Aardgas: een bron van energie

Aardgas is een fossiele brandstof en kan worden gevonden in aardgasvelden zoals in Nederland bij Slochteren in Groningen. Aardgas kan ook ontdekt worden bij olievelden of in steenkolenlagen. Gewonnen aardgas wordt door het gasnetwerk getransporteerd naar huishoudens, kantoren en fabrieken in Nederland. Maar aardgas wordt ook gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.

Elektriciteit opwekken met aardgas

De meest gebruikte methode om energie met behulp van aardgas op te wekken is door verbranding. Bij de verbranding van aardgas komt warmte vrij. Deze warmte zet water om in stoom en de stoom brengt een turbine in beweging. Dit werkt hetzelfde als de dynamo op een fiets: de turbine gaat draaien en wekt daarmee elektriciteit op.

Voordelen en nadelen van aardgas

In Nederland is een flinke voorraad aardgas te vinden. Voorlopig kan voor nationaal gebruik en export nog geput worden uit de aardgasvelden in Groningen. Het nadeel van aardgas is dat de voorraad eindig is. Bovendien komt er bij de verbranding van aardgas veel CO2 vrij en zijn opslag en transport van gas erg duur. Hoewel er gezocht wordt naar duurzame alternatieven voor aardgas, zijn er ook een aantal voordelen van aardgas:

  • Aardgas is bij verbranding veel schoner en dus minder schadelijk dan steenkool.
  • Aardgas is relatief goedkoop, ook in vergelijking met duurzame alternatieven.
  • Aardgas heeft vele toepassingen en wordt ook gebruikt als brandstof voor voertuigen.

Duurzame energie

Steeds meer mensen kiezen voor groene stroom. Ook bij UnitedConsumers Energie is duurzaamheid vanzelfsprekend. Wilt u weten uit welke energiebronnen uw stroom is opgebouwd? Bekijk dan het stroometiket van UnitedConsumers. Duurzame en goedkope energie. Dat is wat we doen.

Ga voor groene stroom met korting

Meer informatie over grijze stroom

Aardolie
Steenkool
Schaliegas
Elektriciteitscentrale

> Alles over energie