Tandartskosten 2020: wat kost een controle?

De kosten voor een bezoek aan de tandarts verschillen vaak. In de meeste gevallen komt u gewoon voor een controle, maar soms moet er uitgebreider naar uw gebit worden gekeken. Hoeveel een tandartsbehandeling of controle kost wordt ieder jaar vastgelegd in een tarievenlijst. Bekijk hieronder de kosten per controle of behandeling.

banner tandarts

Tandarts controle kosten

De tandarts beslist niet zelf hoeveel hij of zij vraagt voor een behandeling. Jaarlijks stelt de Nederlandse Zorgautoriteit de Tarievenlijst tandheelkundige zorg vast met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). In de tarievenlijst zijn de kosten voor een handeling gekoppeld aan een code. Die code kunt u terugvinden op de factuur van de tandarts. 

Periodieke controle tandarts kosten

Wat kost een controle bij de tandarts? Dat ligt er uiteraard aan welke handelingen de tandarts moet uitvoeren. Gemiddeld kost een periodieke controle ongeveer € 35,00 per bezoek. Heeft u een aanvullende tandverzekering? Dan wordt de periodieke controle, deels, vergoed door uw verzekeraar. Een periodieke controle bestaat vaak uit de volgende onderdelen, maar dit verschilt per controle.

Kosten controle tandarts 2019 Aantal Kosten
Periodieke controle C11 1 x € 22,16
Gebitsreiniging (per 5 minuten) M03 2 x € 26,14
Totaal kosten controle   € 48,30

Kosten gaatje vullen 

Een van de meestvoorkomende ongemakken zijn gaatjes in de tanden. De tandarts kan deze gaatjes vullen. Daarbij heeft uw tandarts keuze uit verschillende materialen en soorten vullingen. De kosten verschillen per soort vulling en plek van het gaatje. In de onderstaande tabel ziet u de kosten per vulling.

Soort vulling tandarts Code Kosten
Eenvlaksvulling amalgaam V71 € 24,49
Tweevlaksvulling amalgaam V72 € 39,07
Drievlaksvulling amalgaam V73 € 50,73
Meervlaksvulling amalgaam V74 € 71,13
Eenvlaksvulling (glasionomeer/glascarbomeer/compomeer) V81 € 36,15
Tweevlaksvulling  (glasionomeer/glascarbomeer/compomeer) V82 € 50,73
Drievlaksvulling  (glasionomeer/glascarbomeer/compomeer) V83 € 62,39
Meervlaksvulling  (glasionomeer/glascarbomeer/compomeer) V84 € 82,80
Eenvlaksvulling composiet V91 € 46,65
Tweevlaksvulling composiet V92 € 61,22
Drievlaksvulling composiet V93 € 72,88
Meervlaksvulling composiet V94 € 93,29

Spoed tandarts kosten 

Het kan zijn dat u met spoed naar een tandarts moet. Denk aan een ongelukje waardoor een tand is uitgevallen, maar ook acute pijn aan uw tanden. In het weekend zijn er meestal spoedtandartsen werkzaam, maar ook bieden bepaalde tandartspraktijken een avondbehandeling of nachtbehandeling. Voor deze behandelingen wordt een extra toeslag gerekend. 

Soort spoed behandeling tandarts Code Kosten
Weekendbehandling (Van zaterdag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur.) C85 € 22,16
Avondbehandeling (Tussen 18.00 uur en 24.00 uur op werkdagen) C86 € 22,16
Nachtbehandeling (Tussen 24.00 uur en 07.00 uur, soms in combinatie met C85). C87 € 22,16

Kosten foto tandarts

De tandarts heeft in sommige gevallen (röntgen)foto's nodig om te beoordelen hoe het met uw gebit gaat. Hoe de wortels groeien is bijvoorbeeld niet aan de buitenkant te zien. Daarom maakt de tandarts soms röntgenfoto's van uw gebit om een betere inschatting te maken van de situatie. Een röntgenfoto is vaak binnen een paar minuten genomen.

Soort foto's tandarts Code Kosten
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto (per opname) X10 € 16,33
Beoordelen kleine röntgenfoto (niet door dezelfde tandarts) X11 € 12,24
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto X21 € 69,97
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto (t.b.v. implantologie in tandenloze kaak) X22 € 69,97
Beoordelen kaakoverzichtsfoto X23 € 25,66
Maken en beoordelen schedelfoto X24 € 31,49
Beoordelen schedelfoto X34 € 23,32
Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto X25 € 198,24
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto X26 € 58,31

Kosten brug tandarts

Mist u één of meerdere tanden? Dan wordt er vaak een tandheelkundige brug geplaatst. Deze 'brug' wordt bevestigt aan pijlers aan de zijkant van het gat dat is ontstaan. Op die manier worden de nieuwe tanden aan het gebit bevestigd. Het plaatsen van een brug is meestal een flinke ingreep. 

Soort tandheelkundige brug Code Kosten
Eerste brugtussendeel R40 € 174,92
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel R45 € 87,46
Brugverankering, per anker R46 € 57,31
Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen R49 € 145,77
Metalen fixatiekap met afdruk R50 € 29,15
Gipsslot met extra afdruk R55 € 29,15
Plakbrug zonder reparatie R60 € 116,61
Plakbrug met reparatie R61 € 174,92
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel R65 € 40,82
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee R66 € 23,32

Kosten kroon tandarts

Als een tand vervangen moet worden, kan er ook voor gekozen worden om een kroon te plaatsen. Een kroon is simpel gezegd een kapje dat over een bestaande tand of kies geplaatst wordt. Op die manier werkt de oude tand weer als vroeger, zonder dat de tand eruit moet. Ook het plaatsen van een kroon vereist, net als een brug, veel werk en deskundigheid. 

Soort tandheelkundige kroon Code Kosten
Kroon R24 € 256,55
Endokroon, indirect vervaardigd R28 € 68,77
Confectiekroon R29 € 52,48
Opbouw plastisch materiaal R31 € 58,31
Gegoten opbouw, indirect methode R32 € 58,31
Gegoten opbouw, directe methode R33 € 116,61

Kosten verdoving tandarts

Een behandeling van uw gebit bij de tandarts kan pijnlijk zijn. De een kan daar wat beter tegen dan de ander, dus soms is het noodzakelijk of prettiger om de mond te laten verdoven. De verdoving kan een tandarts op verschillende manieren toedienen. Meestal gebeurt dit door een kleine inject in het tandvlees. Let op: soms is de verdoving inbegrepen bij de behandeling van de tandarts.

Soort verdoving tandarts Code Kosten
Oppervlakte verdoving A15 € 7,58
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving A10 € 14,58
Behandeling onder algehele narcose of sedatie A20 Kostprijs

Kosten narcose tandarts

Soms is het zelfs nodig om te kiezen voor een algehele narcose of sedatie. Gaat u bij de tandarts onder narcose? In dat geval moet er een offerte worden opgesteld, omdat hier een anesthesioloog voor nodig is. Deze anasthesist is gespecialiseerd in het onder narcose brengen van patiënten. De prijs hiervoor staat niet vast en wordt met u besproken. 

Niet eens met uw tandartsrekening?

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de rekening. Een factuur mag 10 tot 15 procent afwijken van de begroote kosten. Gebeurt er tijdens de behandeling iets waardoor de kosten stijgen? Dan bespreekt de tandarts dit eerst met u, voordat er verdere actie ondernomen wordt. 

Blog homepage