Kernenergie: controversiële energie

Energie kan op verschillende manieren worden geproduceerd. De meeste energie wordt opgewekt in elektriciteitscentrales door verbranding van fossiele brandstoffen. Uit milieuoverweging wordt er tegenwoordig ook steeds meer gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen zoals windenergie en zonne-energie. Een andere, vrij controversiële energiebron is kernenergie. Wereldwijd zijn er veel discussies over de productie van kernenergie.

Hoe werk een kerncentrale?

Kernenergie wordt opgewekt door kernreacties, maar hoe werkt dit nu precies? In tegenstelling tot de elektriciteitscentrale wordt in een kerncentrale de warmte niet opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen. Sterk vereenvoudigd gezegd wordt in een kerncentrale energie opgewekt door de splitsing van uraniumkernen.

Splitsing van uraniumkernen

Uranium heeft een instabiele kern waardoor bij splitsing veel energie vrijkomt. Met die energie worden andere uraniumkernen geraakt en ontstaat een kettingreactie. Hierbij komt veel warmte vrij zodat water in stoom wordt omgezet. De werking van een kerncentrale is verder vergelijkbaar met een traditionele elektriciteitscentrale. De stoom staat onder hoge druk en wordt gebruikt om turbines aan te drijven. De draaiende turbines brengen een generator op gang. En deze produceert energie, net zoals de dynamo op een fiets.

Kernenergie: een korte geschiedenis

In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw werden demonstraties gehouden tegen kernenergie. Nog steeds lopen de meningen over kerncentrales sterk uiteen. De voorstanders beweren dat het een relatief schone manier is om energie op te wekken. Er worden nauwelijks fossiele brandstoffen gebruikt, waardoor de uitstoot van CO2 tot een minimum wordt beperkt.

Tegenstanders wijzen op de grote risico’s van straling en mogelijke kernrampen. Het radioactieve afval vormt volgens hen een bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu. Ondanks de discussie wordt kernenergie in Nederland nog steeds geproduceerd.

Radioactief afval

Na verloop van tijd raakt het uranium op. Veel atomen die dan overblijven zijn niet stabiel. Ze zenden straling en deeltjes uit, net zo lang tot ze tot rust zijn gekomen. En dat kan wel duizenden jaren duren. De onrustige atomen staan beter bekend als radioactief afval en vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Op dit moment is er nog geen goede oplossing voor het afvoeren of opslaan van radioactief afval.

Uit het afval worden nog zoveel mogelijk bruikbare stoffen gehaald en daarna wordt het tijdelijk opgeslagen tot er een permanente opslag wordt gevonden. De wetenschap en technologie zijn nog niet zover dat het materiaal onschadelijk kan worden gemaakt.

Groene stroom bij UnitedConsumers

Bij UnitedConsumers Energie heeft u keuze uit zowel een vast of variabel tarief. Wat u ook kiest, u ontvangt altijd 100% windenergie, 10% korting en een welkomstbonus van € 10,00.

Energie met korting