Biomassa als energiebron

De meest bekende vormen van duurzame energie zijn zonne-energie, waterkracht en windkracht. Toch wordt er ook op grote schaal gebruik gemaakt van biomassa als duurzame energiebron. Biomassa heeft in Nederland dan ook een flink aandeel als bron voor groene stroom.

Energie uit natuurlijke materialen

Biomassa is een verzameling van biologisch of organisch afval zoals hout, mest, groente- en fruitresten of speciale gewassen. Energie opwekken uit organisch materiaal werkt vrij eenvoudig.

Verbranding van biomassa

Bij de verbranding en vergisting van biomassa komt warmte vrij. Het verwerkingsbedrijf gebruikt deze energie voor de verwarming van het eigen pand, maar de biowarmte wordt ook geleverd aan huishoudens in de buurt. Het grootste gedeelte van de vrijgekomen warmte wordt omgezet in elektriciteit.

Duurzame energie?

Biomassa is opgebouwd uit allerlei organische materialen en wordt door de meeste mensen gezien als bron voor duurzame energie:

  • Biomassa is in principe onuitputtelijk en raakt, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, voorlopig nog niet op.
  • Bij de verbranding en vergisting van biomassa komen alleen klimaatneutrale stoffen vrij. Daarom draagt het niet bij aan het broeikaseffect.

Tegenstanders van bio-energie geven aan dat het niet altijd duidelijk is waaruit de biomassa is opgebouwd. Om te bepalen of biomassa daadwerkelijk duurzaam is, moet goed worden gekeken naar de gebruikte grondstoffen en de specifieke eigenschappen van de materialen.

Gratis groene stroom

Met duurzame energie kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu. Tegenwoordig kiest u zelf of u groene stroom wilt of niet. Bij UnitedConsumers kost groene stroom u nooit iets extra. Wilt u weten uit welke bronnen onze energie is opgewekt? Bekijk dan het stroometiket van UnitedConsumers.

Energie besparen

Kiezen voor duurzame energie is een belangrijke stap, maar u kunt nog meer winnen door zuinig om te gaan met stroom en gas. Hoe minder energie er wordt gebruikt hoe beter. En het scheelt ook nog eens in de kosten. Met de bespaartips van UnitedConsumers Energie bespaart u zo honderden euro’s per jaar.