Contact
Mijn UnitedConsumers

Kosten tandarts: welke tandartskosten zijn er?

| Laatste update: 1-1-2024 |

Tandartskosten voor een controle zijn vaak niet zo hoog. Maar de kosten van een brug bij de tandarts kunnen aardig oplopen. En hoe zit het met de spoed tandartskosten? Op deze pagina vind je de kosten van de tandarts in 2024!

banner tandarts


 

Alle tandartskosten op een rij

Maar, wat kost een tandartsbehandeling? De tandarts beslist niet zelf hoeveel hij of zij vraagt voor een behandeling. Jaarlijks stelt de Nederlandse Zorgautoriteit de Tarievenlijst tandheelkundige zorg vast met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Een factuur van de tandarts mag 10 tot 15 procent afwijken van de begrootte tandartskosten.

In de tarievenlijst zijn de tandartskosten voor een handeling gekoppeld aan een code. Die code kun je terugvinden op de factuur van de tandarts. Wil je weten welke codes er aan welke tandartskosten zijn gekoppeld? 

Code A:
Verdoving
Code M:
Preventie mondzorg
Code B:
Roesje
Code P:
Kunstgebit
Code C:
Periodieke controle
Code R:
Brug
Code C:
Spoed
Code R:
Kroon
Code E:
Wortelkanaalbehandeling
Code T:
Tandvleesbehandeling
Code G:
Kaakgewrichtbehandeling
Code U:
Uurtarief
Code H:
Chirurgie
Code V:
Gaatje vullen
Code J:
Implantaten
Code X:
Foto

 

Kosten tandarts verdoving (A-codes)

Een behandeling van je gebit bij de tandarts kan pijnlijk zijn. De een kan daar wat beter tegen dan de ander, dus soms is het noodzakelijk of prettiger om de mond te laten verdoven. De verdoving kan een tandarts op verschillende manieren toedienen. Meestal gebeurt dit door een kleine injectie in het tandvlees. 

Narcose tandarts kosten

Soms is het zelfs nodig om te kiezen voor een algehele narcose of sedatie. Ga je bij de tandarts onder narcose? In dat geval moet er een offerte worden opgesteld, omdat hier een anesthesioloog voor nodig is. Deze anesthesist is gespecialiseerd in het onder narcose brengen van patiënten. De prijs hiervoor staat niet vast en wordt met jou besproken.

Kosten verdoving tandarts Code Kosten
Oppervlakte verdoving A15 € 9,15
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving A10 € 17,60
Behandeling onder algehele narcose of sedatie A20 Kostprijs

 

Kosten roesje tandarts (B-codes)

Wanneer je bang bent voor de tandarts, kun je de tandarts om een roesje (lachgas) vragen. Een roesje verdooft niet alleen, maar zorgt er ook voor dat je rustiger bent. Een roesje wordt niet middels een naald toegediend, maar met een kapje over je mond. Een roesje wordt bij zowel kinderen als volwassen gebruikt. 

Kosten roesje tandarts Code Kosten
Introductie roesje (lachgassedatie) B10 € 35,20
Toediening roesje (lachgassedatie) B11 € 35,20
Overheadkosten roesje (lachgassedatie) B12 € 44,48

 

Kosten tandarts controle (C-codes)

Zijn de kosten van een een controle bij de tandarts? Dat ligt er uiteraard aan welke handelingen de tandarts moet uitvoeren. Heb je een aanvullende tandverzekering? Dan wordt de periodieke controle (deels) vergoed door de verzekeraar. Het kan ook zijn dat de tandarts een uitgebreid onderzoek opstelt en een behandelplan vastlegt. Dit brengt uiteraard meer kosten met zich mee. 

Kosten controle tandarts Code Kosten
Consult ten behoeve van een intake C001 € 53,50
Periodieke controle C002 € 26,75
Consult buiten de periodieke controle C003 € 26,75
Mondzorg aan huis C020 € 21,12

 

Kosten spoed tandarts (C-codes)

Het kan zijn dat je met spoed naar een tandarts moet. Denk aan een ongelukje waardoor een tand is uitgevallen, maar ook acute pijn aan je tanden. In het weekend zijn er meestal spoedtandartsen werkzaam, maar ook bieden bepaalde tandartspraktijken een avondbehandeling of nachtbehandeling. Voor deze behandelingen wordt een extra toeslag gerekend. 

Kosten spoed tandarts Code Kosten
Weekend tandarts kosten (van zaterdag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur) C85 € 25,27
Avondbehandeling (tussen 18.00 uur en 24.00 uur op werkdagen) C86 € 25,27
Nachtbehandeling (tussen 24.00 uur en 07.00 uur, soms in combinatie met C85) C87 € 25,27

 

Kosten wortelkanaalbehandeling tandarts (E-codes)

Een wortelkanaalbehandeling gebeurt vaak wanneer de pulpa van de kies (levende gedeelte van de kies) is ontstoken. De pijn ervaar je door de zenuw in de kies. Om de pijn te stoppen, moet de tandarts de zenuw verwijderen. Door de verhalen van anderen ben je wellicht bang voor een wortelkanaalbehandeling, maar je krijgt een verdoving voor deze behandeling. Bang zijn is dus niet nodig!

Kosten wortelkanaalbehandeling Code Kosten
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult E02 € 49,28
Consult na tandheelkundig ongeval E03 € 38,72
Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkeltitanium instrument E04 € 58,12
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal E13 € 126,72
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen E14 € 183,04
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen E16 € 239,36
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen E17 € 295,68
Verwijderen van kroon of brug (i.v.m. complicaties) E51 € 42,24
Moeilijke wortelkanaalopening (i.v.m. complicaties) E52 € 35,20
Verwijderen van wortelstift (i.v.m. complicaties) E53 € 49,28
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal (i.v.m. complicaties) E54 € 35,20
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal (i.v.m. complicaties) E55 € 35,20
Voortgezette behandeling met iatrogene schade (i.v.m. complicaties) E56 € 49,28
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie (i.v.m. complicaties) E57 € 35,20
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel E60 € 56,32
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting E61 € 98,56
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting E62 € 63,36
Afsluiting van open wortelpunt  E64 € 56,32
Wortelkanaalbehandeling van melkelement E66 € 56,32
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal E77 € 70,40
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal E78 € 35,20
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling E86 € 95,04
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling E87 € 70,40

 

Kosten tandarts kaakgewrichtbehandeling (G-codes)

Heb je pijn bij het kauwen? Of pijnlijke of vermoeide kauwspieren? Dan is het wellicht nodig dat je kaakgewrichtbehandelingen krijgt. Kaakgewrichtbehandelingen wordt ook wel gnathologische behandeling genoemd. Er wordt onderzocht waarom je last hebt van je kaakgewricht en spieren. Vervolgens wordt er een persoonlijk behandelplan gemaakt. 

Kosten kaakgewrichtbehandeling Code Kosten
Niet-standaard beetregistratie G10 € 105,60
Scharnierasbepaling G11 € 105,60
Centrale relatiebepaling  G12 € 98,56
Protrale/laterale bepalingen G13 € 70,40
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie G14 € 633,61
Toeslag voor het behouden van beethoogte  G15 € 35,20
Therapeutische positiebepaling  G16 € 35,20
Beetregistratie intra-oraal  G20 € 70,40
Functieonderzoek kauwstelsel  G21 € 126,71
Verlengd onderzoek OPD G22 € 253,44
Spieractiviteitsmeting en registratie G23 € 112,64
Aanbrengen front/hoektandgeleiding G33 € 70,40
Consult OPD-therapie A (niet-complex)  G41 € 73,92
Consult OPD-therapie B (complex)  G43 € 142,21
Therapeutische injectie G44 € 77,44
Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) G46 € 56,32
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A  G47 € 84,48
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B  G48 € 140,80
Stabilisatieopbeetplaat  G62 € 190,09
Indirect planmatig inslijpen G65 € 387,21
Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk  G68 € 56,32
Beetbeschermingsplaat  G69 € 77,44
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) G71 € 352,01
Controlebezoek MRA  G72 € 35,20
Reparatie MRA met afdruk  G73 € 56,32

 

Tandartskosten chirurgie (H-codes)

Soms komt het voor dat er kiezen getrokken moeten worden. Wanneer een kies erg kronkelige wortels heeft, maar ook voor het verwijderen van verstandskiezen, kun je het beste naar een kaakchirurg gaan. Wanneer je een doorverwijzing hebt van de tandarts, worden de kosten van de kaakchirurg vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt hier wel eigen risico over. 

Kosten chirurgie tandarts Code Kosten
Trekken tand of kies H11 € 52,80
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zittingen hetzelfde kwadrant H16 € 39,42
Kosten hechtmateriaal H21 € 7,36
Hechten weke delen H26 € 77,44
Hemisectie van een molaar H33 € 84,48
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap H35 € 84,48
Uitvoeren autotrandplantaat H38 € 353,09
Uitvoeren volgende autotrandplantaat, in dezelfde zitting H39 € 139,39
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak H40 € 63,36
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje H41 € 42,24
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting H42 € 84,48
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting H43 € 112,64
Primaire antrumsluiting H44 € 77,44
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling H50 € 70,40
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling H55 € 21,12
Behandeling kaakbreuk, per kaak H59 € 98,56
Marsupialisatie  H60 € 98,56
Primaire sluiting H65 € 190,08
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak H70 € 98,56
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak  H75 € 190,08
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak  H80 € 133,76
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak  H85 € 225,28
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B H90 € 70,40

 

Tandarts implantaat kosten (J-codes)

Jouw gebit zit met wortels in je kaakbot vast. Implantaten worden ter vervanging, als kunstwortels, in het kaakbot gezet. Het voelt hetzelfde als een natuurlijke wortel. Zonder wortels zal het kaakbot slinken. Het kaakbot heeft namelijk kauwkracht nodig om sterk te blijven. Hierdoor zal de vorm van de kaak, en dus gezicht, veranderen. Een implantaat functioneert als een natuurlijke wortel, waardoor je jouw kaaklijn behoudt. 

Kosten implantaten Code Kosten
Overheadkosten implantaten  J001 € 213,70
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie J002 € 120,94
Initieel onderzoek implantologie   J010 € 78,46
Verlengd onderzoek implantologie J011 € 120,90
Proefopstelling implantologie (1-4 elementen) J012 € 90,07
Proefopstelling implantologie (5 of meer elementen) J013 € 180,13
Implantaatpositionering op grond van CT-scan J014 € 54,04
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft J020 € 288,12
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting  J021 € 180,13
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft  J022 € 174,13
Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio J030 € 102,07
Aanvullende ophoging bodem bijholte  J031 € 156,11
Ophoging bodem bijholte orthograad J032 € 72,05
Plaatsen eerste implantaat, per kaak  J040 € 275,00
Plaatsen volgend implantaat, per kaak J041 € 113,48
Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)  J042 € 90,07
Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)  J043 € 42,63
Verwijderen implantaat  J044 € 39,63
Moeizaam verwijderen implantaat  J045 € 198,14
Vervangen eerste implantaat J046 € 274,40
Plaatsen volgend implantaat, per kaak J047 € 113,48
Twee implantaten in de onderkaak voor J049 € 611,85
Aanbrengen botvervangers in extractie wond J051 € 24,02
Prepareren donorplaats  J052 € 162,12
Toeslag esthetische zone   J053 € 81,06
Bindweefseltransplantaat per donorplaats J054 € 126,09
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef J056 € 138,10
Kosten implantaat J057 € 387,76
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting J058 € 12,01
Grondig submucosaal reinigen implantaat J059 € 28,22
Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat J060 € 312,23
Plaatsen eerste drukknop  J070 € 144,11
Plaatsen elke volgende drukknop J071 € 42,03
Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak  J072 € 246,18
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak J073 € 78,06
Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit  J080 € 618,45
Onder klikgebit J081 € 402,29
Boven klikgebit  J082 € 402,29
Omvorming klikgebit J083 € 120,09
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten  J084 € 156,11
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten  J085 € 180,13
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten  J086 € 210,15
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten J087 € 102,07
Toeslag vervangingsklikgebit op  bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten   J088 € 132,10
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten J089 € 162,12
Opvullen zonder staafdemontage  J100 € 168,12
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten J101 € 210,15
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten J102 € 240,18
Opvullen met staafdemontage op  meer dan vier implantaten J103 € 270,20
Reparatie zonder staafdemontage J105 € 66,15
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten J106 € 126,09
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten J107 € 156,11
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten J108 € 186,14
Verwijderen én vervangen drukknop J109 € 30,02

 

Kosten preventie mondzorg (M-codes)

Een gaatje voorkomen is natuurlijk veel beter dan een gaatje laten behandelen. De tandarts kan je daarom voorlichting geven in de vorm van voedingsadvies. Ook gebitsreiniging en een fluoridebehandeling valt onder preventieve mondzorg.

Kosten preventie tandarts Code Kosten
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten M01 € 15,78
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten M02 € 15,78
Gebitsreiniging, per vijf minuten M03 € 15,78
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit  M05 € 31,68
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament  M30 € 7,04
Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek M32 € 21,12
Fluoridebehandeling M40 € 17,60
Mondbeschermer (op maat gemaakte gebitsbeschermer, functioneert als schokdemper) M61 € 31,68
Behandeling van witte vlekken, eerste element M80 € 61,25
Behandeling van witte vlekken, volgend element  M81 € 33,79

 

Kosten kunstgebit tandarts (P-codes)

Om goed te kunnen eten en praten, dient er een gebitsprothese geplaatst te worden wanneer alle tanden en kiezen getrokken zijn. Een kunstgebit is een uitneembare prothese dat op maat wordt gemaakt. 

Kosten kunstgebit Code Kosten
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen P001 € 105,60
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen P002 € 211,20
Frame kunstgebit, 1-4 elementen P003 € 288,64
Frame kunstgebit, 5-13 elementen P004 € 394,25
Volledig kunstgebit bovenkaak P020 € 211,20
Volledig kunstgebit onderkaak P021 € 281,60
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak P022 € 457,61
Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak P023 € 140,80
Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit  P040 € 76,30
Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars P041 € 35,20
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur P042 € 70,40
Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting P043 € 42,24
Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak  P044 € 95,04
Toeslag immediaat kunstgebit  P045 € 17,60
Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit P046 € 56,32
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars P047 € 21,12
Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls P048 € 105,60
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling P049 € 70,40
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak P060 € 49,28
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak P061 € 49,28
Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak P062 € 99,27
Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak P063 € 99,97
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak P064 € 86,59
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak P065 € 90,11
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak P066 € 197,12
Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit P067 € 35,20
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak P068 € 21,12
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak P069 € 56,32
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak P070 € 21,12
Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak P071 € 56,32
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak P072 € 56,32

 

Kosten brug tandarts (R-codes)

Mist je één of meerdere tanden? Dan wordt er vaak een tandheelkundige brug geplaatst. Deze 'brug' wordt bevestigd aan pijlers aan de zijkant van het gat dat is ontstaan. Op die manier worden de nieuwe tanden aan het gebit bevestigd. Wat kost een brug bij de tandarts? Daar hebben wij het antwoord op!

Kosten brug tandarts Code Kosten
Eerste brugtussendeel R40 € 211,20
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel R45 € 105,60
Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen R49 € 176,00
Metalen fixatiekap met afdruk R50 € 35,20
Gipsslot met extra afdruk R55 € 35,20
Plakbrug zonder reparatie R60 € 140,80
Plakbrug met reparatie R61 € 211,20
Toeslag voor elk volgend brugdeel in hetzelfde tussendeel R65 € 49,28
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee R66 € 28,16
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon R67 € 30,27

 

Kosten kroon tandarts (R-codes)

Als een tand vervangen moet worden, kan er ook voor gekozen worden om een kroon te plaatsen. Een kroon is simpel gezegd een kapje dat over een bestaande tand of kies geplaatst wordt. Op die manier werkt de oude tand weer als vroeger, zonder dat de tand eruit moet. Ook het plaatsen van een kroon vereist, net als een brug, veel werk en deskundigheid. Wat kost een kroon bij de tandarts? 

Kosten kroon tandarts Code Kosten
Kroon R24 € 309,76
Confectiekroon R29 € 63,36
Opbouw plastisch materiaal R31 € 70,40
Gegoten opbouw, indirect methode R32 € 70,40
Gegoten opbouw, directe methode R33 € 140,80
Kroon op implantaat R34 € 281,60

 

Kosten tandvleesbehandelingen tandarts (T-codes)

Pijnlijk tandvlees is natuurlijk erg vervelend. Wanneer je te lang rond blijft lopen met ontstoken tandvlees, kan dit vervelende gevolgen hebben voor het gebit. Het is daarom raadzaam zo spoedig mogelijk je tandvlees te laten behandelen. Het behandelen van tandvlees kan bestaan uit het verwijderen van tandsteen, maar ook het behandelen van teruggetrokken tandvlees. 

Kosten tandvleesbehandeling Code Kosten
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus T012 € 204,16
Grondig reinigen wortel, complex T021 € 38,02
Grondig reinigen wortel, standaard T022 € 28,16
Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus  T032 € 126,72
Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling T033 € 77,44
Consult parodontale nazorg  T042 € 107,01
Uitgebreid consult parodontale nazorg  T043 € 142,21
Complex consult parodontale nazorg T044 € 189,38

 

Kosten tandarts uurtarief (U-codes)

U-codes hebben voornamelijk te maken met tijdtarief voor behandelingen van bijzondere zorggroepen, zoals verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten of extreem angstige patiënten. De U-code heeft ook te makkelijk met behandeling van patiënten in een Wlz-instelling. 

Uurtarief tandarts Code Kosten
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten U05 € 18,50
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten  U25 € 16,03
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten U35 € 18,50

 

Kosten tandarts gaatje vullen (V-codes)

Een van de meest voorkomende ongemakken zijn gaatjes in de tanden. De tandarts kan deze gaatjes vullen. Daarbij heeft de tandarts keuze uit verschillende materialen en soorten vullingen. Wat zijn de kosten van een gaatje vullen bij de tandarts? Dat verschilt per soort vulling en de plek van het gaatje. De exacte kosten voor het vullen van verschillende soorten gaatjes hebben wij voor je op een rijtje gezet:

Kosten tandarts gaatje vullen Code Kosten
Eenvlaksvulling amalgaam V71 € 29,57
Tweevlaksvulling amalgaam V72 € 47,17
Drievlaksvulling amalgaam V73 € 61,25
Meervlaksvulling amalgaam V74 € 89,41
Eenvlaksvulling (glasionomeer / glascarbomeer / compomeer) V81 € 43,65
Tweevlaksvulling  (glasionomeer / glascarbomeer / compomeer) V82 € 61,25
Drievlaksvulling  (glasionomeer / glascarbomeer / compomeer) V83 € 75,33
Meervlaksvulling  (glasionomeer / glascarbomeer / compomeer) V84 € 99,97
Eenvlaksvulling composiet V91 € 56,32
Tweevlaksvulling composiet V92 € 73,92
Drievlaksvulling composiet V93 € 88,00
Meervlaksvulling composiet V94 € 112,64

 

Kosten foto tandarts (X-codes)

De tandarts heeft in sommige gevallen (röntgen)foto's nodig om te beoordelen hoe het met jouw gebit gaat. Hoe de wortels groeien is bijvoorbeeld niet aan de buitenkant te zien. Een röntgenfoto is vaak binnen een paar minuten genomen. Dit zijn de kosten van een foto bij de tandarts in 2024:

Kosten foto tandarts Code Kosten
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto (per opname) X10 € 19,71
Beoordelen kleine röntgenfoto (niet door dezelfde tandarts) X11 € 14,78
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto X21 € 84,48
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto (t.b.v. implantologie in tandeloze kaak) X22 84,48
Beoordelen kaakoverzichtsfoto X23 € 30,98
Maken en beoordelen schedelfoto X24 € 38,02
Beoordelen schedelfoto X34 € 28,16
Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto X25 € 239,36
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto X26 € 70,40

 

Kosten tandarts en de zorgverzekering

Tandartskosten voor personen vanaf 18 jaar worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel kun je hier een tandartsverzekering voor afsluiten. Zo kun je er toch zorgen dat je tandartskosten worden vergoed. Een nieuwe tandartsverzekering afsluiten kan slechts enkele weken per jaar, namelijk vanaf 12 november tot en met 31 december. Pakketwijzigingen kun je doorgeven van 12 november tot en met 31 januari.


Ook interessant
 

vergoeding basisverzekering

Welke zorg wordt vergoed uit de basisverzekering?

> Lees meer

 

verstandskies

Dit kost het trekken van een verstandskies

> Lees meer

 

vergoeding tandarts

Hoe zit het met de vergoeding voor de tandarts?

> Lees meer

 

Blog homepage