Bereken uw energie aanbod

Postcode
Huisnr.

Groene stroom

Wie tegenwoordig een nieuw energiecontract afsluit, heeft twee keuzes: groene stroom of grijze stroom. Groene stroom is bij sommige energieleveranciers iets duurder, maar dat heeft een goede reden. Groene stroom is namelijk elektriciteit uit een duurzame energiebron, zoals de wind, de zon of het water. Dit is dan ook veel milieuvriendelijker dan de grijze stroom waarvoor fossiele brandstoffen worden verbrand. Wilt u meer weten over groene stroom? U leest het op deze pagina.

Groene stroom van UnitedConsumers

Postcode
Huisnr.

Groene energie

Duurzame energie is beter voor het milieu dan ouderwetse, grijze energie uit kolen-, gas- of kerncentrales. Groene energie wordt namelijk gewonnen uit duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa – vandaar de term groene stroom. Energiemaatschappijen vermelden vaak op welke manier hun groene stroom wordt opgewekt, zodat u dit mee kunt laten wegen in uw keuze.

Windenergie

De wind raakt nooit op en dat is goed nieuws, want dit levert groene stroom op! Windturbines zetten windkracht om in energie. Al vanaf windkracht 2 waait het hard genoeg om stroom op te kunnen wekken. De grootste windturbines kunnen voldoende stroom produceren om ieder zo’n 2.300 huishoudens van elektriciteit te voorzien. De stroom van UnitedConsumers bestaat uit 100% windenergie. Dit kunt u ook terugvinden in ons stroometiket.

100% windenergie van UnitedConsumers

Zonne-energie

Zonne-energie wordt opgewekt door zonnepanelen. Hierin zitten zonnecellen die de warmte van de zon omzetten in stroom. Hoewel Nederland niet de naam heeft een zonnig land te zijn, is zonne-energie toch een goede en duurzame energiebron. Zonnepanelen werken namelijk ook als het bewolkt is.

Waterkracht

Waterkracht wordt al eeuwenlang gebruikt als energiebron. Denk maar aan de watermolens die worden aangedreven door stromend water. Een andere vorm van waterkracht is getijde-energie, waarbij het verschil tussen eb en vloed wordt gebruikt om stroom te genereren. Tegenwoordig worden waterkrachtcentrales gebruikt om energie uit water op te wekken.

Biomassa

Biomassa is een verzameling van biologisch of organisch afval zoals: hout, mest, groente- en fruitresten of speciale gewassen. Door het verbranden of vergisten van biomassa wordt duurzame energie opgewekt. De organische materialen en resten die voor biomassa worden gebruikt, zijn in principe onuitputtelijk en bij het verbrandings- of vergistingsproces komen enkel klimaatneutrale stoffen vrij.

Groen gas

Groen gas ontstaat uit biogas dat wordt geproduceerd uit tuinafval, koeienmest en groente- en fruitafval. Het biogas wordt gezuiverd en gedroogd waarna het dezelfde kwaliteit als aardgas heeft. Op dat moment wordt het groen gas genoemd. Dit gas is nog niet geschikt om op te koken of voor de verwarming. Daarom is het bij sommige energieleveranciers mogelijk om het aardgasverbruik te compenseren met de aanplant van bomen. Op die manier is er ook sprake van groen (gecompenseerd) gas.

Garantie van Oorsprong (GvO)

De overheid verplicht energieleveranciers om informatie te geven over de manier waarop de stroom is opgewekt. Binnen de Europese Unie bestaat daarvoor een systeem voor erkende groene stroom: de GvO (Garantie van Oorsprong). Voor iedere 1.000 kWh die een energieproducent aan groene stroom opwekt, ontvangt het bedrijf een GvO.

Energieleveranciers moeten voldoende GvO’s hebben om groene stroom te mogen verkopen. Als een leverancier 3.000 kWh per jaar aan een huishouden levert, zijn er hiervoor 3 GvO’s nodig. Deze GvO’s koopt het energiebedrijf bij de producent van de groene stroom.

Nederlandse energiebedrijven mogen hun GvO’s ook in andere Europese land kopen. Zo kan het gebeuren dat een Nederlands huishouden - met een groen energiecontract - Nederlandse grijze stroom geleverd krijgt, maar dat de energieleverancier hiervoor een buitenlandse GvO gekocht heeft en de stroom verkoopt als groene stroom.

Groene stroom vergelijken

Bij sommige energieleveranciers betaalt u voor groene stroom meer dan voor grijze stroom. Als u energieprijzen gaat vergelijken, is het dus verstandig om groene stroom met groene stroom te vergelijken. Bij UnitedConsumers doen wij dit uiteraard ook: wij baseren onze prijs op de gemiddelde prijs in Nederland en vergelijken onze prijzen dus met andere groene stroomcontracten. Onze prijs ligt altijd 10% onder de gemiddelde energieprijs van de 10 grootste energieleveranciers in Nederland. Zo houdt u meer over voor een leuker leven!

Groene stroom van UnitedConsumers