Kernenergie in Nederland

In Nederland staat maar één werkende kerncentrale en die bevindt zich in Borssele. De elektriciteit die hier wordt opgewekt is goed voor ongeveer 4% van de Nederlandse stroomproductie. Volgens het kabinet is kernenergie belangrijk in de overgang naar duurzame energievoorziening. Maar de meningen over het opwekken van kernenergie lopen uiteen.

Nieuwe kerncentrales?

In het beleid over kernenergie is in de toekomst alleen ruimte voor de bouw van nieuwe kerncentrales als de veiligheid kan worden gegarandeerd. De bouw van een nieuwe kerncentrale is voorlopig uitgesteld. Op nationaal en internationaal niveau wordt bovendien regelmatig actie gevoerd tegen kernenergie. Het opwekken van kernenergie is dus zeker niet onbetwist.

Voordelen van kernenergie

Kernenergie lijkt relatief schoon, want bij de productie van kernenergie komen nauwelijks CO2 of andere broeikasgassen vrij. Andere voordelen zijn:

  • Als grondstof is uranium relatief goedkoop.
  • Uranium komt over de hele wereld voor in rotsen en zeewater. De voorraad is groot genoeg om de komende 100 jaar te voorzien in de energiebehoefte.
  • Door gebruik van kernenergie zouden we in de toekomst minder afhankelijk zijn van de olieproducerende landen en de stijgende olieprijzen.

Nadelen van kernenergie

De kans op een mogelijk kernongeluk wordt natuurlijk zo laag mogelijk gehouden, maar de gevolgen van een ongeval zouden niet te overzien zijn.  Maar er kleven meerdere nadelen aan het gebruik van kernenergie:

  • Er is momenteel nog geen goede oplossing voor de opslag van radioactief afval. Het afval blijft lange tijd straling afgeven en vormt een groot risico voor de volksgezondheid.
  • De bouw en ontmanteling van kerncentrales is erg duur en ook de opslag van het afval brengt hoge kosten met zich mee.

UnitedConsumers Energie

Als energieleverancier dragen wij graag ons steentje bij aan een beter milieu. Bij UnitedConsumers Energie is duurzame energie vanzelfsprekend. Onze stroom wordt opgewekt uit 100% Europese windenergie. En de prijs? Die blijft altijd laag, want bij UnitedConsumers betaalt u nooit iets extra voor groene stroom

Goedkope groene stroom

Alles over energie >>