Bereken uw energie aanbod

Postcode
Huisnr.

Groene stroom

Groene stroom is elektriciteit uit een duurzame energiebron, zoals de wind, de zon of het water. Dit is dan ook veel milieuvriendelijker dan de grijze stroom waarvoor fossiele brandstoffen worden verbrand. Wilt u groene stroom afsluiten of wilt u meer weten over groene stroom? U leest het op deze pagina.

 

Groene stroom vergelijken

Bij sommige energieleveranciers betaalt u voor groene stroom meer dan voor grijze stroom. Als u energieprijzen gaat vergelijken, is het dus verstandig om groene stroom met groene stroom te vergelijken. Dan weet u dat u de energieprijzen eerlijk vergelijkt.

Bij UnitedConsumers doen wij dit uiteraard ook: wij baseren onze prijs op de gemiddelde prijs in Nederland en vergelijken onze prijzen dus met andere groene stroom contracten. Onze prijs ligt altijd 10% onder de gemiddelde energieprijs van de 10 grootste energieleveranciers in Nederland. Zo houdt u meer over voor een leuker leven!

1 jaar vaste prijs
100% groene stroom

energie ico


vink Weten waar u aan toe bent met een korte looptijd
vink Ontvang een leuke welkomstbonus

Groene stroom kiezen

 

3 jaar vaste prijs
100% groene stroom

energie ico


vink Het voordeel van 3 jaar geen verrassingen
vink Ontvang een leuke welkomstbonus

Groene stroom kiezen

 

1 jaar variabele prijs
100% groene stroom

energie ico


vink Variabele tarieven kunnen stijgen, maar ook dalen
vink Ontvang een leuke welkomstbonus

Groene stroom kiezen


 

Wat is groene energie?

Groene energie, zoals groene stroom en groen gas, wordt opgewerkt uit duurzame energiebronnenEr worden dus geen fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool gebruikt. Bij het produceren van groene stroom komt weinig tot geen CO2-uitstoot vrij. Het opwekken van groene stroom is daardoor minder belastend voor het klimaat en dus een betere keuze voor het milieu. Onder groene energie valt bijvoorbeeld groen gas of groene stroom.


 

Groene energie: hoe wordt groene energie opgewekt?

Of energie nu is opgewekt door windmolens of kolencentrales, groene energie werkt exact hetzelfde als grijze energie. Uit alle Nederlandse stopcontacten komt namelijk 230 volt. Het grote verschil is dus de manier waarop de energie opgewekt wordt. Wij zetten de duurzame energiebronnen voor u op een rijtje:

Windenergie

De wind raakt nooit op en dat is goed nieuws, want dit levert groene stroom op! Windturbines zetten windkracht om in energie. Al vanaf windkracht 2 waait het hard genoeg om stroom op te kunnen wekken. De grootste windturbines kunnen voldoende stroom produceren om ieder zo’n 2.300 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Wilt u ook groene stroom van een windmolen? Via UnitedConsumers kiest u voor 100% windenergie. Dit kunt u ook terugvinden in ons stroometiket.

Zonne-energie

Zonne-energie wordt opgewekt door zonnepanelen. Hierin zitten zonnecellen die de warmte van de zon omzetten in stroom. Hoewel Nederland niet de naam heeft een zonnig land te zijn, is zonne-energie toch een goede en duurzame energiebron. Zonnepanelen werken namelijk ook als het bewolkt is.

Waterkracht

Waterkracht wordt al eeuwenlang gebruikt als energiebron. Denk maar aan de watermolens die worden aangedreven door stromend water. Een andere vorm van waterkracht is getijde-energie, waarbij het verschil tussen eb en vloed wordt gebruikt om stroom te genereren. Tegenwoordig worden waterkrachtcentrales gebruikt om energie uit water op te wekken.

Biomassa

Biomassa is een verzameling van biologisch of organisch afval zoals: hout, mest, groente- en fruitresten of speciale gewassen. Door het verbranden of vergisten van biomassa wordt duurzame energie opgewekt. De organische materialen en resten die voor biomassa worden gebruikt, zijn in principe onuitputtelijk en bij het verbrandings- of vergistingsproces komen enkel klimaatneutrale stoffen vrij.


 

Groen gas

Naast groene stroom, bestaat er ook groen gas. Groen gas ontstaat uit biogas dat wordt geproduceerd uit tuinafval, koeienmest en groente- en fruitafval. Het biogas wordt gezuiverd en gedroogd waarna het dezelfde kwaliteit als aardgas heeft. Op dat moment wordt het groen gas genoemd. Dit gas is nog niet geschikt om op te koken of voor de verwarming. Daarom is het bij sommige energieleveranciers mogelijk om het aardgasverbruik te compenseren met de aanplant van bomen. Op die manier is er ook sprake van groen (gecompenseerd) gas.


 

Groene stroom: de GvO

De overheid verplicht energieleveranciers om informatie te geven over de manier waarop de stroom is opgewekt. Binnen de Europese Unie bestaat daarvoor een systeem voor erkende groene stroom: de GvO (Garantie van Oorsprong). Voor iedere 1.000 kWh die een energieproducent aan groene stroom opwekt, ontvangt het bedrijf een GvO.

Energieleveranciers moeten voldoende GvO’s hebben om groene stroom te mogen verkopen. Als een leverancier 3.000 kWh per jaar aan een huishouden levert, zijn er hiervoor 3 GvO’s nodig. Deze GvO’s koopt het energiebedrijf bij de producent van de groene stroom.

Nederlandse energiebedrijven mogen hun GvO’s ook in andere Europese land kopen. Zo kan het gebeuren dat een Nederlands huishouden - met een groen energiecontract - Nederlandse grijze stroom geleverd krijgt, maar dat de energieleverancier hiervoor een buitenlandse GvO gekocht heeft en de stroom verkoopt als groene stroom. U draagt in dat geval nog steeds bij aan een beter milieu.

Wilt u weten of uw energieleverancier groene stroom levert? Bekijk dan het stroometiket. Op het stroometiket staat gespecificeerd hoe de geleverde stroom is samengesteld. 


 

Groene energie: de feiten en fabels

Over groene energie is altijd veel te doen. Is het wel écht zo groen als beweerd wordt? En is groene energie niet veel duurder dan grijze energie? Omdat er zo veel vragen over zijn, is het de hoogste tijd om eens alle feiten en fabels op een rij te zetten!

Feit 1: Groene energie is er in overvloed

De zon gaat niet op, de wind stopt niet met waaien, organisch afval blijft komen en ook het water blijft stromen. Kortom: groene energie is onuitputtelijk! Dit betekent dat iedereen volop groene energie kan gebruiken, zonder dat het milieu extra wordt belast óf er tekorten ontstaan. Dat is toch fijn?!

Feit 2: Groene energie is écht groen

Om groene energie op te wekken, worden enkel duurzame energiebronnen ingezet. Tijdens de productie van groene energie worden dus geen fossiele brandstoffen gebruikt. De echtheid van groene energie wordt bovendien aangetoond met een GvO. De Autoriteit Consument en Markt houdt toezicht op het GvO-systeem. Bovendien is elk kilowattuur aan elektriciteit traceerbaar. Dit maakt groene energie écht groen. 

Fabel 1: Groene energie is duurder

Groene energie is niet duurder dan grijze energie. De productie van groene energie is momenteel nog duurder dan de productie van grijze energie. Toch merkt u daar als consument niets van. Dit komt door de subsidies van de overheid voor groene energie. Als consument betaalt u bij leveranciers dus net zo veel voor grijze energie, als voor groene energie.  

Fabel 2: Er komt geen CO2 vrij bij groene energie

Het is een feit dat groene energie beter is voor het milieu dan grijze energie. Maar is groene energie dan volledig fossielvrij? Nee, dat niet. Er komt bijvoorbeeld CO2 vrij bij de productie van windmolenparken en zonneparken. Er komt wel aanzienlijk minder CO2 vrij bij het produceren van groene energie dan bij het opwekken van grijze energie. Groene energie is daarom een milieubewuste keuze!

Ik wil groene stroom