgverzekeraar geen voorkeursbeleid of worden medicijnen buiten het voorkeursbeleid voorgeschreven? Dan geldt wel het eigen risico.

Let op: vergoeding van de medicijnen is afhankelijk van uw basisverzekering. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk minder vergoed. Bij een naturapolis krijgt u bijvoorbeeld vaak maximaal 80% vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, terwijl dit bij een combinatiepolis vaak wel 90% tot 100% is.


 

Welke medicijnen worden niet vergoed?

Medicijnen die niet in het geneesmiddelenvergoedingssysteem staan, worden in principe niet uit de basisverzekering vergoed. In sommige gevallen worden deze medicijnen toch vergoed:

  • U heeft een zeldzame ziekte die bij 1 op de 150.000 Nederlanders voorkomt.
  • U heeft een ziekte waar geen ander gelijkwaardig en geregistreerd medicijn voor is.
  • U heefeen ziekte waar geen behandeling voor mogelijk is in Nederland. Een niet-geregistreerd medicijn is de enige mogelijkheid.

Ook interessant voor u
 

stoppen met medicijnen

Hoe kan ik stoppen met medicijnen?

> Lees meer

 

Energie besparen in de zomer

Waarom betaal ik terhandstellingskosten?

> Lees meer

 

Energie besparen in de winter

Welke pijnstiller bij welke klachten?

> Lees meer

 

Blog homepage