Kerncentrale en de werking van kernenergie

Nederland was er vroeg bij als het gaat om de ontwikkelingen van kernenergie. In 1957 vond er een belangrijke tentoonstelling plaats in de eerste Nederlandse kernreactor. Het publiek maakte kennis met een geheimzinnig blauw licht dat de energiebron voor de toekomst zou worden. De olievoorraden namen gestaag af en de aardgasvoorraad bij Slochteren was nog niet gevonden, dus de belofte van kernenergie was groot.

De eerste kerncentale in Nederland

In de jaren ’60 wordt een proefproject gestart: de bouw van de eerste echte kerncentrale in Dodewaard. Er was nog weinig bekend over kernenergie en de mogelijke gevolgen van radioactief afval. Maar in de jaren ’70, na de bouw van de tweede kerncentrale in Borssele, kwamen de eerste kritische geluiden. Langzaam maar zeker werd meer bekend over de gevolgen van straling en werd op grote schaal gedemonstreerd tegen de risico’s van een mogelijk kernongeluk.

Kernenergie: duurzaam of niet?

Tegenwoordig zijn er wat meer gematigde opvattingen over kernenergie. Momenteel is er slechts één werkende kerncentrale, die van Borssele in Zeeland. Steeds meer partijen zijn van mening dat kernenergie voorlopig in ieder geval beter voor het milieu is dan steenkolencentrales en aardolie.

Het dreigende tekort aan fossiele brandstoffen en de langzame ontwikkeling van andere duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en waterkracht zorgen ervoor dat kernenergie opnieuw als een goede tussenoplossing wordt gezien. Toch staat kernenergie in Nederland nog steeds ter discussie.

De werking van kernenergie

Kernenergie komt tot stand bij de reactie van atoomkernen. In een kerncentrale worden uraniumkernen gesplitst. Uranium heeft een instabiele kern waardoor bij splitsing veel energie vrijkomt. Met die energie worden andere uraniumkernen geraakt en ontstaat een kettingreactie. Hierbij komt veel warmte vrij zodat water in stoom wordt omgezet. De werking van een kerncentrale is verder vergelijkbaar met een traditionele elektriciteitscentrale.

Radioactief afval en andere nadelen

Na de splitsing van uraniumkernen blijft er splijtstof over. Splijtstof bevat radioactief afval en instabiele atoomkernen. De straling is gevaarlijk voor het milieu en voor de volksgezondheid. De gevolgen van een mogelijke kernramp zijn niet te overzien en bovendien brengt de kracht van kernenergie bij veel mensen een angst met zich mee dat kernenergie kan worden ingezet voor militaire doeleinden.

UnitedConsumers Energie

Bij UnitedConsumers Energie is duurzame energie vanzelfsprekend. Bovendien kost groene stroom bij ons nooit iets extra. 

Meld u nu aan