Elektriciteitscentrale: de productie van energie

Pas als we plotseling zonder komen te zitten, realiseren we ons dat we tegenwoordig niet meer zonder elektriciteit kunnen. Apparaten werken niet en als we pech hebben is het een koude winteravond en hebben we tijdelijk geen licht en geen warmte. Gelukkig is stroom uit ieder stopcontact in Nederland gewoon vanzelfsprekend. Energieleveranciers, netbeheerders en energieproducenten zorgen dat stroom en gas dagelijks uw huis bereiken. Maar wat komt die stroom nu eigenlijk vandaan?

Korte geschiedenis van de elektriciteitscentrale

De ontdekking van de gloeilamp in 1879 was een belangrijke uitvinding en de belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van elektriciteitsgebruik in huis. Binnen drie jaar na de uitvinding van de gloeilamp, werd de eerste elektriciteitscentrale gebouwd in New York door Thomas Edison. Na een bezoek aan de centrale van Edison, besloot de Nederlandse elektrotechnicus Smit met zijn nieuwe kennis en ervaring de eerste echte elektriciteitscentrale in Nederland te bouwen in Kinderdijk, bij Rotterdam.

Een grote dynamo

Een elektriciteitscentrale wordt vaak omschreven als een fabriek waar elektriciteit wordt gemaakt, of ook wel gegenereerd. De meeste elektriciteitscentrales wekken energie op door middel van verbranding van aardgas, aardolie of steenkool. Met de warmte wordt een grote ketel met water verwarmd, waardoor stoom ontstaat met een hoge druk. Deze stoom brengt een soort schoepenrad aan het draaien, een turbine. De bewegende turbine zet een generator in werking die met behulp van magneten elektriciteit opwekt. De elektriciteit wordt vervolgens getransporteerd via hoogspanningsleidingen.

Voordelen en nadelen van elektriciteitscentrales

De kosten zijn relatief laag en de technologie en infrastructuur van traditionele elektriciteitsproductie is sterk ontwikkeld. Maar of het nu gaat om kolencentrales, aardgascentrales, of aardoliecentrales: de nadelen voor het milieu zijn niet meer te overzien.

Bij de productie van elektriciteit komt veel CO2 vrij, één van de belangrijkste oorzaken van het versterkte broeikaseffect. Bovendien zijn de voorraden van de meeste fossiele brandstoffen eindig en moeten er op korte termijn alternatieven komen om ook toekomstige generaties van stroom te kunnen voorzien.

Duurzame energie

Gelukkig staan de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie niet stil. Steeds meer elektriciteit wordt opgewekt met behulp van ‘schone’ energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en waterkracht. Ook de verbranding van biomassa is sterk in opkomst. Als consument merkt u weinig van de vernieuwingen in de energieproductie. Stroom is stroom en er verandert niets aan uw aansluiting. Maar stroom wordt ondertussen wel steeds groener, het enige verschil is namelijk de manier waarop stroom is opgewekt.

UnitedConsumers Energie groene stroom

De meeste energieleveranciers bieden tegenwoordig groene stroom aan. Bij UnitedConsumers Energie betaalt u nooit iets extra voor groene stroom. Kies dus voor duurzame en goedkope energie bij UnitedConsumers. Goed voor elkaar.

Direct aanmelden

> Alles over energie