Groene stroom

De introductie van het begrip ‘groene stroom’ ging niet zonder slag of stoot. Bij veel consumenten ontstond verwarring over het gebruik van groene stroom, ten opzichte van de traditionele ‘grijze stroom’ die ze gewend waren. Toen in 2001 de energiemarkt werd vrijgegeven werd de overheid overvallen door vragen over de gevolgen van groene stroom. 

Wat blijkt? Iedereen houdt dezelfde aansluiting, dezelfde stopcontacten en gewoon 220 volt energie. Er is namelijk maar één stroomnet in Nederland waar alle stroom doorheen gaat. Het enige verschil tussen groene stroom en grijze stroom is de manier waarop het is opgewekt.

Duurzame energiebronnen

De meeste energie wordt opgewekt in elektriciteitscentrales door verbranding van de fossiele brandstoffen aardolie, aardgas en steenkolen. Omdat het einde van de voorraad fossiele brandstoffen in zicht komt en de uitstoot van CO2 steeds grotere gevolgen heeft voor milieu en klimaat, wordt naarstig gezocht naar alternatieve bronnen van energie.

Groene stroom wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen. Duurzaam verwijst in dit verband naar energiebronnen waar we onbeperkt over kunnen beschikken zonder dat toekomstige generaties daar nadeel van zullen ondervinden zoals:

Gratis groene stroom

De meeste Nederlandse energieleveranciers laten de keus voor duurzame energie tegenwoordig over aan de consument. U kunt kiezen: milieuvriendelijk of niet, groene stroom of grijze stroom. Thuis merkt u het verschil niet. Uit het stopcontact komt altijd gewoon dezelfde stroom. Het kost nog steeds meer geld om stroom op een duurzame manier op te wekken, maar bij UnitedConsumers is groene stroom net zo goedkoop als grijze stroom. Wij zetten u gratis over op groene stroom en u krijgt altijd energie met korting

100% groene stroom

Groengaranties

Als u kiest voor groene stroom, dan kiest u voor duurzaamheid en voor een beter milieu. Het lijkt heel simpel, maar toch blijkt dit in de praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn. Groene stroom wordt over hetzelfde energienet getransporteerd als de zogenaamde grijze stroom. Het is dus niet direct duidelijk waar uw energie vandaan komt. Dus hoe kunt u weten of uw groene stroom ook echt groen is?

De overheid verplicht energieleveranciers om informatie te geven over de manier waarop de stroom is opgewekt. Dit kan op twee manieren:

  1. De Garanties van oorsprong zijn het bewijs voor milieubewuste energieproductie. Energieleveranciers tonen met dit certificaat aan dat de stroom is opgewekt door windkracht, waterkracht, zonne-energie of biomassa-installaties.
     
  2. Met het Stroometiket vertelt uw energieleverancier wat de samenstelling is van de geleverde stroom. Hierop staat vermeld welk percentage stroom afkomstig is van aardgas, steenkool, kernenergie en duurzame bronnen.

Meer informatie over energie

Groen gas
Kernenergie
Stroometiket
Zonnepanelen

> Alles over energie